A jogszabály mai napon ( 2021.08.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

5/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet

a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár megszüntetésével, jogutódlásával kapcsolatos egyes kérdésekről

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 90. §-a (1) bekezdésének c) pontja és 91/A. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar Énekkar és Kottatár (székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.) központi költségvetési szerv 2001. december 31-i hatállyal megszűnik.

2. § A megszüntetésre kerülő intézmény alaptevékenysége: előadóművészeti tevékenység, amelynek ellátására az Áht. 91/A. §-ának (3) bekezdése alapján jogutódként a 2002. január 1-jén megalapított Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Közhasznú Társaságot jelölöm ki. A közhasznú társaság feladatai ellátása során használhatja a Magyar Köztársaság címerét.

3. § A költségvetési szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges vagyon vagyonkezelői joga a jogutód közhasznú társaságot illeti.

4. § A megszüntetésre kerülő intézménynél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. §-a alapján 2001. december 31-én szűnik meg. A közhasznú társaság 2002. január 1-jei kezdő időponttal köt szerződést azokkal az alkalmazottakkal, akiknek továbbfoglalkoztatásáról határozott.

5. § A megszűnő költségvetési szerv iratanyagának elhelyezéséről és őrzéséről a jogutód közhasznú társaság gondoskodik.

6. § *  Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére