A jogszabály mai napon ( 2024.04.18. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1197/2023. (V. 15.) Korm. határozat

az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Pál Norbertet e kormányhatározat hatálybalépésétől két évre az orosz-ukrán háború elől Magyarországra menekülő személyekért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva

a) összehangolja a veszélyhelyzet ideje alatt a szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatásáról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről szóló 104/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontja szerinti személyekkel, valamint a 2022. február 24. napján vagy azt követően Ukrajnából érkező magyar állampolgárokkal (a továbbiakban együtt: háború elől menekülő személyek) kapcsolatos kormányzati feladatok ellátását,

b) közreműködik a háború elől menekülő személyekkel kapcsolatos kormányzati döntések előkészítésében,

c) együttműködik a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel a háború elől menekülő személyeket érintő hatósági feladatok ellátásában,

d) javaslatot tesz a Kormány számára a háború elől menekülő személyek szükség szerinti munkavállalási, iskoláztatási, szociális, lakhatási kérdéseihez kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok vonatkozásában,

e) javaslatot tesz a kormányzati kommunikációért felelős miniszterrel együttműködve a háború elől menekülő személyek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges kommunikációs stratégia kidolgozására, és együttműködik annak végrehajtásában,

f) együttműködik a kapcsolódó feladatok ellátásáért felelős minisztériumokkal, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, a magyarországi és nemzetközi humanitárius segítségnyújtó szervezetekkel, továbbá a munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó szervezetekkel.

3. A kormánybiztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja.

4. A kormánybiztos tevékenységéről a Miniszterelnökséget vezető miniszternek számol be.

5. A kormánybiztost a tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökség szervezetében működő ötfős titkárság segíti.

6. A kormánybiztos tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és juttatásra jogosult.

7. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség keretében a kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges - személyes adatnak nem minősülő - adatokat, információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.