A jogszabály mai napon ( 2024.07.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

237/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

a nemzeti gyászról

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-a (1) bekezdésének f) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

nemzeti gyász: a társadalom egészét, illetve annak jelentős részét érintő – a nemzet érdekében végzett munkássága, közéleti tevékenysége okán kiemelkedő személy halála miatt vagy a társadalmat mélyen megrázó katasztrófában elhunytak iránt érzett – megrendülés és az ezt kifejező kegyeleti megemlékezés.

2. § (1) A nemzeti gyász lehet eseti vagy visszatérő jellegű.

(2) *  A Kormány október 6-át és november 4-ét nemzeti gyásznappá nyilvánítja.

(3) A nemzeti gyászt a Kormány rendeletben hirdeti ki. Kivételesen indokolt esetben a nemzeti gyász több naptári napot is felölelhet.

3. § Nemzeti gyász meghirdetése esetén:

a) *  Magyarország lobogóját ünnepélyes keretek között, katonai tiszteletadással az Országház előtt fel kell vonni, majd félárbocra kell ereszteni,

b) *  a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott középületekre zászlóhasználat esetén gyászlobogót kell kifüggeszteni, lobogóhasználat esetén Magyarország lobogóját és az európai lobogót félárbocra kell ereszteni,

c) *  az iskolákban [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés b)–f) pontja] tanóra, vagy külön diákrendezvény keretében méltó módon megemlékezést kell tartani,

d) a nyilvános szórakozóhelyeken a zene- és műsorszolgáltatás – a nemzeti gyászt kihirdető rendeletben foglaltak szerint – korlátozható.

4. § *  Ha a nemzeti gyászhoz temetés vagy egyéb nyilvános szertartás kapcsolódik, a Kormány a szervezés és a lebonyolítás céljából a nemzetpolitikáért felelős miniszter vezetésével eseti bizottságot hozhat létre. A bizottságban biztosítani kell a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság *  és az Állami Protokoll képviseletét.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

6–9. § *