A jogszabály mai napon ( 2023.02.09. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

12/2022. (IX. 22.) KKM utasítás

a Külgazdasági és Külügyminisztérium mint az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításáért felelős hatóság minisztériumon belüli feladatainak meghatározásáról * 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján - figyelemmel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére - a következő utasítást adom ki:

1. § Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 358/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján a Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviseletek számára az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5b. cikk (1) bekezdésében, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2006. május 18-i 765/2006/EK tanácsi rendelet 1u. cikk (1) bekezdés meghatározott 100 000 euró feletti betét elfogadásának tilalma alóli mentességet engedélyező, a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5c. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint a 765/2006/EK tanácsi rendelet 1v. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján kiadható diplomáciai mentességi igazolás (a továbbiakban: mentességi igazolás) kiállításával összefüggő hatósági feladatokat a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a 2. és a 3. § szerinti rendben végzi.

2. § (1) A mentességi igazolás kiállításával összefüggő, a minisztériumra telepített hatósági feladatokat a miniszter által átruházott hatáskörben a biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár - a biztonságpolitikáért és energiabiztonságért felelős államtitkár felügyelete mellett - látja el.

(2) A biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár kiadmányozza

a) a mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos döntést,

b) a hiánypótlási felhívást,

c) a kérelem elutasításával kapcsolatos döntést,

d) a mentességi igazolás visszavonásával kapcsolatos döntést, valamint

e) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényből (a továbbiakban: Ákr.) eredő egyéb hatósági döntéseket.

3. § Az EU Közös Kül- és Biztonságpolitikai és Bővítési Főosztály a mentességi igazolás kiállításával kapcsolatos eljárás tekintetében ellátja a minisztérium hatáskörébe tartozó, az Ákr.-ből, a Korm. rendeletből, valamint jelen utasításból eredő előkészítő feladatokat, így különösen:

a) a beérkező kérelmek kapcsán vizsgálja a minisztérium hatáskörét és illetékességét, és szükség esetén az Ákr. 17. §-a szerinti intézkedések végett döntésre felterjeszti az ügyet a biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár részére,

b) megvizsgálja a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelmet, hogy megfelel-e a Korm. rendeletben meghatározott formai és tartalmi szempontoknak,

c) - az Oroszország és Közép-Ázsia Főosztály közreműködésével - kapcsolatot tart a kezdeményező, Magyarországra akkreditált diplomáciai és konzuli képviselettel, valamint a fizetési számláját vezető pénzügyi intézménnyel,

d) előkészíti és döntésre felterjeszti a mentességi igazolással kapcsolatos ügyeket a biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár részére,

e) a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése és 6. § (2) bekezdése szerint ellátja a mentességi igazolás kiállításáról, a mentességi igazolás kiállítása iránti kérelem elutasításáról, a mentességi igazolás visszavonásáról szóló döntések megküldésével, valamint a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése és 6. § (2) bekezdése szerinti érintettek tájékoztatásával összefüggő feladatokat,

f) a kérelmező pénzügyi intézmény - a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti jelzése esetén - megvizsgálja a mentességi igazolás visszavonása feltételeinek fennállását, és a feltételek fennállása esetén javaslatot tesz a biztonságpolitikáért felelős helyettes államtitkár részére a mentességi igazolás visszavonása érdekében.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//