A jogszabály mai napon ( 2020.04.10. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

7/2005. (III. 23.) HM rendelet

az önkéntes haderő kialakításával összefüggésben egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkéntes haderő kialakításával összefüggésben a következőket rendelem el:

Módosuló rendelkezések

1-10. § * 

Átmeneti rendelkezések

11. § (1) A sor- és tartalékos katonai szolgálat alatti károkozással összefüggő káresetek folyamatban lévő elbírálásánál - az általános elévülési időn belül - a hadköteles katonák kártérítési felelősségének egyes szabályairól szóló 9/1997. (III. 19.) HM rendelet szabályait - figyelemmel a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény IX. fejezetének rendelkezéseire - kell alkalmazni.

(2) A folyamatban lévő, valamint a hadkötelezettség alapján teljesített sor- és tartalékos katonai szolgálati ideje alatt - a szolgálat teljesítésével összefüggésben - elszenvedett baleset, illetőleg betegség miatt később keletkezett kártérítési igény elbírálásánál a Magyar Honvédségnek a hadköteles katonával szemben fennálló kártérítési felelőssége egyes szabályairól szóló 7/1997. (III. 19.) HM rendelet szabályait - figyelemmel a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény IX. fejezetének rendelkezéseire - kell alkalmazni.


  Vissza az oldal tetejére