A jogszabály mai napon ( 2024.06.21. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (2024.X.1. - 2024.XII.3.)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

1/2024. (I. 30.) KTM rendelet

az ingatlan-nyilvántartási, a telekalakítási, a földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos eljárások, továbbá az ingatlan-nyilvántartásból és az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások igazgatási szolgáltatási díjairól

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

az 1. § (1) bekezdés b) pontja, a 3. alcím, valamint a 28. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

az 1. § (1) bekezdés d) és e) pontja, az 1. § (2) bekezdés b) pontja, a 2. § (6), (10), (11) és (13) bekezdése, a 3. §, a 4. alcím, a 18. §, a 19. §, a 7. alcím, valamint a 8. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

az 1. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 2. § (2), (7), (8) és (12) bekezdése tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § 10. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. § (1), (3), (14) és (15) bekezdése, a 4. §, az 5. § (1) és (3) bekezdése, a 26. §, a 27. § a)–c) pontja, valamint a 28. § c) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (3) bekezdésében és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § 10. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: Inytv.) szabályozott hatósági eljárások,

b) a telekalakítási eljárás,

c) az ingatlan-nyilvántartás tartalmából történő adatszolgáltatások,

d) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálata,

e) – a honvédelmi célú adatbázisokat kivéve – a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott állami alapadatok adatbázisaiból, az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatások

igazgatási szolgáltatási díjának meghatározására, valamint a megfizetésük és elosztásuk módjára. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet hatálya kiterjed

a) az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti eljárások esetén a soron kívüli ügyintézés engedélyezése tárgyában folytatott eljárások igazgatási szolgáltatási díjának meghatározására, valamint a megfizetésük és elosztásuk módjára és

b) a 22. §-ban meghatározott egyéb földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak meghatározására, valamint a megfizetésük és elosztásuk módjára.

2. § (1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik a (4), (5) és (8) bekezdésben foglalt díj – és amennyiben az eljáró hatóság a kormányhivatal, a (13) bekezdés szerinti díj – az eljáró ingatlanügyi hatóságnál

a) a kérelem, megkeresés előterjesztésével egyidejűleg a pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy bankkártyával vagy

b) az ingatlanügyi hatóság 2. melléklet szerinti előirányzat-felhasználási keretszámlája javára történő készpénz-átutalási megbízással, illetve átutalási megbízással

teljesíthető.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti fizetési mód esetén az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ingatlan fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.

(3) A (6), (7) és (9)–(12) bekezdés szerinti díjat – és amennyiben az eljáró hatóság a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a (13) bekezdés szerinti díjat – a 3. melléklet szerinti számlaszámra kell befizetni. Átutalási megbízás esetén a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az ügyazonosítót vagy az iktatószámot.

(4) A (10) bekezdésben foglaltak kivételével – automatikus döntéshozatal esetén – az 1. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 90%-a az érintett ingatlan fekvése szerinti fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalt, 10%-a a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti, minden más esetben 90% az eljáró fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalt, 10% a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti.

(5) A 20. § (1) bekezdésében meghatározott, papíralapú hiteles tulajdonilap-másolatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjból 45% az adatszolgáltató kormányhivatalt, 45% azon fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalt, amelynek általános illetékességi területén az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekszik, 10% a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti.

(6) A 20. § (2) bekezdésében meghatározott, elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjból 30% azon fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalt illeti, amelynek általános illetékességi területén az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekszik, 70% a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti.

(7) Az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sorában meghatározott, elektronikus dokumentumként szolgáltatott térképmásolatért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjból 30% azon fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalt illeti, amelynek általános illetékességi területén az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekszik, 70% a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti.

(8) A (7) bekezdésben foglaltak kivételével az 1. § (1) bekezdés e) pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdésében és a 21. §-ban meghatározott adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjból – amennyiben az adatszolgáltató a kormányhivatal – 45% az adatszolgáltatót, 45% azon fővárosi vagy vármegyei kormányhivatalt, amelynek általános illetékességi területén az adatszolgáltatással érintett ingatlan fekszik, 10% a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti.

(9) A (7) bekezdésben foglaltak kivételével az 1. § (1) bekezdés e) pontjában és a 21. §-ban meghatározott adatszolgáltatási díj – amennyiben az adatszolgáltató a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.

(10) A 7. § (7) bekezdésében, valamint a 20. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott díj a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.

(11) Az 1. melléklet 9. és 10. pontjában foglalt táblázat szerinti adatfelhasználási díj a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.

(12) A 22. § (1)–(5) bekezdésében meghatározott díj a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet illeti meg.

(13) Az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárás igazgatási szolgáltatási díja az eljáró ingatlanügyi hatóságot illeti.

(14) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a (7)–(9) és (11) bekezdés szerinti bevételeinek 40%-át az Fttv.-ben meghatározott állami alapadatok előállítására fordítja.

(15) Az előző hónapban beérkezett díjbevételek a (4)–(8) bekezdésben megjelölt szervek részére minden hónap 10. és 25. napján kerülnek átutalásra az általuk megjelölt számlaszámára.

