A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

360/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény eltérő alkalmazása

1. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.) az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Vet. 67. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettségen túl az átviteli rendszerirányító az energiapolitikáért felelős miniszterrel vagy annak delegáltjával is egyeztet a Vet. 67. §-ában szereplő szabályzatok kidolgozása során.

(3) A Vet. 69. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettségen túl az elosztók az energiapolitikáért felelős miniszterrel vagy annak delegáltjával is egyeztetnek az elosztói szabályzat kidolgozásakor.

(4) A Vet. 70. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az egyeztetést az engedélyesek és a reprezentatív felhasználói érdekképviseletek képviselőiből, valamint az energiapolitikáért felelős miniszter által delegált tagokból létrehozott és működtetett szabályzati bizottság folytatja le.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet eltérő alkalmazása

2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Vet. vhr.) a veszélyhelyzet ideje alatt a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A Vet. vhr. 49. § (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében és 50/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a szabályzati bizottságok munkájában az energiapolitikáért felelős miniszter – vagy az általa kijelölt delegáltja – is részt vesz, és a Vet. vhr. 49. § (3) bekezdésében, valamint 50. § (3) bekezdésében említett szabályzati bizottságok munkájában szavazati joggal rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő egyeztetésekre, valamint a már létrehozott és működtetett szabályzati bizottságokra is alkalmazni kell.