A jogszabály mai napon ( 2020.09.27. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 86. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, továbbá az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, az érintett miniszterekkel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Dunaszekcső (Baranya megye), belterület, 770/3, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912/1, 912/3, 912/4, 913, 914, 915/1, 915/2, 916, 917, 918, 919/1, 919/2, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956/2, 956/4, 956/5, 956/6, 957/1, 957/2, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964/2, 1288, 1289, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292/1, 1292/3, 1292/5, 1814/1, 1814/2, 1815/1, 1815/2, 1815/3, 1815/4, 1816/1, 3502, 3503, 3555/1, 3671/2, 3776/1, 3780 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 3501/2, 3505, 3506, 3507, 3515, 3517, 3518/2, 3521/1, 3521/2, 3522, 3525/1, 3525/2, 3529/1, 3529/2, 3530/1, 3530/2, 3535/11, 3535/12, 3543, 3546, 3549, 3550, 3551, 3553, 3554 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kert, a 3501/3, 3501/4, 3508, 3509, 3535/2, 3535/3, 3535/7, 3535/8, 3535/14, 3536, 3539, 3542, 3558, 3782 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 3504 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő és kert, a 3510, 3512, 3513, 3514, 3526/1, 3526/2, 3531, 3532, 3535/13, 3778 helyrajzi számok alatt nyilvántartott legelő, a 3511, 3516, 3518/1, 3523/1, 3523/2, 3523/3, 3524/1, 3524/2, 3533/1, 3533/2, 3538, 3540, 3541, 3544, 3545, 3547, 3548, 3668, 3669, 3779, 3781, 3783, 3785, 3786, 3787, 3788 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő, a 3519/1, 3520, 3527, 3528, 3556 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő és legelő, a 3784 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és kert, a 3534 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és gyümölcsös, a 3537 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és szőlő, a 3559 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó, szőlő és legelő, a 3552 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és kivett, a 3555/3, 3555/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő és legelő, a 3555/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, legelő és kivett, valamint a 3557 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a dunaszekcsői Várhegy, Szent János hegy és Püspökhegy körzetében található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a római kori katonai tábor és a hozzá tartozó település, valamint a védett területen található őskori település, római és avar kori temetők, középkori falu és török kori erődítmény védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése és az Európa-hírű lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912/3, 912/4, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3518/2, 3519/1, 3520, 3521/1, 3521/2, 3523/1, 3523/2, 3523/3 helyrajzi számú ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

2. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Fajsz (Bács-Kiskun megye), külterület, 028/31, 028/35, 028/36, 028/38, 028/39, 028/40, 028/41, 028/42, 028/43, 028/44, 028/45, 028/46, 028/47 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és kivett, a 028/32, 028/33, 028/34 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó és út, valamint a 028/37, 028/48, 042/35, 042/36 és 042/37 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, a természetben Fajsz, Garadombon és Kovács-halmon található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Fajsz, Garadomb lelőhelyen található rézkori és középső újkőkori település, valamint avar kori temető, illetve Fajsz, Kovács-halom néven ismert középső újkőkori több periódusú település megóvása, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése és a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

3. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Pécs (Baranya megye), külterület, 075, 089/3, 089/5, 090/3, 0104/2 és 0106/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő és kivett, a 089/4 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 088/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és út, a 089/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, valamint a Kővágószőlős (Baranya megye), külterület 063/3, 068/12, 073 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 063/4, 068/11 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő és kivett, valamint a 067/1, 074, 075 és a 076 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Jakab-hegyen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a Jakab-hegyi késő bronzkori és kora vaskori földvár, kora vaskori halomsírok, valamint az 1225-ben alapított, jelenlegi formájában 14-15. századi pálos kolostor védelme, a kiemelkedő tudományos jelentőségű emlékek fokozott megóvása, valamint a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

4. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), belterület, 169, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181/1, 181/2, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/2, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 348, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 377, 378, 379, 380/1, 380/2, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja a Sárospatak, Várnegyed területén a föld felszíne alatt lévő - a sárospataki várhoz kapcsolódó - középkori és kora újkori régészeti emlékek megőrzése.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

5. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Szegvár (Csongrád megye), külterület, 0290/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és kivett, a 0290/12, 0290/13, 0290/14, 0295/36, 0295/37 és 0295/38 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0291/1, 0291/2, 0292/1, 0292/3, 0292/4, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9, 0292/10, 0292/11, 0292/12, 0292/14, 0292/15, 0292/17, 0292/18, 0292/20, 0292/21, 0292/22, 0298/1, 0299 és 0300 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 0292/19, 0292/23 és 0298/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 0295/6 és 0295/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott legelő, valamint a 0295/39 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és erdő művelési ágú, természetben a Szegvár, Tűzköves és Kontrapart nevű területeken található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt védett régészeti területen a régészeti védelem célja az itt található nagy kiterjedésű, Európa-hírű késő újkőkori, kelta és Árpád-kori település védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése és a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt 0290/6, 0290/12, 0290/13, 0290/14, 0295/36, 0295/37, 0295/38, 0295/39, 0300 helyrajzi számú ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

6. § (1) *  Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Zamárdi (Somogy megye), belterület 2483/2, 2484/1, 2484/2, 2484/3, 2485, 2486/2, 2486/3, 2487, 2488/2, 2488/3, 2489, 2490, 2492/1, 2492/2, 2492/3, 2492/4, 2492/5, 2492/6, 2493/2, 2494/3, 2495/3, 2496/3, 2496/4, 2496/5, 2496/6, 2496/7, 2497/1, 2497/2, 2497/3, 2497/4, 2497/5, 2497/6, 2501/3, 2536/8, 2536/57, 2536/58 és 2536/59 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, továbbá a Zamárdi, külterület 052/49, 052/53, 052/55, 052/56, 052/78, 052/79 és 052/80 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 052/51, 052/52, 052/54, 052/57 és 052/81 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő, valamint a 052/75 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Réti földek településrészen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja a különleges leletgazdagságú, Európa-hírű avar kori temető feltáratlan részének megóvása, a kutathatóság biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

7. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest III. kerület, belterület, 22677, 22685, 22690, 22908, 22918, 22919, 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22925 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben Budapest III. kerület, Aranyhegyi úton található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja, az Alsó-Pannónia provincia helytartói székhelye, Aquincum külterületéhez tartozó római kori villagazdaság megóvása, a föld felszíne alatti régészeti emlékek kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest III. kerület, belterület, 19716/5, 19716/6, 19717/3, 19717/4, 19718/3, 19718/5, 19719/12, 19719/13, 19719/14, 19719/15, 19719/16, 19719/17, 19719/18, 19719/19, 19719/24, 19719/25, 19719/26, 19723/9, 19723/10, 19723/11, 19723/16, 19725/21, 19725/22, 19726/3, 19726/4, 19726/6, 19735/2, 19736/5, 19754/2, 19754/3, 19755/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja a Budapest III. kerület, Csikós utca környékének területén található, az Alsó-Pannónia provincia helytartói székhelye, Aquincum külterületéhez tartozó római kori villagazdaság védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

9. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Bozsok (Vas megye), belterület, 51 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, és a 62/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő művelési ágú, természetben a Bozsok-Puszta területen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található Árpád-kori vár maradványának megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

10. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Csengele (Csongrád-megye), külterület, 015/15 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett és legelő, 015/19, 015/39, 015/48 helyrajzi számok alatt nyilvántartott gyep és szántó, 015/42 és 015/54 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, 015/51 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, gyep és szántó művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem célja a Csengele - Bogár-hát területén elhelyezkedő - a Magyarországra a 13. században betelepülő kunok által használt - körárokkal körülvett templom és temető megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

11. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Döröske (Vas megye), belterület, 140 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Döröske-Kastély lelőhelyen található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található tégla lakótornyos, földsánccal erődített középkori kastély maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

12. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Érsekhalma (Bács-Kiskun megye), külterület, 015/9 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, a 015/22, 016/1, 016/2, 016/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 016/19 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, valamint a belterület 401 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és kivett út művelési ágú, természetben az Érsekhalma, Hildpusztán található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem célja az itt található középső bronzkori földvár és a hozzá tartozó település védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése és a lelőhely kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

(5) A Magyar Államot az (1) bekezdésben megjelölt 015/22, 016/1, 016/2, 016/3, 401 helyrajzi számú ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

13. § (1) A Kulturális Minisztérium 20024/77. számú határozatával régészetileg védett területté nyilvánított Csengele, külterület 015/52 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, gyep és szántó művelési ágú ingatlan vonatkozásában a régészeti védettséget megszüntetem. A terület régészeti feltárása az M5 autópálya építése kapcsán megtörtént, a területen nem került elő a régészeti örökség helyszínen megőrzendő eleme, így a védettség további fenntartása nem indokolt.

(2) A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 58.294/1991. számú határozatával régészeti jelentőségű védett területté nyilvánított Sárospatak, belterület, 775 és 779 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok (Dobóárok) régészeti védettségét megszüntetem, mivel a terület felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy nem felel meg a régészeti lelőhelyekre vonatkozó kritériumoknak.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére