A jogszabály mai napon ( 2020.04.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

3/2004. (IX. 24.) MNB rendelet

a „Visegrádi vár” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 60. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank „Visegrádi vár” megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2004. szeptember 28.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén köriratban, fent a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG”, lent a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, bal oldalon a „2004” verési évszám, jobb oldalon pedig a „BP.” verdejel található. A felső körirat alatt, középen a Visegrádi vár részének, az ún. Salamon-toronynak a látképe látható, háttérben a Dunakanyarral. A látkép alatt az „5000” értékjelzés, alatta Kiss György tervezőművész mesterjegye található. Az emlékérme előlapjának képét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának felső két harmadában a Visegrádi vár látképe látható. Az alsó harmadban vízszintes sorokban egymás alatt a „VISEGRÁDI”, a „VÁR” felirat és Kiss György tervezőművész mesterjegye olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 8000 darab készíthető, amelyből 4000 darab különleges - ún. proof - technológiával verhető.

4. § Ez a rendelet 2004. szeptember 28-án lép hatályba.

1. számú melléklet a 3/2004. (IX. 24.) MNB rendelet 2. §-ának (2) bekezdéséhez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. számú melléklet a 3/2004. (IX. 24.) MNB rendelet 2. §-ának (3) bekezdéséhez

Az emlékérme hátlapjának képe:


  Vissza az oldal tetejére