A jogszabály mai napon ( 2024.04.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

138/2023. (IV. 20.) Korm. rendelet

egy nemzetközi szervezet székhelyével kapcsolatos veszélyhelyzeti intézkedésekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről szóló 2019. évi XI. törvényt (a továbbiakban: 2019. évi XI. törvény), valamint a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § A Kormány tudomásul veszi a Nemzetközi Beruházási Banknak (a továbbiakban: Bank) a Bank székhelyének meghatározása tekintetében a 2019. évi XI. törvény 3. §-ában foglalt Megállapodás - magyar nyelvű fordítása, illetve angol nyelvű szövege szerinti - preambulumától, illetve annak 3. pontjában foglaltaktól való eltérésre irányuló szándékát.

3. § A 2019. évi XI. törvény 3. §-ában foglalt Megállapodás 6. pontjában, 9. pontjában, 10. pontjában, 12. pontjában, 13. pontjában, 14. pontjában, 15. pontjában, 16. pontjában, 17. pontjában, 18. pontjában meghatározott mentességek és biztosított kedvezmények megszűnnek.

4. § A 2019. évi XI. törvény 3. §-ában foglalt Megállapodás 21.5. pontjában foglaltaktól eltérően a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló Megállapodás megszüntethető a Kormány és a Bank közötti megállapodás és a Kormányzótanács döntése nélkül.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A 3. §-ban foglaltak a Bank székhelye megváltozásának bejelentését követően alkalmazhatóak, amelyről a külgazdasági és külügyminiszter - annak ismertté válását követően - a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével ad tájékoztatást.