A jogszabály mai napon ( 2020.06.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

123/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel kihirdeti a Magyar Köztársaság Kormánya és a Venezuelai Köztársaság Kormánya között a vízumkötelezettség kölcsönös megszüntetéséről szóló, 2000. május 11-én jegyzékváltás útján létrejött megállapodást.

2. § A jegyzékváltás magyar nyelvű szövege a következő:

„Szóbeli jegyzék

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki a Venezuelai Köztársaság budapesti Nagykövetségének és van szerencséje visszaigazolni a Tisztelt Nagykövetség DGSRCON/30. számú, 2000. február 16-án kelt szóbeli jegyzékét.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tájékoztatja Tisztelt Nagykövetséget, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya örömmel nyugtázza a venezuelai fél döntését, amellyel lehetővé teszi, hogy a Magyar Köztársaság magánútlevéllel rendelkező állampolgárai 2000. február 16-tól három hónapot meg nem haladó időtartamú turista célú beutazásaik esetén vízum nélkül léphetnek be és tartózkodhatnak a Venezuelai Köztársaság területén.

A Magyar Köztársaság és a Venezuelai Köztársaság közötti állampolgári kapcsolatok szélesítésének óhajától vezérelve, valamint viszonozva a venezuelai félnek a magyar állampolgárok számára nyújtott beutazási és tartózkodási kedvezményt, a Magyar Köztársaság Kormánya 2000. június 1-jével a magánútlevéllel rendelkező venezuelai állampolgárok számára biztosítja a vízummentes beutazás és tartózkodás jogát.

A Magyar Köztársaság idegenrendészeti jogszabályaiban foglaltak teljesítése mellett az érvényes magánútlevéllel rendelkező, turizmus céljából, legfeljebb 90 napi időtartamra beutazni szándékozó venezuelai állampolgárok 2000. június 1-jétől vízum nélkül léphetnek be a Magyar Köztársaság területére a nemzetközi utasforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken.

A venezuelai állampolgárok turista célú beutazás esetén legfeljebb 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak a Magyar Köztársaság területén. Minden ettől eltérő, valamint a 90 napot meghaladó bármilyen célú beutazási és tartózkodási szándék esetén a venezuelai állampolgároknak előzetesen vízumkérelmet kell benyújtaniuk a Magyar Köztársaság konzuli vagy diplomáciai képviseletén.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma megállapítja, hogy a jelen szóbeli jegyzékkel és a Tisztelt Nagykövetség DGSRCON/30. számú, 2000. február 16-án kelt szóbeli jegyzékével a két ország állampolgárainak vízummentes beutazását és tartózkodását szabályozó rendszer jött létre. Mindkét fél jogosult arra, hogy az e rendszer keretében egymás állampolgárainak biztosított kedvezményt egyoldalúan, szóbeli jegyzék útján visszavonja. A visszavonás az arról szóló szóbeli jegyzék keltétől számított 30. nap letelte után lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúttal is őszinte nagyrabecsülését fejezi ki a Venezuelai Köztársaság budapesti Nagykövetségének.

Budapest, 2000. május 11.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a megállapodás rendelkezéseit azonban a magyar állampolgárok tekintetében 2000. február 16. napjától, a venezuelai állampolgárok tekintetében pedig 2000. június 1. napjától kell alkalmazni.

(2) *  E rendelet végrehajtásáról az idegenrendészetért és menekültügyért felelős miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére