A jogszabály mai napon ( 2024.04.12. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.VII.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

213/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet

a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény egy rendelkezésétől való eltérésről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 3. § (6) bekezdésében foglaltaktól eltérően – figyelemmel a 2023. évben kialakult hazai üzemanyagpiaci helyzetre – a készletezési kötelezettség – a (2) és (3) bekezdés szerinti feltételekkel – olyan biztonsági kőolajkészlettel is teljesíthető, amely a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) részére alapított vételi jog által biztosított módon áll a Szövetség rendelkezésére.

(2) A Szövetség (1) bekezdés szerinti vételi joga alatt álló biztonsági kőolajkészlettel csak abban az esetben lehet a készletezési kötelezettséget teljesíteni, ha a Szövetség tulajdonában álló biztonsági kőolajkészletek mennyisége nem éri el a Kt. 3. § (4) bekezdése szerinti mértéket.

(3) A Szövetség (1) bekezdés szerinti vételi joga alatt álló biztonsági kőolajkészlet

a) mennyiségéről a Szövetség igazgatótanácsa dönt, de az nem haladhatja meg a Kt. 3. § (4) bekezdése szerinti mérték 10%-át,

b) kizárólag Magyarország területén tárolható, és

c) fizikai hozzáférése állandóan, korlátozás nélkül biztosítottnak és a vételi jog érvényesítését követő legkésőbb 48 órán belül kitárolhatónak kell lennie.

2. § (1) Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2024. július 1-jén hatályát veszti.