A jogszabály mai napon ( 2024.06.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1186/2022. (III. 28.) Korm. határozat

a Stipendium Hungaricum program keretében a „Students at Risk” alprogram bevezetéséről és az ehhez szükséges finanszírozás biztosításáról

1. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy a Stipendium Hungaricum program keretében létrejöjjön a „Students at Risk” elnevezésű alprogram az Ukrajnából az orosz–ukrán háború miatt menekülni kényszerült ukrán, illetve a Stipendium Hungaricum partnerország állampolgárságával rendelkező felsőoktatási hallgatók részére történő segítségnyújtás céljából oly módon, hogy 1000 fő részére biztosítson lehetőséget a magyarországi felsőfokú tanulmányokra Stipendium Hungaricum ösztöndíjasként,

b) az a) alpontban foglaltakkal összhangban felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a „Students at Risk” alprogram 2022. évi finanszírozásához 3 250 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33. Külügyi ösztöndíjas és egyéb képzési programok jogcímcsoport javára,

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

c) az a) alpontban foglaltakkal összhangban felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a „Students at Risk” alprogram hosszú távú finanszírozásához 2023. évtől évi 3 900 000 000 forint biztosításáról a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

2. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram stratégiai összefüggéseiről szóló 1793/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„d) egyetért az ösztöndíjprogram 2021. évre 40 000 000 000 forintos költségvetési maximumával és a 2021. évre az ösztöndíjas létszám legfeljebb 15 000 főben történő meghatározásával, valamint a 2022. évtől kezdődően évente 43 900 000 000 forintos költségvetési maximumával és a 2022. évtől kezdődően az évi ösztöndíjas létszám legfeljebb 16 000 főben történő meghatározásával,”