A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

253/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között az idegenforgalmi együttműködésről Moszkvában, 2002. december 20-án létrejött Egyezmény kihirdetéséről

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 2003. április 23. napján megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között az idegenforgalmi együttműködésről Moszkvában, 2002. december 20-án létrejött Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között az idegenforgalmi együttműködésről

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya (a továbbiakban: Felek)

kifejezve szándékukat, hogy bővítsék a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció népei közötti baráti kapcsolatokat, elősegítsék az egymás életével, történelmével, kulturális örökségével való kölcsönös megismerkedést,

elismerve, hogy az idegenforgalom fontos eszköze a kölcsönös megértés megerősítésének, a jószándék kifejezésének, a népek közötti kapcsolatok megszilárdításának, az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk

A Felek erősítik és az egyenjogúság elvén, kölcsönösen előnyös alapon fejlesztik az idegenforgalmi együttműködést a jelen Egyezménynek, mindkét ország törvényeinek, valamint azon nemzetközi szerződéseknek megfelelően, amelyeknek részesei.

2. Cikk

A Felek támogatják a turizmussal foglalkozó állami szerveik tevékenységét abból a célból, hogy együttműködést alakítsanak ki és fejlesszenek azon magyar és orosz turisztikával foglalkozó szervezetek között, amelyek tőkét fektetnek a turizmusba, továbbá turisták kiszolgálása céljából közös vállalkozásokat hoznak létre.

3. Cikk

A Felek erőfeszítéseket tesznek a határátkelési, vámkezelési és egyéb, a két állam közötti turistaforgalommal kapcsolatos formalitások egyszerűsítése érdekében.

4. Cikk

A Felek elősegítik mind a szervezett csoportos, mind az egyéni utazásokat, továbbá turistacsoportok cseréjét, többek között sportesemények, zenei, színházi előadások, népművészeti fesztiválok, valamint idegenforgalmi témakörű kiállítások megtekintése, szimpóziumokon és kongresszusokon való részvétel céljából.

5. Cikk

A Felek ösztönzik és támogatják az idegenforgalommal kapcsolatos statisztikai, tájékoztató-információs, reklám- és más anyagok cseréjét többek között az

- idegenforgalmi tevékenységgel kapcsolatos állami jogszabályaikról,

- továbbá az idegenforgalmi látványosságot képező természeti és kulturális értékek védelmével és megőrzésével kapcsolatos jogszabályaikról,

- az államaikban meglévő idegenforgalmi lehetőségeikről,

- szállodák és más, a turisták elhelyezésére szolgáló kapacitásokról.

6. Cikk

A Felek turizmussal foglalkozó szervezetei együttműködnek az idegenforgalmi szakemberképzésben, az idegenforgalmi és utazási témakörre szakosodott tudományos munkatársak, szakértők és újságírók cseréjében.

7. Cikk

A Felek turizmussal foglalkozó állami szervei koordinálják együttműködésüket az Idegenforgalmi Világszervezet és más nemzetközi idegenforgalmi szervezetek keretében.

8. Cikk

A Felek együttműködnek egymás országában hivatalos idegenforgalmi képviseletek megnyitásában.

Azok a kérdések, amelyek a fenti képviseletek megnyitásával és tevékenységével kapcsolatosak, meg kell, hogy kapják a Felek turizmussal foglalkozó állami szerveinek az egyetértését, és megfelelnek a képviselet működése szerinti állam jogszabályainak.

9. Cikk

Jelen Egyezmény azon utolsó értesítés kézhezvételének napján lép hatályba, amikor a Felek teljesítették államaiknak az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárást.

Jelen Egyezményt a Felek öt évre kötik és az automatikusan meghosszabbítható további ötéves időszakokra, amennyiben hat hónappal az Egyezmény lejárta előtt a Felek egyike sem értesíti írásban a másik Felet az Egyezmény felmondására irányuló szándékáról.

Jelen Egyezmény hatályon kívül helyezése - a Felek eltérő rendelkezésének hiányában - nem érinti a hatálya alatt egyeztetett programok és projektek megvalósítását.

Készült Moszkvában, 2002. december 20. napján két eredeti példányban, magyar és orosz nyelven, mely szövegek mindegyike azonos érvényességgel rendelkezik.

(Aláírások)”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Az Egyezményben foglaltakat 2003. április 23-tól kell alkalmazni.

(2) E rendelet végrehajtásáról a gazdasági és közlekedési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére