A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2024. (II. 12.) Korm. rendelet

a Start-számlákra való befizetések veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényt (a továbbiakban: Fétám tv.) az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. § A Fétám tv. 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti befizetések Start-számlánkénti összértéke egy naptári évben nem haladhatja meg az 1 200 000 forintot.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A 2. §-t a 2024. évben az e rendelet hatálybalépését követően teljesített befizetésekre kell alkalmazni.