(16) Az 1. § szerinti eljárások és adatszolgáltatások teljesítésére a (15) bekezdés szerinti intézkedés vagy annak bármely okból történő elmaradása nincs kihatással.

3. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – az ingatlanügyi hatóságokként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok javaslatai alapján – minden év december 1. napjáig szakmai ütemtervet készít a 2. § (13) bekezdése szerinti összegekből az állami alapadatok következő évre tervezett előállításáról, melyet jóváhagyásra megküld a térképészetért felelős miniszternek, valamint a földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszternek.

(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv minden év május 31-ig szakmai és pénzügyi beszámolót készít a térképészetért felelős miniszter részére az előző évben előállított új állami alapadatokról. A beszámolókat tájékoztatásul megküldi a földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszter részére.

4. § (1) A 9. §-ban meghatározottak kivételével a díjat annak kell megfizetnie, aki a kérelmet vagy a megkeresést előterjeszti.

(2) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a különbözet összegét vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül, amennyiben pedig a többletbefizetést a kérelmező jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(3) Ha megfizetett igazgatási szolgáltatási díj – részleges vagy teljes – visszatérítése válik szükségessé, az eljáró hivatal a vonatkozó számviteli bizonylatot megküldi az ügyfélnek. A visszatérítést arra a bankszámlaszámra kell teljesíteni, amelyről a befizetés történt, ennek hiányában a visszatérítés készpénzátutalási megbízással történik.

5. § (1) Az ingatlanügyi hatósági eljárásban keletkezett iratokról készített hiteles papíralapú másolatért, kivonatért, továbbá a hiteles elektronikus másolatért A/4-es oldalanként 100 forint díjat kell fizetni.

(2) A társas- vagy szövetkezeti házak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez készített alaprajz másolatáért az 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat D:7 mezőjében meghatározott díjtételt kell fizetni.

(3) Az ingatlanügyi hatóságnál kezelt adatokba történő betekintésért nem kell díjat fizetni.

2. Az Inytv.-ben szabályozott hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díja

6. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásért – ha e rendelet és az Inytv. másként nem rendelkezik – a változással érintett ingatlanonként kell díjat fizetni.

(2) Ha az ingatlanügyi hatóságnál ugyanazon ingatlanra vonatkozóan különböző díjtételű változásbejegyzést egy eljárásban kezdeményeznek, akkor a legmagasabb díjtételnek megfelelő díjat kell fizetni.

(3) A telekalakítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzése esetén a díj kiszámításánál

a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a változás előtti állapot szerinti ingatlanok számát,

b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a változás utáni ingatlanok számát

kell figyelembe venni.

7. § (1) A (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a változásbejegyzés díja a változással érintett ingatlanonként 6600 forint.

(2) A jelzálogjog bejegyzése, valamint – ide nem értve a jelzálogjog törlését – a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja a változással érintett ingatlanonként 12 600 forint.

(3) A társasház-alapítás bejegyzésének díja társasházi tulajdoni különlaponként 6600 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.

(4) A társasházi alapító okirat módosítása esetén – ha a módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti – a módosítás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének díja társasházi különlaponként 6600 forint, de legfeljebb összesen 100 000 forint.

(5) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit a lakásszövetkezet esetén is alkalmazni kell.

(6) Közigazgatási- vagy fekvéshatár-változás bejegyzésének díja a változással érintett ingatlanonként az (1) bekezdésben meghatározott díj, de legfeljebb összesen 200 000 forint.

(7) Az Inytv. 70/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány díja 3000 forint.

8. § Több díjfizetésre kötelezett esetén a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli.

9. § (1) Ha a kérelmet vagy a megkeresést előterjesztő és a bejegyzés, feljegyzés vagy törlés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetni,

a) aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik, ennek hiányában,

b) aki a tény feljegyzését vagy törlését indítványozza a megkeresés alapjául szolgáló eljárásban, ennek hiányában,

c) aki a törlésre kerülő joggal, ténnyel terhelt ingatlan, illetve tulajdoni hányad tulajdonosa, ennek hiányában,

d) aki a kérelmet, megkeresést előterjeszti.

(2) Ha a megkeresést előterjesztő és a díj megfizetésére kötelezett nem azonos, a megkeresést előterjesztő – amennyiben a díj megfizetésére kötelezett a díj megfizetését nála igazolta – a díj megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a megkeresésével együtt továbbítja az eljáró ingatlanügyi hatóságnak.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak hiányában a megkeresést előterjesztő legkésőbb a megkeresés előterjesztésével egyidejűleg a díj összegének, valamint az eljáró ingatlanügyi hatóságnak a megjelölésével tájékoztatja a díj megfizetésére kötelezettet, hogy a díj megfizetését az (5) bekezdés szerinti határidőben az eljáró ingatlanügyi hatóságnál igazolnia kell, és erről a tájékoztatásról a megkeresésében az ingatlanügyi hatóságot tájékoztatja.

(4) A díjfizetésre kötelezett személyének megállapításához szükséges adatok hiányában az ingatlanügyi hatóság a megkereső szervet hívja fel az (5) bekezdés szerinti hiánypótlásra.

(5) A díj megfizetésének elmulasztása, valamint a 2. § (2) bekezdésében megjelölt adatok hiányában nem beazonosítható díjbefizetés esetén a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell megfizetni a díjat, és igazolni annak megfizetését.

(6) Jogerős hagyatékátadó végzés, bírósági határozat, végleges hatósági döntés, illetve bírósági vagy hatósági megkeresés alapján induló eljárás esetén, amennyiben a díj fizetésére kötelezett a kérelem, illetve a megkeresés benyújtásával egyidejűleg nem tesz eleget a díjfizetési kötelezettségének, akkor az ingatlanügyi hatóság az eljárást lefolytatja, és a díj megfizetése iránt – a döntés kézhezvételétől számított 15 napos határidő tűzésével – a döntésében intézkedik.

(7) A végrehajtást kérő, illetve a végrehajtási jog vagy a jelzálogjog-bejegyzést elrendelő hatóság az ingatlanügyi hatóságnak a végrehajtási jog vagy jelzálogjog bejegyzéséért fizetendő (előlegezendő) díjat azt követő 8 napon belül fizeti meg (utólagos díjfizetés), miután annak teljes összegét végrehajtási költségként az adóssal (ingatlantulajdonossal) szemben, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjával vagy az általános közigazgatási rendtartáson alapuló döntésben foglalt kötelezettség behajtását kérő hatósággal szemben az eljárás eredménytelenségének megállapítását követően mint végrehajtási költséget érvényesítette, ha a követelés

a) behajtását adóigazgatási eljárás során kezdeményezték, vagy társadalombiztosítási jogviszonyból ered,

b) a büntető- és a büntetés-végrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg vagy vagyonelkobzásból ered (a polgári jogi igény kivételével), vagy

c) az a) és b) pontba nem tartozó más köztartozás, és

d) az a)–c) pont valamelyikében foglalt feltétel teljesülését, valamint az utólagos díjfizetésre irányuló igényt a megkeresés tartalmazza.

(8) A (7) bekezdés szerinti díj megfizetésére nem kerül sor, ha a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vagy járási (fővárosi kerületi) hivatal, illetve e hivatalok döntései alapján foganatosított végrehajtási eljárás eredménytelenül zárul.

(9) A felszámolás tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése esetén az eljárásért fizetendő díjat utólagosan fizeti meg a felszámolási eljárás alatt álló jogi személy. A díjfizetési kötelezettség akkor válik esedékessé, ha a felszámolási eljárás során az ingatlant érintő tulajdonosváltozás bejegyzése érdekében nyújtanak be okiratot vagy megkeresést, ilyen okirat vagy megkeresés hiányában pedig a felszámolási eljárást befejező bírósági végzés jogerőre emelkedésének napján.

3. A telekalakítási eljárás igazgatási szolgáltatási díja

10. § (1) A telekalakítás engedélyezésére irányuló eljárás díja

a) 2–5 érintett földrészlet esetén földrészletenként 12 000 forint,

b) 6–15 érintett földrészlet esetén 60 000 forint, és a hatodik földrészlettől földrészletenként további 10 000 forint,

c) 16–25 érintett földrészlet esetén 160 000 forint, és a tizenhatodik földrészlettől földrészletenként további 1000 forint,

d) 26 vagy több érintett földrészlet esetén 170 000 forint, és a huszonhatodik földrészlettől földrészletenként további 500 forint.

(2) A díj a telekalakítási dokumentáció részét képező változási vázrajz vizsgálatának díját és a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére irányuló eljárás díját nem tartalmazza.

(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban érintett földrészletként

a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a változás előtti állapot szerinti földrészletek számát,

b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a változás utáni földrészletek számát

kell figyelembe venni.

11. § A díjat a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmező személy fizeti meg.

4. Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díjai

12. § (1) Földrészlet határvonalának változásával kapcsolatos változási vázrajz vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja

a) telekegyesítés esetén – a földrészletek számától függetlenül – 2000 forint,

b) telekfelosztás, telekcsoport-újraosztás, telekhatár-rendezés és kisajátítás esetén

ba) 2–5 földrészletig 2500 forint,

bb) 6–10 földrészletig 3500 forint,

bc) 11–30 földrészletig 6000 forint,

bd) 31–50 földrészletig 7500 forint,

be) 51–100 földrészletig 11 000 forint,

bf) 100 földrészlet fölött 11 000 forint, és a századik földrészlettől földrészletenként további 100 forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjak kiszámításánál a földrészletek száma alatt a változás utáni földrészletek száma értendő. A földrészletek számának megállapításakor egy változási vázrajzon belül egy elszámolási egységnek a közvetlenül egymás mellett fekvő földrészleteket kell érteni.

13. § (1) Építményekkel kapcsolatos változási vázrajz vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja 6600 forint, ezen felül új, változott vagy megszűnt építményenként 800 forint.

(2) Társasházak és szövetkezeti házak alaprajzának vizsgálatáért – kialakuló vagy módosított egyéb önálló ingatlanonként – 800 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtétel esetében egy földrészleten belül egy megszüntetett és egy új építmény esetében az építményenként számítandó vizsgálati díjat csak egy építmény után kell megfizetni.

14. § Művelési ág változásával kapcsolatos változási vázrajz vizsgálatának igazgatási szolgáltatási díja 5 új alrészletig alrészletenként 400 forint, minden további új alrészlet után alrészletenként 100 forint.

15. § (1) Az újrazáradékolásra benyújtott vázrajzok vizsgálatáért a vizsgálati díj 50%-át kell megfizetni.

(2) Közigazgatási és fekvéshatárok módosítása esetén – a földrészletek számától függetlenül – a vizsgálati díj 2500 forint.

(3) Termőföld más célú hasznosításával összefüggő megvalósulási munkarészek vagy több földrészletet érintő, de egybefüggő ültetvények művelési ágának változásához készített változási vázrajz vizsgálati díját a 14. § szerint kell megfizetni.

(4) Használati megosztási vázrajz vizsgálati díja 2000 forint.

16. § Egy vagy több földrészletet érintő, egymással összefüggő jog bejegyzéséhez vagy tény feljegyzéséhez készített változási vázrajz vizsgálatáért az első földrészlet után 500 forint, minden további földrészlet után 150 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

5. Az Inytv.-ben szabályozott hatósági eljárások, valamint az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálata soron kívül történő lefolytatása iránti kérelem alapján folytatott engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja

17. § (1) A (2) bekezdés kivételével az 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárásért

a) 1–5 ingatlan esetén ingatlanonként 10 000 forint,

b) 6–15 ingatlan esetén 50 000 forint, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 5000 forint,

c) 16 vagy több ingatlan esetén 100 000 forint, valamint a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 forint

összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) A 7. § (7) bekezdésében meghatározott eljárás soron kívül történő lefolytatásának engedélyezése tárgyában folytatott eljárásért 10 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

18. § A 17. §-ban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megállapításánál érintett ingatlanként

a) társasház vagy szövetkezeti ház esetében

aa) a társasház vagy szövetkezeti ház alapítása bejegyzésénél,

ab) a társasház vagy szövetkezeti ház alapítása bejegyzéséhez szükséges alaprajz vizsgálatánál,

ac) a társasház vagy szövetkezeti ház alapító okiratának módosítása esetén, ha a módosítás a társasház tulajdoni különlapjait érinti,

ad) a társasházi alapító okirat módosításának bejegyzéséhez szükséges alaprajz vizsgálatánál

a változással érintett különlapok számát,

b) a telekalakítással az ingatlan adataiban, valamint a bejegyzett jogok és tények vonatkozásában bekövetkező változások ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló eljárásban, illetve az ehhez szükséges változási vázrajz vizsgálata során

ba) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

bb) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát,

c) minden más esetben a kérelem benyújtásakor önálló földrészletként nyilvántartott ingatlanokat

kell figyelembe venni.

19. § A 17. §-ban meghatározott díjat a soron kívüli eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg kell megfizetni.

6. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmából történő adatszolgáltatások díjai

20. § (1) A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolatért 6250 forint összegű díjat kell fizetni.

(2) A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3000 forint díjat kell fizetni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti díjat annak kell megfizetnie, aki a tulajdonilap-másolat szolgáltatását kéri.

(4) * 

(5) Az Inytv. 75. § (1) bekezdése szerinti eljárásért 3000 forint összegű díjat kell fizetni.

21. § (1) A tulajdoni lap tartalmából szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatokért az alábbi adatszolgáltatási díjat kell fizetni:

a) a földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 150 forintot ingatlanonként,

b) a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv vagy földkönyvkivonat esetében 200 forintot ingatlanonként,

c) a területi összesítő esetében településenként 2000 forintot.

(2) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 83. § (2) bekezdésében meghatározott, a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért – az évenkénti egy alkalommal történő díjmentes adatszolgáltatást követően – ingatlanonként az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

7. A földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos egyéb igazgatási szolgáltatási díjak

22. § (1) Az ingatlanrendező földmérői minősítés eljárásának díja 5000 forint. Az ingatlanrendező földmérői minősítésről kiállított oklevél ismételt kiadásának díja 1500 forint.

(2) Az ingatlanrendező földmérői minősítés meghosszabbítása iránti eljárás díja 5000 forint.

(3) A földmérő igazolvány kiadása iránti eljárás, továbbá a földmérő igazolvány kicserélésének és pótlásának díja 4000 forint.

(4) Az Fttv. 25/A. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja 12 000 forint.

(5) Az alaphálózati pontok pótlása vagy áthelyezése állami átvételének igazgatási szolgáltatási díja eljárásonként 24 000 forint.

(6) A geodéziai tervezői, valamint a geodéziai szakértői minősítési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 30 000 forint. A díj 50%-a a Magyar Mérnöki Kamarát, 50%-a a minősítési eljárásban eljáró területi kamarát illeti meg. A díjat a területi mérnöki kamarához kell befizetni.

8. A honvédelmi célú adatbázisokat kivéve az állami alapadatbázisokból történő adatszolgáltatások és az állami alapadatok díja

23. § (1) Az igazgatási szolgáltatási díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Digitális formátumú adatok szolgáltatása elektronikus úton és adathordozóra is történhet, de az adathordozó árát az igazgatási szolgáltatási díj nem tartalmazza.

(3) Az ingatlannak utca, házszám, valamint a régi helyrajzi szám szerinti azonosításáért nem kell díjat fizetni.

24. § Az adatszolgáltatás díjának meghatározása szempontjából egy eljárásnak kell tekinteni

a) az egy településen és egy fekvésen belül egynél több, összefüggő területen egymás mellett elhelyezkedő földrészletről készített, azonos fajtájú változási vázrajz készítéséhez igényelt adatszolgáltatást,

b) a kisajátítási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatást, amennyiben a kisajátítási cél megvalósítása egy településen és egy fekvésen belül egynél több, összefüggő területen egymás mellett elhelyezkedő ingatlant érint,

c) a közigazgatásihatár- vagy fekvéshatár-módosítást.

9. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. március 1-jén lép hatályba.

(2) A 20. § (4) bekezdése 2024. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 27. § a)–c) pontja, a 28. § c) pontja, valamint a 4. melléklet 2024. december 4-én lép hatályba.

26. § A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM–HM–PM együttes rendelet nem alkalmazható

a) az e rendelet által meghatározott ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti munkák hatósági vizsgálatának és

b) – a honvédelmi célú adatbázisokat kivéve – a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott állami alapadatok adatbázisaiból az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatások

igazgatási szolgáltatási díja meghatározására, valamint a megfizetése és elosztása módjára.

27. § A 2. §

a)–c) * 

lép.

28. § Hatályát veszti

a)–b) * 

c) * 

1. melléklet az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak

1. Vízszintes és magassági alaphálózati pontok, az országos GPS hálózati pontok, valamint egyéb vízszintes és magassági pontok adatai

A B C D
1. Az adat megnevezése Tételszám Egység Díjtétel
(forint)

2.
A vízszintes alapponthálózat I–IV. rendű pontjainak adatai és a magassági alapponthálózat I–III. rendű pontjainak adatai, az OGPSH pontjainak adatai, valamint az államhatár pontjainak adatai
11.

pont

1 000
3. Egyéb vízszintes és magassági alappontok adatai 12. pont 600

Megjegyzések:

A B:2 mező és a B:3 mező szerinti tételszám szerinti adatszolgáltatás esetén a természetben elpusztult és ezért fel nem használható alappont helyett igényelt azonos mennyiségű alappont adatait díjmentesen kell szolgáltatni.

2. Másolat térképszelvényről

A B C D E
1. Az adat megnevezése Tételszám Egység másolat díja
(forint)
Digitális (raszteres) (vektoros) másolat (forint)
2. Állami földmérési alaptérkép méretaránytól függetlenül 21. szelvény 4 000

3.
Állami földmérési alaptérkép belterületi átnézeti térképe 1:4 000 (1:5 000) méretarányban, vagy külterületi átnézeti térkép 1:10 000 méretarányban
22.

szelvény

2 000

4. Ingatlan-nyilvántartási térkép 23. szelvény 15 000

5.
EOTR szelvényezésű állami raszteres topográfiai, levezetett topográfiai térkép és tisztázati munkarészei 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányban
24.

szelvény

1 600

2 700

6.
EOTR szelvényezésű állami vektoros topográfiai és levezetett topográfiai térkép 1:10 000, 1:25 000, 1:100 000, 1:200 000 méretarányban
25.

szelvény


48 000

Megjegyzések:

a) Az 1:10 000 méretarányú, talajtérképezés megalapozásához szükséges térképészeti alapadatok adatszolgáltatási díja egységesen 800 forint/szelvény (1:10 000 méretarányú átnézeti térkép vagy földmérési topográfiai térkép tisztázati alapanyaga).

b) A viszonteladói, illetve bizományosi forgalmazás útján értékesítésre kerülő állami topográfiai és levezetett térképekre az adatszolgáltató a viszonteladónak legfeljebb 50% kedvezményt adhat.

c) Az adatszolgáltatás papír alapon vagy digitális formában történik.

3. Másolat földmérési alaptérképek és nyilvántartási térképek meghatározott részéről, továbbá egyéb, földmérési munkarészekről

A B C D
1. Az adat megnevezése Tételszám Egység Díjtétel
(forint)
2. Térképmásolat 31. földrészlet 3 000
3. Másolat ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból 32. A/4 lap 2 000
4. Földminősítési mintatér jegyzék 33. A/4 lap 300
5. Forgalomban lévő földmérési alaptérkép analóg munkarészei: mérési vázlat, mérési jegyzet, tömbrajz 34. A/4 lap 1 000
6. Archív földmérési alaptérkép, annak munkarészei, papíralapú vázrajzok, alaprajzok és egyéb munkarészek 35. A/4 lap 200
7. Vázrajzok, alaprajzok és egyéb munkarészek 36. A/4 lap 200

Megjegyzések:

a) A 35. tételszám esetében a magasságot is ábrázoló térképekről készített másolat díjtételét 20%-kal növelni kell.

b) Az adatszolgáltatás papír alapon, digitális adathordozóra vagy elektronikus úton történik.

4. A közigazgatási egységek és a földrészletek határvonalával kapcsolatos, továbbá a földrészleteken belüli földmérési tevékenységhez szükséges adatok

A B C D
1. Az adat megnevezése Tételszám A földrészlet területe Díjtétel (forint/ földrészlet)


2.
A közigazgatási egységek határvonalával kapcsolatos földmérési tevékenységhez, továbbá a telekalakítással, a kisajátítással, a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavításával, az igazságügyi földmérő és térképész szakértői tevékenységgel, a kitűzéssel, a használati megosztással kapcsolatos (földrészletek határvonalát érintő) földmérési tevékenységhez szükséges valamennyi adat.

41.
3. 41–1. 0–10 ha-ig 6 000
4. 41–2. 10 ha felett –
50 ha-ig
10 000
5. 41–3. 50 ha felett –
100 ha-ig
12 000

6.
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogokkal és tényekkel, az építményekkel, az alaprajzkészítéssel, a művelési ággal, alrészlettel, minőségi osztállyal, a vezetékjog előzetes engedélyezésével, az egyéb célú földmérési tevékenységgel kapcsolatos (földrészlethatár változással nem járó) földmérési tevékenységhez szükséges valamennyi adat.
42.
7. 42–1. 0–10 ha-ig 4 000
8. 42–2. 10 ha felett –
50 ha-ig
8 000
9. 42–3. 50 ha felett –
100 ha-ig
9 000

Megjegyzések:

a) Az összevont díjtételek szükség esetén a földminősítési térkép és az alappontok adatainak szolgáltatását is magukba foglalják.

b) A 41–1., 41–2. és 41–3. tételszámon meghatározott díjtételek alkalmazása során egy településen és egy fekvésen belül egynél több, egymás mellett elhelyezkedő földrészletet érintő földmérési tevékenységhez szükséges adatok díját a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 50%-kal, telekegyesítés esetében a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 20%-kal kell figyelembe venni.

c) 100 hektárnál nagyobb földrészlet esetén a 100 hektárra vonatkozó díjtételt fel kell szorozni a ha/100 résszel három tizedes élességgel (pl. 125 ha 2 112 m2 terület díjtétele 42–3. esetében: 9 000 × 1,252 = 11 268 forint).

d) Jog vagy tény ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, továbbá a természetben összefüggő földrészleteket érintő, termőföld más célú hasznosításával vagy ültetvénnyel kapcsolatos művelési ág változási vázrajz készítéséhez a 42–1.–42–3. tételszámokat úgy kell alkalmazni, hogy az adatok díját a legnagyobb földrészletre 100%-kal, minden további földrészletre 20%-kal kell figyelembe venni.

5. Analóg légi- és űrfelvételek, távérzékelt adatok

A B C D
1. A szolgáltatás megnevezése Tételszám Egység Díjtétel
(forint)
2. Mérőkamerával készített fekete-fehér légi fénykép 51. db 2 000
3. Mérőkamerával készített színes vagy speciális légi fénykép 52. db 7 200

Megjegyzések:

a) Állami alapmunka végzés kivételével légi felvételről csak másolat adható ki.

b) A nagyfelbontású űrfelvételek, valamint távérzékelt adatok szolgáltatásáért fizetendő díjat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv állapítja meg.

6. Digitális légi távérzékelési adatbázisok

A B C D
1. A szolgáltatott adat (termék) megnevezése Tételszám Egység Díjtétel
(forint)
2. Az adott területről elérhető legújabb, légi távérzékeléssel készített légifelvételek 61. db 21 200
3. Az adott területről elérhető nem a legfrissebb, de az adatszolgáltatást megelőző 10. éven belül készült, légi távérzékeléssel készített légifelvételek
62.

db

8 000

4.
Az adott területről készült legfrissebb, tiff formátumú, színes,
0,4 m/px terepi felbontású ortofotó, és az adatszolgáltatás kevesebb mint 10 000 km2 területről történik

63.

km2

4 000

5.
Az adott területről elérhető nem a legfrissebb, de az adatszolgáltatást megelőző 10. éven belül készült, tiff formátumú, színes,
0,4 m/px terepi felbontású ortofotó, és az adatszolgáltatás kevesebb mint 10 000 km2 területről történik

64.

km2

2 000

6.
Az adott területről készült legfrissebb, tiff formátumú, színes,
0,4 m/px terepi felbontású ortofotó, és az adatszolgáltatás legalább
10 000 km2 területről történik

65.

km2

3 200

7.
Az adott területről elérhető nem a legfrissebb, de az adatszolgáltatást megelőző 10. éven belül készült, tiff formátumú, színes, terepi felbontású ortofotó, és az adatszolgáltatás legalább 10 000 km2 területről történik
66.

km2

1 600

Megjegyzések:

a) A 63–66. sorokban szereplőktől eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező vagy eltérő fájlformátumban szolgáltatandó, az adatbázisban szereplő adatok nem szolgáltathatóak állami alapadatként.

b) 0,4 m/px-nél nagyobb terepi felbontású állami alapadat ortofotók igazgatási szolgáltatási díjai a 6. táblázatban szereplő díjakból a terepi pixelmérettel fordítottan arányosan számolandók.

7. Adatszolgáltatás állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból részletpontonként, egyéb digitális térképészeti adatok

A B C D
1. Az adat megnevezése Tételszám Egység Díjtétel
(forint)
2. Földrajzi névtár adataiból történő adatszolgáltatás 71. rekord
3. 1 000 rekordig 71–1. (névcikk) 40
4. 1 000 rekord felett 71–2. 20
5. Transzformációs paraméterek 72. település 1 200
6. Földrészletek határpontjainak koordinátái 73. pont 260
7. Egyéb részletpontok koordinátái és a geokód 74. pont 30

Megjegyzések:

a) Az ingatlan-nyilvántartás adataiban történő változást eredményező, földmérési munkák végzéséhez szükséges adatok díját a 4. táblázat alapján kell megállapítani.

b) A 71. tételszám szerinti díjtételeket közigazgatási egységenként kell alkalmazni.

c) A 72. tételszám szerint szolgáltatott transzformációs együtthatót az adatigénylő az adott településen végzett minden további munkájához felhasználhatja.

8. Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból térinformatikailag átalakított adatok szolgáltatása

A B C D
1. Az adat megnevezése Tételszám Terület Díjtétel
(forint/ha)
2. Ingatlan-nyilvántartási térkép belterület és zártkert 81–1. 0–5 ha-ig 15 000
3. Ingatlan-nyilvántartási térkép belterület és zártkert 81–2. 6–10 ha-ig 10 000
4. Ingatlan-nyilvántartási térkép belterület és zártkert 81–3. 11–50 ha-ig 7 600
5. Ingatlan-nyilvántartási térkép belterület és zártkert 81–4. 51–150 ha-ig 3 800
6. Ingatlan-nyilvántartási térkép belterület és zártkert 81–5. 151–250 ha-ig 2 600
7. Ingatlan-nyilvántartási térkép belterület és zártkert 81–6. 251–550 ha-ig 2 200
8. Ingatlan-nyilvántartási térkép belterület és zártkert 81–7. 551–
1 750 ha-ig
1 900
9. Ingatlan-nyilvántartási térkép belterület és zártkert 81–8. 1 750 ha-tól 1 200
10. Ingatlan-nyilvántartási térkép külterület 82–1. 0–300 ha-ig 390
11. Ingatlan-nyilvántartási térkép külterület 82–2. 301–500 ha-ig 350
12. Ingatlan-nyilvántartási térkép külterület 82–3. 501–
1 000 ha-ig
310
13. Ingatlan-nyilvántartási térkép külterület 82–4. 1 001–
5 000 ha-ig
270
14. Ingatlan-nyilvántartási térkép külterület 82–5. 5 001–
10 000 ha-ig
200
15. Ingatlan-nyilvántartási térkép külterület 82–6. 10 001–
20 000 ha-ig
160
16. Ingatlan-nyilvántartási térkép külterület 82–7. 20 001–
35 000 ha-ig
80
17. Ingatlan-nyilvántartási térkép külterület 82–8. 35 000 ha felett 40

Megjegyzések:

a) Váztérkép (ami attribútumként kizárólag birtokhatárpontokat és -vonalakat, továbbá helyrajzi szám feliratot tartalmaz) szolgáltatása esetén a táblázatban szereplő díjak 80%-át kell megfizetni.

b) A 81–1. és 82–1. sorok esetében a területet m2 alapon kell meghatározni, a többi tétel esetén pedig ha-ra kerekítve.

c) Amennyiben az adatszolgáltatás nem online szakrendszeren keresztül történik, úgy az adatszolgáltatási díj kiegészül a szolgáltatás munkadíjával, mely a 81–1.–81–4. és 82–1. sorok esetében 15%-a, míg a 81–5.–81–8. és 82–2.–82–8. sorok esetén 5%-a az adatdíjnak.

d) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervtől 3 éven belül megvásárolt teljes adatállomány időközi változásokat tartalmazó frissítése esetén a teljes adatállomány kerül átadásra. Az egyszeri adatfrissítés díja, a teljes területre vonatkozó adatdíj eltelt évenként 8%-a. Ez esetben a c) pont szerinti munkadíj nem kerül felszámításra.

