A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

278/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet

az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos eltérő szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház (a továbbiakban: Kórház) működéséhez szükséges, a Kórház részére még rendelkezésre nem álló, infokommunikációs, elektronikus vagyonvédelmi, távközlési, műszaki üzemeltetési, karbantartási, valamint higiéniás szolgáltatások 2023. december 31-ig a honvédelmi szervezet közreműködésével is biztosíthatók. A felmerült költségeket a Kórház a honvédelmi szervezet részére megtéríti.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások honvédelmi szervezet közreműködésével történő biztosítása – az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára is tekintettel – nem veszélyeztetheti a Magyar Honvédség alapfeladatainak ellátását.

(3) A Kórház és az Országos Kórházi Főigazgatóság az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül köteles az (1) bekezdésben meghatározott infokommunikációs és távközlési szolgáltatások beszerzésére a feladatkörébe tartozó intézkedést megtenni, beszerzés lefolytatását indítványozni, lefolytatni.

2. § (1) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezésétől eltérően a Kórház 1134 Budapest, Róbert Károly körút 44. szám (Budapest 27630 hrsz.) alatti székhelyén és 1062 Budapest, Podmaniczky utca 109–111. szám (Budapest 28229 és 28233 hrsz.), 1121 Budapest, Szanatórium utca 2/A. szám (Budapest 10886/44 hrsz. és Budakeszi 1670 hrsz.), 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 7/A. szám (Hévíz 1083 hrsz.), valamint 8230 Balatonfüred, Szabadság utca 5. szám (Balatonfüred 360/2 hrsz.) alatti telephelyei tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) 2023. december 31-ig az R. 3. melléklet 1. és 4. pontjában meghatározott ingatlanüzemeltetési szolgáltatásokat biztosítja, valamint az R. 3. melléklet 2., 3. és 5–7. pontjában meghatározott ingatlanüzemeltetési szolgáltatások 2023. december 31-ig történő teljes körű átvételéhez szükséges intézkedéseket megteszi.

(2) Az R. 3. melléklet 2., 3. és 5–7. pontjában meghatározott ingatlanüzemeltetési szolgáltatások a KEF által 2023. december 31-ig történő átvételéig a honvédelmi szervezet közreműködésével is biztosíthatók. A felmerült költségeket a Kórház a honvédelmi szervezet részére megtéríti.

3. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.