A jogszabály mai napon ( 2024.06.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

81/2023. (III. 14.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Önkormányzatának az ASP.ADÓ számítógépes nyilvántartó rendszerhez való csatlakozásának egyes szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (a továbbiakban: Htv.) és az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Htv. 44. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a Htv. 44. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartására a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott számítógépes programrendszer mellett 2023. április 1-je és 2023. július 31-e között az általa 2023. március 31-én adónyilvántartásra használt programrendszert is használhatja.

3. § Az önkormányzat esetén a Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésétől eltérően a csatlakozás végső időpontjának 2023. augusztus 1-jét kell tekinteni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.