A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

209/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

a lakossági ügyfelek megtakarítására vonatkozó pénzügyi edukációs figyelemfelhívásról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A pénzügyi tudatosság fejlesztése érdekében a magyarországi székhelyű hitelintézet 2023. október 1. és 2023. december 31. napja között egy alkalommal figyelemfelhívó értesítést küld a hitelintézetnél bankszámlaszerződéssel – ide nem értve a korlátozott rendeltetésű fizetési számlaszerződést – rendelkező természetes személyek számára.

(2) A figyelemfelhívó értesítésben a hitelintézet számítással, áttekinthető táblázatos formában bemutatja, hogy a meghatározott referencia-időszakban mekkora hozamot érhetett volna el, aki 100 000 forintért, 500 000 forintért és 1 000 000 forintért a magyar állam által kibocsátott, magánszemélyek által is megvásárolható állampapírt (a továbbiakban: állampapír) vásárolt vagy jegyzett és folyamatosan tartott.

(3) A figyelemfelhívó értesítésben a 2022. október 1-jén a legutoljára kibocsátott és vásárolható vagy jegyezhető Diszkont Kincstárjegy, a lakossági állampapírok vonatkozásában a Kincstári Takarékjegy és Bónusz Magyar Állampapír állampapírok közül állampapírtípusonként legalább egy állampapírba történő befektetéssel elérhető hozam bemutatása szükséges. A hitelintézet a figyelemfelhívás során a (2) bekezdésben említett összegek esetében számítással bemutatja azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a háztartások által elhelyezett forintbetétek átlagos évesített kamatlábával az ügyfél mekkora kamatot érhetett volna el.

2. § Felhatalmazást kap az általános politikai koordinációért felelős miniszter, hogy az 1. § szerinti figyelemfelhívó értesítés formáját és tartalmát – a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben határozza meg. * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.