A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

Közlemény

az országos tisztifőorvos által kiadott, a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásrendről * 

Iktatószám: 17071-1/2022/JIF

Tárgy: Közhírré tétel

Közzététel napja: 2022. április 7.

Levétel: Visszavonásig

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az egyes járványügyi intézkedésekről szóló 453/2020. (X. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: Nemzeti Népegészségügyi Központ

Eljáró szervezeti egység: országos tisztifőorvos

Az ügy tárgya: eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)

Ügyfelek: a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatot ellátó szervezeti egységei, valamennyi Magyarországon egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató, bentlakásos szociális otthonok vezetői és munkatársai, óvodaintézmény vezetője

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az országos tisztifőorvos a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló 2183-1/2022/JIF iktatószámú eljárásrend helyébe lépő eljárásrendet - az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával - az alábbiak szerint állapította meg:

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Eljárásrend
SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályok
2022. április 7.

Az eljárásrend a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a bejelentendő fertőző betegségekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazó 1. számú mellékletének struktúráját követi.

1. Kórokozó

SARS-CoV-2 vírus

2. Teendők a beteggel

2.1. A fertőző betegség bejelentése a járványügyi nyilvántartási rendszerbe

A következő esetekben kell a bejelentést megtenni:

- az esetdefiníció szerinti gyanús vagy megerősített eset,

- közösségi járvány (pl. szociális otthonban, köznevelési vagy szakképző intézményben, fekvőbeteg-ellátásnál). A bejelentést a betegellátó (háziorvos vagy járó-/fekvőbeteg-ellátó) 24 órán belül teszi meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) által működtetett Országos Szakmai Információs Rendszer (a továbbiakban: OSZIR) Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe.

Nyilvántartás módja, folyamata:

1. OSZIR fertőző beteg jelentő lap kitöltése a betegellátó által (BNO: igazolt: U0710, gyanús: U0720)

2. Változások (pl. kórházba kerül vagy távozik; gyógyul vagy meghal) rögzítése a kijelentő lapon a betegellátó által

3. Betegségeset létrehozása a hatóság által

4. A megbetegedés kimenetelének (gyógyult, meghalt) jelentése a szolgáltató és ennek rögzítése a hatóság által

A fekvőbeteg-ellátó intézményeknek az egyedi fertőzőbeteg jelentés mellett az NNSR-be kell a nosocomiális COVID-19 járványokat jelenteni és a bejelentett nosocomiális COVID-19 járványokra vonatkozóan kell vezetni és aktualizálni a melléklet szerinti Excel-táblázatot és naponta 14 óráig feltölteni az adott nosocomiális járvány OSZIR bejelentéséhez.

2.1.1. A járványügyi surveillance során alkalmazandó esetdefiníció * 

A surveillance esetdefiníció célja, hogy a járványügyi szakterület számára egységes kritériumrendszert biztosítson és nem célja, hogy az egészségügyi szolgáltatók ez alapján állítsanak fel klinikai (irány)diagnózist. Ennek megfelelően az orvos (háziorvos, kezelőorvos) és/vagy a népegészségügyi hatóság dönthet úgy, hogy a járványügyi surveillance esetdefiníció klinikai kritériumában nem szereplő tüneteket mutató beteget COVID-19 fertőzésre gyanúsnak tekinti.

Klinikai kritériumok

Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünetek *  közül legalább egy:

- köhögés,

- láz,

- nehézlégzés,

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara.

Epidemiológiai kritériumok

Az alábbi kettő epidemiológiai kapcsolat közül legalább egy fennáll:

1. A tünetek kezdetét megelőző 7 napban szoros kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel.

2. Olyan területen járt vagy él, ahol fennáll a közösségi terjedés.

Laboratóriumi kritérium

1. SARS-CoV-2 nukleinsav vagy antigén kimutatása klinikai mintában PCR-ral

2. SARS-CoV-2 antigén kimutatása az Európai Unió Tanácsa ajánlása alapján kiadott, a Covid19 antigén gyorstesztek közös és frissített jegyzékében szereplő antigén gyorsteszttel

Az esetek osztályozása

- Gyanús eset

= Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok

ÉS fennáll az epidemiológiai kapcsolat

VAGY

= Minden olyan személy, akit a kezelőorvos szakmai tudása és tapasztalata alapján gyanús esetnek minősít

- Megerősített eset

Minden olyan személy, akire teljesül legalább az egyik laboratóriumi kritérium

2.2. Elkülönítés

A gyanús és a megerősített eset elkülönítése kötelező.

a) A gyanús, enyhe tünetekkel bíró beteg otthoni elkülönítésére az egészségügyi szolgáltató (alapellátás, járóbeteg-szakellátás) utasítása alapján kerül sor.

b) A SARS-CoV-2 kimutatására irányuló antigén gyorsteszt (a továbbiakban: Ag gyorsteszt) vagy PCR laboratóriumi vizsgálat pozitív eredménye esetén elkülönítésére az egészségügyi szolgáltató (alapellátás, járóbeteg-szakellátás) utasítása alapján kerül sor.

ba) A COVID-19 fertőzött, enyhe tünetek esetén otthonában/tartózkodási helyén kerül elkülönítésre. A tünetek esetleges későbbi progressziójának, a beteg állapota romlásának időben történő észlelése érdekében az otthoni elkülönítés során a fertőzött személy háziorvos általi folyamatos figyelemmel kísérése szükséges.

bb) Amennyiben a beteg állapota miatt kórházi ellátást igényel, illetve az otthoni elkülönítése nem megoldható, akkor az aktuális beutalási rend szerint történik a betegintézményi elhelyezése és elkülönítése.

2.2.1. Az elkülönítés megszüntetésének feltételei

A) Kórházban ápolt, megerősített COVID-19 beteg hazabocsátásának, illetve más - nem COVID-19 betegek ellátását biztosító - osztályra, szociális otthonba történő áthelyezésének feltétele

Amennyiben a beteg klinikai állapota alapján további fekvőbeteg-ellátást nem igényel, kibocsátható / hazabocsátható / másik osztályra áthelyezhető, azzal a feltétellel, hogy a tünetek kezdetétől számított a 7. napig elkülönítése szükséges. A hazabocsátást az OSZIR-ban rögzíteni kell a kimenetel mezőben ápolás helye megváltozott jelzéssel.

Egy Ag gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye esetében a beteg gyógyultnak minősíthető (a mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 5. nap), és további elkülönítés nélkül kibocsátható, illetve a COVID-19 fertőzöttek ellátására kijelölt osztályról/részlegről más osztályra elkülönítés nélkül áthelyezhető.

Szociális otthonba kórházi ellátást már nem igénylő, gondozott a tünetek megjelenését követő 7. napon túl - Ag gyorsteszt vizsgálat nélkül - egészségügyi intézményből áthelyezhető, visszahelyezhető a bentlakásos szociális intézménybe. 7 napon belüli intézménybe történő visszahelyezés esetén az elkülönítés a tünetek kezdetétől számított 7. napig szükséges.

B) Otthonában elkülönített beteg/fertőzött izolációjának megszüntetési kritériuma

A beteg, amennyiben tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető. Amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása, a pozitív PCR vagy Ag gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani. A tünetmentes fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

C) COVID-19 fertőzött, közvetlen betegellátásban résztvevő, egészségügyi dolgozók, szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző dolgozók munkavégzésére vonatkozó korlátozás feloldása

Az egészségügyi/szociális dolgozó esetén is az A és B pontban foglaltak szerint történik az izoláció feloldása, és az elkülönítés megszűnésekor további Ag gyorsteszt vagy PCR vizsgálat nélkül a munkavégzéshez visszatérhet.

2.3. Diagnosztikus mikrobiológiai vizsgálatok

SARS-CoV-2 Antigén (Ag) gyorsteszt:

- pozitív → nincs szükség további vizsgálatra, igazolt a fertőzés

- kétes/nem értékelhető → PCR

- negatív → PCR vizsgálat kezdeményezhető az ellátó orvos döntése alapján

SARS-CoV-2 PCR vizsgálat:

- pozitív → nincs szükség további vizsgálatra, igazolt a fertőzés

- negatív → ha a gyanú fennáll, előző mintavétel után legalább 48 óra múlva ismételt mintavétel

A PCR vizsgálatot végző laboratóriumok (mind az NNK által kijelölt, mind a többi, akár térítéses vizsgálatot végző laboratóriumok) kötelesek az általuk végzett vizsgálat eredményét - függetlenül annak pozitív, negatív vagy kétes minősítésétől - interfészen keresztül - feltölteni az OSZIR mikrobiológiai alrendszerébe.

SARS-CoV-2 antigén teszt alkalmazása esetén

Amennyiben a teszt eredménye negatív, PCR vizsgálat kezdeményezhető az ellátó orvos döntése alapján. PCR vizsgálat kezdeményezése esetén a mintát a másik orrnyílásból és a garatból kell venni, és be kell küldeni a kitöltött beküldő lap kíséretében a területileg illetékes laboratóriumba.

Az Ag gyorstesztet végző egészségügyi szolgáltatók kötelesek az általuk végzett, Ag gyorsteszt pozitív eredményét az OSZIR fertőző beteg bejelentő rendszerébe rögzíteni.

2.3.1. Laboratóriumi vizsgálat szükségessége COVID-19 fertőzésre gyanús betegnél

COVID-19 fertőzésre gyanús betegnél Ag gyorsteszt elvégzése vagy PCR vizsgálat kezdeményezése kötelező.

