A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

NAV Központi Irányítás Vám Főosztály főosztályvezetője 7006/2022. felhívása

a belarusz helyzetre tekintettel elrendelt újabb uniós szankciókról (bankjegyek) * 

A 2022/398/EU tanácsi rendelet 2022. március 10-ei hatállyal módosította a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendeletet.

1. A kiviteli tilalom alá tartozó termékek

A 2022/398/EU rendelet 1. cikk 4. pontja új 1za. cikkel egészíti ki a 765/2006/EK rendeletet. Az új cikk szerint tilos az euróban denominált bankjegyek (49070030 vámtarifaszám) kivitele Belaruszba, vagy bármely belarusz természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára - ideértve Belarusz kormányát és a Belarusz Központi Bankot is - vagy Belaruszban történő felhasználásra. A szankciók hatálya alá tartozó, a 765/2006/EU rendelet Va. mellékletében meghatározott termékek köre módosult.

2. A kiviteli tilalom alóli mentesítés

A tilalom nem vonatkozik az euróban denominált bankjegyek kivitelére, feltéve, hogy az Belaruszba utazó természetes személyek vagy velük utazó családtagjaik személyes használatához vagy Belaruszban található és a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek hivatalos céljaihoz szükségesek.

3. TARIC intézkedések

A 2022/398/EU rendelet szerinti korlátozások és tilalmak a TARIC-adatbázisba átvezetésre kerültek. Amennyiben a vámeljárás alá vont termékek exportja nem tilalmazott, a vám- árunyilatkozatok 44. rovatában az alábbi okmánykódok valamelyikét kell szerepeltetni:

Y813: A 765/2006/EK rendelet 1za. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak által érintett áruktól eltérő áruk.

Y814: 765/2006/EK tanácsi rendelet 1za. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tilalmak nem alkalmazandók (lásd a 1za. cikk (2) bekezdésében foglalt kivételeket.

Jelen felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.