9. Adatfelhasználási díj a nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmáért

A B C D
1. Megnevezés Tételszám Egység Díjtétel
2. Az 1:10 000 méretaránynál nagyobb méretaránynak megfelelő adattartalmú nyilvántartási, térinformatikai és tervezési rendszerek állami alapadat tartalmának használatáért fizetendő díj 91. ha Ft/év/ha
3. 91–1. 5 000 ha-ig 20
4. 91–2. 5 001–
20 000 ha-ig
15
5. 91–3. 20 001 ha felett 10
6. Az 1:10 000 méretarányú topográfiai térképek vagy azok tisztázati munkarészei 92. km2 Ft/év/km2
7. 92–1. 24 km2 100
8. 92–2. 25–2 400 km2 50
9. 92–3. 2 401–
24 000 km2
25
10. 92–4. 24 001 km2
fölött
10

Megjegyzések:

a) A táblázat díjtételeit sávosan kell alkalmazni.

b) Analóg és digitális közműnyilvántartás esetében a díjat a település közmű alaptérképének és szakági helyszínrajza területének alapján külön-külön kell megállapítani.

c) Nyilvántartási, térinformatikai vagy tervezési rendszerben történő felhasználásnak kell tekinteni azokat az eseteket, amelyekben az adatok a megrendelt adatokat feldolgozni képes szoftverek segítségével a szervezeten vagy cégen belül több felhasználó által elérhetővé, kezelhetővé, felhasználhatóvá válnak, valamint azokat az eseteket, amikor az adatok publikus felületen harmadik fél részére megjelenítésre kerülnek.

10. Adatfelhasználási díj állami alapadatok felhasználásával készített térképek kiadásához

A B C D
1. Az állami alapadatokból készült térkép méretaránya, a méretaránynak megfelelő tartalmi sűrűséggel Tételszám Területi egység Adatfel-
használási díj (Ft)
2. 1:9 000-nél nagyobb 10–1. Természetbeni 1 km2 3 000
3. 1:9 000–1:15 999 10–2. Természetbeni 1 km2 350
4. 1:16 000–1:24 999 10–3. Természetbeni 1 km2 165
5. 1:25 000–1:31 999 10–4. Természetbeni 1 km2 80
6. 1:32 000–1:59 999 10–5. Természetbeni 1 km2 30
7. 1:60 000–1:109 999 10–6. Természetbeni 1 km2 10
8. 1:110 000–1:199 999 10–7. Természetbeni 1 km2 5
9. 1:200 000–1:399 999 10–8. Természetbeni 1 km2 3
10. 1:400 000–1:500 000 10–9. Természetbeni 1 km2 1

Megjegyzések:

a) A másolatok sokszorosítását az 1:10 000 méretarányú állami topográfiai térképszelvény felhasználása esetén a térképészetért felelős miniszter engedélyezi. Az adatfelhasználás módjáról és feltételeiről a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel szerződést kell kötni.

b) Az 1:25 000 és kisebb méretarányú állami topográfiai térképszelvény felhasználását a honvédelmi miniszter engedélyezi. Az adatfelhasználás módjáról és feltételeiről HM Zrínyi Nonprofit Kft.-vel kell szerződést kötni.

c) A térképmű ismételt, változatlan alapadat tartalmú kiadása esetében a változatlan utánnyomás tényét a térképen fel kell tüntetni.

d) Domborzatrajzot tartalmazó kiadvány esetén a vonatkozó díjtételt 20%-kal növelni kell.

e) Digitális formában történő forgalmazásért a vonatkozó díjtételt 50%-kal növelni kell.

2. melléklet az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelethez

Kormányhivatalok számlaszáma

A B
Név Számlaszám
1. Baranya Vármegyei Kormányhivatal 10024003-00300960-00000000
2. Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 10025004-00301071-00000000
3. Békés Vármegyei Kormányhivatal 10026005-00321127-00000000
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 10027006-00302814-00000000
5. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal 10028007-00302515-00000000
6. Fejér Vármegyei Kormányhivatal 10029008-00302649-00000000
7. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00301617-00000000
8. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00301813-00000000
9. Heves Vármegyei Kormányhivatal 10035003-00302089-00000000
10. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal 10045002-00301820-00000000
11. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 10036004-00301428-00000000
12. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal 10037005-00302106-00000000
13. Pest Vármegyei Kormányhivatal 10023002-00302247-00000000
14. Somogy Vármegyei Kormányhivatal 10039007-00301112-00000000
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal 10044001-00302261-00000000
16. Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00302436-00000000
17. Vas Vármegyei Kormányhivatal 10047004-00301507-00000000
18. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal 10048005-00301569-00000000
19. Zala Vármegyei Kormányhivatal 10049006-00303004-00000000
20. Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00301208-00000000

3. melléklet az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelethez

Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság számlaszáma

A B
1. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatait ellátó Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 10032000-00332921-00000062

4. melléklet az 1/2024. (I. 30.) KTM rendelethez *