3. Teendők a beteg környezetében

3.1. A COVID-19 fertőzöttel kontaktusba került személyek

A hatóság által ismert, igazolt COVID-19 fertőzöttel szoros kapcsolatba került személyeket az utolsó találkozástól (az igazolt fertőzött elkülönítésétől) számított 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A járványügyi megfigyelés kezdetétől számított 5. napon az érintett Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén a járványügyi megfigyelés feloldható.

3.1.1. Köznevelési, szakképzési intézmény esetén követendő eljárás

A COVID-19 fertőzés bejelentését a 2.1. pontnak megfelelően a háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvos teszi meg az OSZIR Fertőzőbeteg jelentő alrendszerébe. Amennyiben óvodában történik a fertőzés azonosítása, az intézmény értesíti az Emberi Erőforrások Minisztériumát is a vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu e-mail címen.

Óvoda esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére rendkívüli szünetet indokolt esetben az Oktatási Hivatal rendelhet el, határozott időre.

Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvánnyal rendelkező személy mentesül a járványügyi megfigyelés alól. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező óvodások és tanulók számára a járványügyi megfigyelés időtartama az utolsó találkozástól (az igazolt fertőzött elkülönítésétől) számított 5 nap.

3.2. Járványügyi megfigyelés

A szoros kontaktok otthonukban kerülnek járványügyi megfigyelésre, amennyiben erre lehetőség van. Az intézkedést a kontaktszemély egyedi körülményeire adaptáltan kell meghozni olyan módon, amellyel biztosítható a fertőzés további terjedésének megelőzése.

Az otthonában elkülönített beteg családi szoros kontaktjai elkülöníthetők ugyanabban az ingatlanban. Amennyiben az otthonában elkülönített beteg családi kontaktjaitól oly módon különíthető el, hogy az a továbbiakban nem minősül fokozott expozíciónak, (külön helyiségek, használata,) akkor a járványügyi megfigyelés időtartama az elkülönítéstől számított 7 nap, illetve a karantén 5. napján végzett Ag gyorsteszt negatív eredménye esetén az elkülönítéstől számított 5 nap.

Ha a járványügyi megfigyelés/zárlat alatt a COVID-19 megbetegedésre jellemző klinikai tünetek jelentkeznek, akkor laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni a COVID-19 fertőzést, és a kontaktszemélyt megerősített esetnek kell minősíteni, és az ott leírtak szerint kell eljárni. A járványügyi megfigyelés/zárlat leteltekor nem kell az intézkedés alá vont személynél laboratóriumi vizsgálatot végezni.

Az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén nincs szükség a hatóság által elrendelt járványügyi megfigyelésre, azonban a kontaktok figyelmét fel kell arra hívni, hogy az utolsó expozíciót követő 7 napig a COVID-19 fertőzésre jellemző tünetek kialakulását önmaguk ellenőrizzék.

Mentesül a járványügyi megfigyelés alól, aki a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvánnyal rendelkezik.

Az érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező kontaktszemély figyelmét fel kell hívni arra, hogy az infekciókontroll intézkedéseket, illetve a járványügyi és higiénés szabályokat a továbbiakban is be kell tartania.

3.3. Posztexpozíciós profilaxis: -

3.4. Fertőzőforrás-kutatás: kötelező

3.5. Terjesztő közeg felderítése: -

4. Az eljárásrendben foglaltakat a folyamatban lévő járványügyi intézkedésekre is alkalmazni kell.

5. * 

Budapest, 2022. április 5.

Dr. Müller Cecília s. k.,
országos tisztifőorvos

Az eljárásrendet jóváhagyom.

Az egyes járványügyi intézkedésekről szóló 453/2020. (X. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva kezdeményezem az eljárásrendnek a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben való közzétételét.

Budapest, 2022. április 5.

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

Melléklet

Az OSZIR-
ban bejelen-
tett nozoko-
miális járvány száma
Intéz-
mény meg-
nevezése
TAJ szám Név Születési dátum Neme Ápolt
(igen/
nem)
Kórházi dolgozó (igen/
nem)
Kórházi ápolás helye
(osztály, részleg)
A pozitív eredményt kiadó labo-
ratórium meg-
nevezése
Tüne-
tmentes
(igen/-
nem)
Tünetes (igen/
nem)
Gyógyult
(igen/
nem)
Elhunyt
(igen/
nem)
Más intéz-
ménybe át-
helyezték (igen/
nem)
A beteget átvevő intéz-
mény neve
Legalább egy dózis COVID-
19 elleni oltásban részesült (igen/
nem)
Első oltás dátum Első oltás oltóanyag Második oltás dátum Második oltás oltóanyag Harmadik oltás dátum Harmadik oltás oltóanyag