A jogszabály mai napon ( 2024.05.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Programot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, e rendelet erejénél fogva, e rendelet hatálybalépését követő 23. napon megszűnnek a Modern Városok Program 1. mellékletben felsorolt projektjeinek előkészítésére vagy megvalósítására irányuló hazai forrásból biztosított támogatási jogviszonyok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszony szerinti kedvezményezettek az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig elszámolnak egymással.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszony keretében biztosított és az e rendelet hatálybalépésének napjáig fel nem használt központi költségvetési forrás összegét a kedvezményezett ügyleti és késedelmi kamatmentesen – a (2) bekezdés szerinti elszámolásra tekintet nélkül – legkésőbb a támogatási jogviszony megszűnésének napját követő nyolcadik napon visszafizeti a központi költségvetés javára, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01200021-09060025 számú, „Beruházásokkal kapcsolatos visszafizetések” elnevezésű fizetési számlára.

(4) A (2) bekezdés szerinti elszámolás alapján a támogatónak visszafizetendő összeget közvetlenül a (3) bekezdés szerinti fizetési számlára fizeti vissza a kedvezményezett.

2. § Az e rendelet alapján megszűnt jogviszonyok tekintetében nem minősül a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, támogatási céltól eltérő felhasználásának, ha valamely meg nem valósult projektelemre biztosított összeget a kedvezményezett az ugyanazon támogatási jogviszonyon belüli projektelemnek a támogatási jogviszony szerinti megvalósítására használt fel.

3. § (1) A kedvezményezett e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül benyújtott javaslatára az állam nevében eljáró állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a javaslat kézhezvételét követő nyolc napon belül elektronikus úton teljes vagy részleges felmentést adhat az 1. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása alól.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti javaslatra – az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül – nem érkezik felmentés, akkor a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt javaslat benyújtása nem érinti az 1. § (1)–(3) bekezdésében foglalt határidőket.

(4) Ha a miniszter az (1) bekezdés alapján felmentést ad, akkor az érintett projektet az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény szerinti állami építési beruházásként kell a továbbiakban előkészíteni és megvalósítani, a projekt előkészítője és megvalósítója pedig a miniszter által vezetett minisztérium.

4. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdése alapján a miniszter teljes vagy részleges felmentést ad az 1. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása alól, e rendelet erejénél fogva a felmentéssel érintett támogatási jogviszonyba a miniszter – ha a Kormány határozatában eltérően nem rendelkezik – jogutódként a támogató helyébe lép a felmentés közlésétől számított 5 napon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felmentésről a miniszter haladéktalanul tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyban érintett feleket a támogatási jogviszonnyal összefüggő szükséges dokumentumok átadása érdekében.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyokra az (1) bekezdés szerinti jogutódlást követően a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti projektek

A B
1 Város Az érintett kormányhatározat vonatkozó rendelkezése
2 Debrecen Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 4. pontja
3 Dunaújváros Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
4 Dunaújváros Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont d) alpontja
5 Dunaújváros Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont e) alpontja
6 Dunaújváros Magyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont g) alpontja
7 Eger Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 2. pontja
8 Eger Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
9 Eger Magyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 4. pontja
10 Érd Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
11 Érd Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja
12 Érd Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpont ba) pontja
13 Érd Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpont bb) pontja
14 Érd Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja
15 Érd Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja
16 Érd Magyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont a) alpont aa) pontja
17 Győr Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
18 Győr Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja
19 Hódmezővásárhely Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja
20 Hódmezővásárhely Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 6. pont d) alpontja
21 Hódmezővásárhely Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4. pont f) alpontja
22 Hódmezővásárhely Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 5. pont b) alpontja
23 Kecskemét Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont b) alpont bc) pontja
24 Kecskemét Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont c) alpont ca) pontja
25 Kecskemét Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
26 Miskolc Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. pontja
27 Miskolc Magyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
28 Nagykanizsa Magyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjában meghatározott fedett
50 méteres versenymedence
29 Pécs Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat 4. pontja
30 Pécs Magyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat 5. pontja
31 Salgótarján Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
32 Salgótarján Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja
33 Salgótarján Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 5. pont a) és b) alpontja
34 Sopron Magyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat 4. pontja
35 Szeged Magyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 6. pont c) alpontja
36 Székesfehérvár Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 4. pontja
37 Székesfehérvár Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 7. pontja
38 Székesfehérvár Magyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
39 Szekszárd Magyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 2. pontja
40 Szombathely Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 4. pontja
41 Szombathely Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 9. pontja
42 Szombathely Magyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 2. pontja
43 Tatabánya Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
44 Tatabánya Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
45 Tatabánya Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja
46 Veszprém Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
47 Veszprém Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja
48 Veszprém Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja
49 Veszprém Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja
50 Veszprém Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont c) alpontja
51 Zalaegerszeg Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
52 Zalaegerszeg Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
53 Zalaegerszeg Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 11. pontja