A jogszabály mai napon ( 2022.05.20. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2026.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1179/2022. (III. 23.) Korm. határozat

az ideiglenes védelemre jogosult, tanköteles tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges forrásbiztosításról

A Kormány

1. egyetért az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyekkel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, továbbá a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályainak eltérő alkalmazásáról szóló 86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-ában és 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő tanulók fejlesztésének, nevelése-oktatásának megvalósítása érdekében a köznevelési intézmények, valamint a szakképző intézmények fenntartói részére szükséges forrásbiztosítással;

2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében kiegészítő támogatásként havonta a tanulók havi átlaglétszáma alapján 130 000 forint/hó fajlagos összeg kerül megállapításra 2022. március 1-jétől, amely abban az esetben illeti meg a fenntartót, ha a tanuló számára az adott hónapban az alapellátáson felüli heti öt óra egyéni felkészítést biztosította;

3. egyetért azzal, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (4b) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere a tankerületi központok által fenntartott köznevelési intézmények esetében a Klebelsberg Központ által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezi a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosításának engedélyezését a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során

4. egyetért azzal, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése és (4b) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere - az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával - a szakképzési centrumok által fenntartott szakképző intézmények esetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezi a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során

5. egyetért azzal, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése és (4b) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere - az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával - a felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények esetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezi a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során

6. egyetért azzal, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése és (4b) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere - az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával - az egyházi fenntartású felsőoktatási intézmények, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmények köznevelési intézményei esetében az Innovációs és Technológiai Minisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezi a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során

7. egyetért azzal, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdése és (4b) bekezdése szerint az emberi erőforrások minisztere - az agrárminiszter bevonásával - az Agrárminisztérium irányítása alá tartozó köznevelési, illetve szakképző intézmények esetében az Agrárminisztérium által összesített, oktatási nyilvántartásokkal egyeztetett igénylési adatok alapján tárgyhó 5. napjáig kezdeményezi a pénzügyminiszternél a 2. pontban foglalt fajlagos összeggel számított forrás átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím javára.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

agrárminiszter

pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során


  Vissza az oldal tetejére