A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

662/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet

a tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a nevelés és az oktatás folyamatosságának biztosítása érdekében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott jogi személy által fenntartott köznevelési intézmény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) hatálya alá tartozó intézmények esetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet II. alcím 13.3. pontját és 41.3. pontját, 7. melléklet II. alcím 2. pont 2.13.1. alpontját, továbbá 8. melléklet II. alcím 3.1. és 3.2. pontját, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 158. § (3) és (7) bekezdését a (2)–(5) bekezdésben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) A pedagógus életpálya vonzerejét erősítő, az Európai Unió által biztosított forrásokból történő béremeléshez biztosított központi költségvetési többletforrásokat az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében meghatározott fenntartó az általa fenntartott köznevelési intézményekben a Púétv. 98. §-a szerinti havi illetményben részesülő foglalkoztatott után járó, a Kvtv. 2., 7. és 8. mellékletében rögzített átlagbéralapú támogatások összegeihez képest 2024. évben megemelt fajlagos összegű átlagbéralapú támogatás közötti különbözetet (a továbbiakban: tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás) kizárólag személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez szükséges finanszírozásra használhatja fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti tanárbéremeléshez szükséges központi költségvetési támogatás alapján a munkáltató átlagos 32,2%-os béremelést biztosít.

(4) A (3) bekezdés szerinti tanárbéremelésbe a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott is beleértendő.

(5) *  A munkáltató a Púétv. 158. § (3) bekezdése szerinti kinevezési okmányt, továbbá a Púétv. 158. § (7) bekezdése szerinti munkaszerződést 2024. január 30-ig állítja ki.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.