A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1563/2022. (XI. 24.) Korm. határozat

az energia-veszélyhelyzet következtében a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségekről

A Kormány

1. egyetért az energia-veszélyhelyzet következtében a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeket érintő energiaár-növekedésből eredő többletköltségek fedezése érdekében, a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézményeknek az egyházi fenntartású köznevelési intézményekkel azonos mértékű támogatásával;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a miniszterelnök általános helyettese bevonásával - az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 440 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai támogatások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter

a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal

3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a belügyminiszter bevonásával - az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon legfeljebb 10 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 10. Országos Roma Önkormányzat támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

belügyminiszter

Határidő: azonnal

4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2. pont szerinti forrás terhére támogatási jogviszonyok létesítéséről;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

5. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a 3. pont szerinti forrás terhére támogatási jogviszonyok létesítéséről.

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal