A jogszabály mai napon ( 2020.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2005. (I. 24.) NKÖM rendelet

egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 86. § (1) bekezdésének a) pontja alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest, I. kerület, belterület 6335, 6348/3, 6348/4, 6349, 6350, 6351, 6452/1, 6452/2, 6452/3, 6453/1, 6453/2, 6455/1, 6456/1, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6464, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477/1, 6477/2, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505, 6506, 6507, 6508, 6509, 6510, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6518, 6519, 6520, 6521/1, 6521/2, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527/1, 6527/2, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6539, 6540, 6541, 6542, 6543/3, 6543/5, 6543/6, 6545, 6546, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6553/1, 6553/2, 6554, 6555/1, 6555/3, 6555/4, 6556/1, 6556/2, 6557/3, 6557/4, 6557/5, 6557/6, 6558, 6559, 6561/1, 6561/2, 6563, 6564, 6565/1, 6565/2, 6566, 6567, 6568, 6569, 6570, 6571, 6572, 6573, 6574, 6575, 6576, 6577, 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584/1, 6584/2, 6585/1, 6585/2, 6586, 6587, 6588, 6590, 6592, 6593, 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6617, 6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6627, 6628, 6629, 6630, 6631, 6632, 6634, 6635/1, 6635/2, 6636, 6638, 6639/1, 6639/2, 6641, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6670, 6671, 6672, 6673, 6675, 6676, 6677/3, 6678, 6679, 6680, 6681, 6682, 6683, 6684/1, 6684/2, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 7124/2, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145/1, 7145/2, 7146, 7147, 7148 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem indoka az itt található középkori Buda vára és polgárvárosa, a magyar királyok székhelye és egyben világörökségi helyszín régészeti értékeinek megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

2. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest, III. kerület, zártkert 21243/1, 21263/2, 21274/1, 21276, 21277/2, 21279/1, 21281/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett és kert, a 21245/3, 21246/1, 21247/1, 21248/1, 21251/1, 21274/2, 21280/1, 21280/2, 21281/1, 21282, 21286/2, 21287, 21290/3, 21290/4, 21292 helyrajzi számok alatt nyilvántartott gyümölcsös és kivett, a 21249/1, 21289/1, 21289/2, 21291 helyrajzi számok alatt nyilvántartott gyümölcsös, a 21252/1, 21264/1, 21264/3, 21264/4, 21264/5, 21264/6, 21264/7, 21264/8, 21264/10, 21264/11, 21264/12, 21264/13, 21270/1, 21270/2, 21270/3, 21270/4, 21270/5, 21270/6, 21270/7, 21270/8, 21270/9, 21277/1, 21279/2 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kert, a 21261, 21262/2, 21264/9, 21264/14, 21269, 21285/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 21264/2, 21278, 21283, 21284 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, valamint a 21285/2, 21288 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő és kivett művelési ágú, természetben a Csúcshegyen található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem indoka az itt található római kori villagazdaság épületeinek védelme, a föld felszíne alatti régészeti emlékek megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

3. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Budapest, V. kerület, belterület 23859, 23869, 24311, 24312, 24314, 24315, 24317/1, 24317/2, 24318, 24320, 24321, 24323, 24327/4, 24329, 24330, 24340/1, 24340/2, 24340/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem indoka a Március 15. téren és környezetében található késő római Contra Aquincum erőd, valamint a középkori Pest városának központja, a belvárosi plébániatemplom és középkori városháza régészeti értékeinek megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapítása szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

4. § (1) Kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Városlőd (Veszprém megye), belterület 381, 382, 383, 384, 385/1, 385/2, 386, 387, 389, 390, 391/2, 395, 458, 547, 548, 549, 551, 552/1, 552/2, 555, 556, 557, 558, 562, 563, 564, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 578, 579, 580, 581, 607 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Városlőd-Szabadság tér területén és annak környezetében található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem indoka a Nagy Lajos király idején alapított karthauzi kolostor - a későközépkori Magyarország egyik fontos kulturális központja - maradványainak megőrzése és a régészeti emlékek kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

5. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Ostffyasszonyfa (Vas megye), külterület 06/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott gyep művelési ágú, természetben az Ostffyasszonyfa - Kádárok-dűlő (Csonkavár) területén található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem indoka az itt található Árpád-kori vár maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

6. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom az Őrimagyarósd (Vas megye), belterület 248, 250, 251, 253, 254 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben az Őrimagyarósd - Kastélypark területén található ingatlanokat.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem indoka a Nádasdy-Darabos család itt található késő középkori - kora újkori várkastélyának megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

7. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Pomáz (Pest megye), külterület 0318/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú, természetben a Pomáz, Nagykovácsi-puszta területén található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a védelem indoka az itt található középkori kolostorhoz tartozó ipari központ és a hozzá kapcsolódó halastó és gát maradványainak megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. § (1) Fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánítom a Tömörd (Vas megye), külterület 03 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a Tömörd-Ilonavár területen található ingatlant.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt területen a régészeti védelem indoka az itt található kisméretű Árpád-kori vár maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) * 

(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére