A jogszabály mai napon ( 2021.09.19. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/2004. (XII. 29.) PM rendelet

a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 100. §-ának d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a törvény 67. §-ában foglaltakra is - a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatása díj mértékének, valamint a díj beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának, visszatérítésének részletes szabályairól a következőket rendelem el:

1. § *  (1) A bírósági eljárási illeték általános szabályoktól eltérő, utólagos elszámolással történő megfizetésének engedélyezése iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke 120 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meghosszabbításáért 60 000 forint, a módosításért pedig 12 000 forint díjat kell fizetni.

(3) *  A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámára kell megfizetni, és az erről szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez. A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon számlaszámára kell teljesíteni, amelyhez a kérelmező gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóság besorolásra került. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát fel kell tüntetni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámainak részletes felsorolását, valamint az illetékességi terület alapján a számlaszámhoz sorolt megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságokat az 1. melléklet tartalmazza.

2. § (1) *  A díjkötelezettség akkor is fennáll, ha a kérelmet az állami adóhatóság elutasítja, vagy ha azt az ügyfél visszavonja. A kérelem ismételt benyújtása esetén a díjat újból meg kell fizetni.

(2) * 

3. § A díjak kezelésére, elszámolására, valamint visszatérítésére a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályt kell irányadónak tekinteni azzal, hogy a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

4. § Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően előterjesztett kérelmek esetében kell alkalmazni.

Melléklet az 51/2004. (XII. 29.) PM rendelethez * 

Számlaszám jogosultja Számlaszám Számlaszámhoz sorolt szervek
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
10032000-00289995-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága
10027006-00289988-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága
10034002-00319834-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Szeged
10028007-00289964-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága
10033001-00289957-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága
10029008-00289940-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága
10024003-00289971-00000000 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága

  Vissza az oldal tetejére