A jogszabály mai napon ( 2024.04.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet

a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

A Kormány a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Nyilvános könyvtárban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók számára a beíratkozási díjból 50%-os kedvezményt kell adni.

2. § (1) *  A köznevelési intézmény pedagógusa és a szakképző intézmény oktatója számára meghatározott ingyenes látogatási kedvezmény nem jelenti a beíratkozási díj megfizetése alóli mentességet.

(2) *  A kultúráért felelős miniszter és a köznevelésért felelős miniszter évente közös közleményben a köznevelésért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi azoknak a könyvtáraknak a jegyzékét, amelyek mentesítik a pedagógust és a szakképző intézmény oktatóit a beíratkozási díj megfizetése alól.

3. § (1) A könyvtári dolgozó valamennyi nyilvános könyvtárban mentesül a beíratkozási díj fizetése alól.

(2) A nyilvános könyvtárban nem kell beíratkozási díjat fizetni a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak.

4. § *  A fenntartó mentesítheti az általa fenntartott könyvtár beíratkozási díjának megfizetése alól különösen a pedagógusokat és a szakképző intézmény oktatóit, a közművelődési intézmények dolgozóit, a felsőoktatási intézmények főfoglalkozású oktatóit, továbbá azokat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeket, akik munkanélküli járadékban, nyugdíj előtti munkanélküli segélyben, jövedelempótló támogatásban részesülnek, vagy az aktív korúak ellátására jogosultak.

5. § A fenntartó által biztosított kedvezményeket a könyvtár használati szabályzatában kell meghatározni.

6. § Az 1., a 3. és a 4. §-ban meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beíratkozáskor igazolni kell.

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően történő beíratkozás esetén kell alkalmazni.