A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.

Az Európai Unió joganyaga kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus kiadásában megjelent változatban tekinthető hivatalosnak és hitelesnek. A Jogtár termékcsalád európai jogi dokumentumainak forrása az Európai Unió Kiadóhivatala, valamint a Hivatalos Lap magyar nyelvű változatának elektronikus kiadása. © Európai Unió, 1998-2022, https://eur-lex.europa.eu/

A BIZOTTSÁG (2022/C 87 I/01) KÖZLEMÉNYE

importőrök részére - az EU-Ukrajna társulási megállapodás hatálya alá tartozó termékeknek Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeiről az Unióba történő behozatala * 

Az Európai Bizottság tájékoztatja az importőröket, hogy az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodásban előírt preferenciális tarifális elbánás hatékony kezeléséhez és ellenőrzéséhez szükséges feltételek az ukrán vámhatóságok számára nem állnak fenn az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein előállított vagy onnan kivitt árukra vonatkozóan.

Mivel Ukrajna vámhatóságainak nincs lehetősége a megállapodás vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazására annak garantálása érdekében, hogy az említett területekről származó áruk preferenciális tarifális elbánásra jogosultak legyenek, valamint annak ellenőrzésére, hogy azok megfelelnek-e a társulási megállapodás 1. jegyzőkönyve 33. cikkében előírt valamennyi szükséges követelménynek, az ilyen áruk preferenciális tarifális elbánásban való részesítésének feltételei nem teljesülnek.

Ezért azt tanácsoljuk az Európai Unió gazdasági szereplőinek, hogy ne igényeljenek kedvezményes elbánást az Ukrajna donyecki és luhanszki régiói nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területein előállított vagy onnan kivitt áruk Unióba történő behozatala tekintetében, mivel ezen áruk szabad forgalomba bocsátása e közlemény közzétételétől kezdődően vámtartozást keletkeztet.