A jogszabály mai napon ( 2022.01.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2001. (IV. 19.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 29. § (2) és (5) bekezdései, valamint a 100. § (4) bekezdése alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Védett régészeti területté nyilvánítom a Balassagyarmat (Nógrád megye) 561, 562, 563, 564/1, 564/2, 626, 653, 654/1, 654/2, 654/3, 654/4, 654/5, 654/6, 654/7, 654/8, 654/9, 654/10, 655, 656, 658/3, 658/5 hrsz. alatt nyilvántartott, művelés alól kivett területek művelési ágú ingatlanokat. A védettség határozatlan időre szól.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt védett régészeti területen a régészeti védelem célja Gyarmat középkori várának, a palotának és a késő középkori várkastély maradványainak, melléképületeinek és kerítőfalának védelme, a régészeti emlékek megőrzése.

(3) A védetté nyilvánítást a város belterületén fekvő lelőhely építkezések és földmunkák általi folyamatos veszélyeztetettsége indokolja.

(4) A védetté nyilvánított területen a Kulturális Örökség Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) engedélye szükséges a terület jellegzetes állapotát megváltoztató munkálatokhoz (30 cm mélységet meghaladó minden földmunkához, magas- és mélyépítéshez, kerítés, légvezeték tartóoszlopának földbe állításához), telekalakításhoz, továbbá fémkereső műszer használatához.

2. § (1) Védett régészeti területté nyilvánítom a Dunaföldvár (Tolna megye) 6309 hrsz. alatt nyilvántartott, szőlő művelési ágú, 6310/3 hrsz. alatt nyilvántartott, gyümölcsös és kert művelési ágú és 6544 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, természetben az Alsó-Öreghegyen (Kálvária-hegy) található ingatlanokat. A védettség határozatlan időre szól.

(2) A védelem célja az (1) bekezdésben megjelölt védett régészeti területen található középkori bencés kolostor és környezetének megóvása, jelenlegi állapotában való megőrzése.

(3) A védetté nyilvánítást a területen az indokolja, hogy a folyamatosan végzett földmunka súlyosan veszélyezteti és pusztítja az itt található régészeti emlékeket, Dunaföldvár egyik legjelentősebb középkori emlékének, a bencés kolostornak maradványait.

(4) A védetté nyilvánított területen az Igazgatóság engedélye szükséges a terület jellegzetes állapotát megváltoztató munkálatokhoz (30 cm mélységet meghaladó minden földmunkához, magas- és mélyépítéshez, kerítés, légvezeték tartóoszlopának földbe állításához, faültetéshez, tuskóirtásos fakitermeléshez, szőlő és gyümölcsös telepítéséhez, vezetékfektetéshez), továbbá a művelési ág megváltoztatásához, telekalakításhoz, illetve fémkereső műszer használatához.

3. § (1) Védett régészeti területté nyilvánítom a Nádudvar (Hajdú-Bihar megye) 0598/42 és 0598/44 helyrajzi számon nyilvántartott, szántó művelési ágú, természetben Nádudvar, Sétér-halom területén található ingatlanokat. A védettség határozatlan időre szól.

(2) A védelem célja az (1) bekezdésben megjelölt védett régészeti területen található középkori templom és a templom körüli temető megóvása, a föld felszíne alatt lévő régészeti emlékek jelenlegi állapotban való megőrzése.

(3) A védetté nyilvánítást a lelőhelynek az adott megyében kiemelkedő régészeti értéke indokolja: az itt található emlék egyike Hajdú-Bihar megye kis számú Árpád-kori templomhelyeinek, ezért régészeti védelemben kell részesíteni.

(4) A védetté nyilvánított területen az Igazgatóság engedélye szükséges a terület jellegzetes állapotát megváltoztató munkálatokhoz (30 cm mélységet meghaladó minden földmunkához, magas- és mélyépítéshez, kerítés, légvezeték tartóoszlopának földbe állításához, faültetéshez, tuskóirtásos fakitermeléshez, szőlő és gyümölcsös telepítéséhez, vezetékfektetéshez), továbbá a művelési ág megváltoztatásához, telekalakításhoz, illetve fémkereső műszer használatához.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére