A jogszabály mai napon ( 2024.06.16. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1089/2023. (III. 16.) Korm. határozat

az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli európai uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó állami garanciavállalási megállapodás megkötéséről

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 95. § (1) bekezdésében, valamint az egyes beruházási szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 541/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában meghatározott jogkörében eljárva

1. egyetért az Európai Bizottsággal kötendő és az Európai Bizottság által készített, Ukrajnának nyújtandó rendkívüli európai uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/1201 határozaton, valamint az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról, a közös tartalékalap tagállami garanciák és a 466/2014/EU határozat alapján garanciával fedezett, Ukrajnához kapcsolódó egyes pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó egyedi tartalékfeltöltési szabályok segítségével történő megerősítéséről, valamint az (EU) 2022/1201 határozat módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/1628 határozaton alapuló állami garanciavállalási megállapodás szövegével;

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - szükség szerint az általa kijelölt személy útján - gondoskodjon a megállapodás megkötéséről és annak a Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal