A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

45/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet

a többnemzetiségű műszaki zászlóalj és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről

A Kormány a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Többnemzetiségű Műszaki Zászlóalj (a továbbiakban: Zászlóalj) és a katasztrófavédelemben érintett más állami szervek kölcsönös tájékoztatási, egyeztetési és együttműködési rendjéről a következőket rendeli el:

1. § (1) *  A Zászlóalj egészének vagy részeinek Magyarországon való igénybevételére, illetve tevékenysége megszüntetésére - honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) illetékes szerveivel történő előzetes egyeztetést követően - a területileg illetékes megyei védelmi bizottság elnöke tesz javaslatot a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) elnöke, illetve a katasztrófa típusa szerint illetékes helyettese részére a honvédelemért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

(2) *  Árvízi katasztrófa esetén a KKB illetékes elnökhelyettese tesz javaslatot a KKB elnökének a Zászlóalj Magyarországon való igénybevételére, illetve tevékenysége megszüntetésére a területileg illetékes megyei védelmi bizottság elnöke és a honvédelemért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

2. § *  A Zászlóalj riasztását a KKB Veszélyhelyzeti Központja - a minisztérium illetékes szerve útján - végzi. A riaszthatóság helyzetét és az összeköttetés állapotát hetente ellenőrizni kell. Az adatok naprakészségének biztosításáért a minisztérium felelős.

3. § A Zászlóalj feladat-végrehajtásához szükséges együttműködést a megyei védelmi bizottság elnöke a megyei katasztrófavédelmi igazgató javaslata alapján szervezi, amelyhez a katasztrófavédelmi szervek híradó-technikai eszközeit is fel kell használni. A helyszíni igénybevétel során a Zászlóalj parancsnoka a védekezés vezetője által meghatározott célok, fő feladatok és szakmai követelmények alapján vezeti a Zászlóalj tevékenységét.

4. § *  A Zászlóalj parancsnoka a végzett tevékenységről a minisztérium illetékes szerve útján, külön meghatározott szempontoknak megfelelően tájékoztatja a KKB Veszélyhelyzeti Központját. Ez a tájékoztatási kötelezettség a szolgálati elöljáró részére történő jelentést nem helyettesíti.

5. § A Zászlóalj igénybevétele tekintetében egyebekben a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 25/2000. (IX. 22.) HM rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére