A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2033.I.1. -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1140/2023. (IV. 17.) Korm. határozat

a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet szerinti rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő további eltérő alkalmazásáról és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 450/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § d) pontjára tekintettel 2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 22. pontja szerinti elosztó hálózati engedélyes részére költségvetési forrásból a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti rezsivédelmi ellátási szolgáltatás biztosításáért ellentételezést fizessen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H 3808/2022. számú határozata alapján az elosztó hálózati engedélyesek esetén 2023. évre elismert, de a díjszámítás alapjában figyelembe nem vett összeg mértékéig;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 19. Rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezése alcímmel, azon belül az 1. Rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. az 1. pont szerinti cél érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 100 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Energiaügyi Minisztérium, 21. Központi kezelésű előirányzatok, 19. Rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezése, 1. Rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

a) 2023. április 20-ig 37 044 560 000 forint;

b) 2023. május 20-ig további 7 254 530 000 forint;

c) 2023. június 20-ig további 6 870 610 000 forint;

d) 2023. július 20-ig további 7 422 940 000 forint;

e) 2023. augusztus 20-ig további 6 422 940 000 forint;

f) 2023. szeptember 20-ig további 6 552 330 000 forint;

g) 2023. október 20-ig további 8 254 530 000 forint;

h) 2023. november 20-ig további 9 193 140 000 forint;

i) 2023. december 20-ig további 10 984 420 000 forint.

Felelős: energiaügyi miniszter

Határidő: a többletforrás biztosítását követően folyamatosan

4. felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a 3. pont szerinti forrás terhére gondoskodjon a Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdése alapján kijelölt elosztó hálózati engedélyes részére, a (3) bekezdés alapján megkötött szerződés szerinti ellentételezés teljesítéséről, a következő ütemezés szerint:

1. melléklet az 1140/2023. (IV. 17.) Korm. határozathoz

XVII. Energiaügyi Minisztérium
L. Rezsivédelmi Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2023.

forintban
KIADÁSOK A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
XVII. Energiaügyi Minisztérium
21 Központi kezelésű előirányzatok
19 Rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezése
402228 1 Rezsivédelmi ellátási szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000 000
L. Rezsivé-
delmi Alap
399017 1 Lakossági rezsivédelem
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000 000 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
BEVÉTEL A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
TÁMOGATÁS A módosítás jogcíme
A

A
Állam-
háztartási
egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
Kiemelt előirányzat
neve
Módosítás
(+/-)
módosítás következő
évre
áthúzódó
hatása
módosítást elrendelő
jog-
szabály/
határozat
száma
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.
n.év
II.
n.év
III.
n.év
IV.
n.év
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 100 000 000 000 100 000 000 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.