A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

NAV Központi Irányítás Vám Főosztály főosztályvezetője 7012/2022. felhívása

a CITES hatálya alá tartozó élő állatok Ukrajnából történő behozataláról * 

Az Agrárminisztérium Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztály (mint hazai CITES Igazgatási Hatóság) tájékoztatást helyezett el honlapján a veszélyeztetett vadon élő állatok (CITES) Ukrajnából történő behozatalával kapcsolatosan.

A tájékoztatás az alábbi linken közvetlenül elérhető https://www.cites.hu/hu/hirek/tajekoztato-a-cites-hatalya-ala-tartozo-allatok-ukrajnabol-torteno-behozatalaval-kapcsolatos-tudnivalokrol

A tájékoztatás kizárólag a veszélyeztetett vadon élő állatfajok szállítására irányadó jogszabályok előírásairól, és jelen helyzetben történő alkalmazásáról ad iránymutatást.

Az állategészségügyi szabályokról a NÉBIH oldalán találhatók információk az alábbi linken https://portal.nebih.gov.hu/-/magyarorszag-biztositja-hogy-az-ukrajnabol-menekulok-magukkal-hozhassak-tarsallataikat

Az Agrárminisztérium tájékoztatója az alábbiakat tartalmazza

A kedvtelésből tartott állatok jelentős része (pl. papagájok, teknősök, egyes emlősök) a veszélyeztetett vadon élő állatok és növények forgalmára irányadó CITES (Washingtoni) Egyezmény és a kapcsolódó uniós rendelet (338/97/EK tanácsi rendelet) hatálya alá tartozik, így az Európai Unió területére történő behozataluk engedélyköteles.

Ha az Ukrajnából menekülő személyek a CITES egyezmény hatálya alá tartozó élő állatot kívánnak behozni, akkor a 792/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete szerinti import bejelentést kell tenniük. Ez főszabály szerint csak a CITES Egyezmény III. függelékében és a 338/97/EK tanácsi rendelet „C” vagy „D” mellékletében felsorolt fajok behozatalához lenne felhasználható. Ugyanakkor jelen helyzetben az előírások minden Ukrajnából menekülttel érkező, a CITES Egyezmény hatálya alá tartozó élő állatra vonatkoznak, amelyek életszerűen velük egy háztartásban (pl. 1 példány papagáj, 1 példány kaméleon, 2 példány görögteknős stb.) élnek, legyen az a 338/97/EK tanácsi rendelet „A-C” mellékleteiben szereplő bármely faj. Az import bejelentések adattartalma az Agrárminisztérium tájékoztatásában is részletesen szerepel.

A rendelkezéssel gyorsítható a vámeljárás folyamata és a menekülteknek nem kell import engedély kiállítására várniuk a határon. A menedékkérőknek az import bejelentés ügyfélpéldányával később a célország CITES igazgatási hatóságától visszamenőlegesen kell kérelmezniük a CITES import engedélyt. A behozott példányoknak a menedékkérő birtokában kell maradniuk, más magánszemély részére nem adhatóak át. A jogszabály szerint védett vagy veszélyes, valamint a kedvtelésből tartott állatokat a hatóságok minden esetben hazai mentőközpontban helyezik el addig, amíg azokat a menedékkérő vissza tudja vinni Ukrajnába.

Az engedélykötelezettséggel, import bejelentésekkel kapcsolatos kérdések esetén az Agrárminisztérium Biodiverzitás és Génmegőrzési Főosztály a következő elérhetőségeken ad felvilágosítást:

- cím: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.

- telefon: 06-1-896-4662, 06-1-795-3816

- e-mail-cím: cites@am.gov.hu

Jelen felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.