A jogszabály mai napon ( 2024.04.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

400/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 13. § (4) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatai ellátása során, szükség esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság helyett, illetve mellett a Finatom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eljárhat.

(2) A Finatom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság eljárása során, szükség esetén a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter által vezetett minisztérium gazdasági szervezete közreműködhet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.