A jogszabály mai napon ( 2022.12.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

71/2005. (IX. 27.) GKM rendelet

a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)-(2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a felszolgálási díj mértékének tekintetében - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1) *  A felszolgálási díj a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. §-ának 30. pontja szerinti vendéglátás keretében a vendégek felszolgáló közreműködésével történő kiszolgálásáért felszámított külön díj.

(2) *  A fogyasztó részére adott számlán, nyugtán a felszolgálási díjat elkülönítetten kell feltüntetni.

(3) * 

(4) Az (1) bekezdés szerint felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül - az üzletben - közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a felszolgálási díj befolyt összegének - külön jogszabályokban meghatározott - adókkal és járulékokkal csökkentett hányadával.

(5) A felszolgálási díj közreműködők közötti felosztásának szabályairól, arányáról az üzemeltetőnek - ha a munkahelyen munkavállalói érdek-képviseleti szervezet működik - az érdek-képviseleti szervezettel kell írásban megállapodnia. Ha a munkahelyen munkavállalói érdek-képviseleti szervezet nem működik a felszolgálási díj felosztásának arányáról az üzemeltetőnek a közreműködőkkel kell írásban megállapodni.

2. § *  E rendelet alkalmazásában közreműködő a vendéglátó üzletben alkalmazott munkavállaló.

3. § Ez a rendelet 2005. október 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére