A jogszabály mai napon ( 2024.04.22. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

289/2023. (VII. 5.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 119. § (5)–(7) bekezdését és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 124. § (2) bekezdését és 133. §-át az e rendelet 2. és 3. §-ában foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Ezt a rendeletet azon földgázelosztó rendszerüzemeltető vonatkozásában kell alkalmazni, amely gazdasági tevékenységének felszámolás alatti továbbfolytatását a felszámoló a felszámolási eljárás során az adós gazdasági tevékenysége továbbfolytatása, a függő követelések, a beszámítás veszélyhelyzeti szabályairól, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 265/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a alapján biztosítja.

2. § A felszámolás alá került földgázelosztó rendszerüzemeltető – a 3. §-ban foglalt kivétellel – továbbra is üzemeltetheti a működési engedélyében szereplő elosztóvezetékrendszert, és elláthatja a földgázelosztói rendszerüzemeltetői feladatokat.

3. § Amennyiben a felszámolás alá került földgázelosztó nem tudja a felszámolási eljárás ideje alatt tovább ellátni a rendszerüzemeltetői tevékenységét, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül jelzi a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) felé. A Hivatal a földgázelosztói feladatok ellátására, a felhasználók ellátása és érdekeinek védelme érdekében – a GET 119. § (6a) bekezdésében foglalt kivétellel – ideiglenesen legfeljebb egyéves időtartamra másik engedélyest jelöl ki. A kijelölés indokolt esetben egyszer meghosszabbítható legfeljebb egy évvel.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §-a és a többségi befolyás alatt álló gazdálkodó szervezetek felszámolásának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 64/2023. (III. 1.) Korm. rendelet 3. §-a alapján elrendelt felszámolási eljárás alatt álló földgázelosztó rendszerüzemeltető adósok vonatkozásában is alkalmazni kell.