A jogszabály mai napon ( 2024.03.05. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

Nemzeti Kegyeleti Bizottság közleménye

temető, hősi temető, hősi temetési hely, temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési hely a Nemzeti Sírkert részeként történő nyilvántartásba vételéről * 

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetőket, hősi temetőket, hősi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának a) pontjában biztosított döntési jog alapján:

1. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2005. szeptember 22-én tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

- 58/2005 számú határozatával Pécs Megyei Jogú Város temetőiből a következő sírhelyeket a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

Temető Parcella/
Szakasz
Sor Sír Név Foglalkozás
Pécs Központi temető Alkápolna Hanuy Ferenc katolikus pap, kanonok, püspöki helynök, pápai prelátus, apostoli protonotárius, egyházjogász, egyháztörténész, egyetemi tanár, rektor
Alkápolna Schaurek Rafael jogtudós, egyetemi tanár, rektor, publicista, zenei író
Alkápolna Szőnyi Ottó katolikus pap, művészettörténész, régész, akadémiai tanár
II III 62/a Késmárky István katolikus pap, címzetes apát, egyházjogász, egyetemi tanár, dékán
III V 1/a Barta Imre orvos, belgyógyász, hematológus, egyetemi tanár
III XI 1/a Beöthy Konrád, bessenyői és örvendi törvényszéki orvos, egyetemi tanár
III XIX 62/b Méhes Gyula orvos farmakológus, egyetemi tanár, dékán
III XXVI 34 Gábor Jenő festő, grafikus
IV IV 1/b Tallián Károly, vizeki 1848-as nemzetőr/honvéd őrnagy
A XXVI 30 Gorka Sándor, levivai biológus, egyetemi tanár, dékán
C XIII 50 Irk Albert jogtudós, kriminológus, egyetemi tanár, dékán, MTA tag
D XXII 2 Kígyós Sándor szobrász
G I 1-2 Pekár Mihály orvos fiziológus, egyetemi tanár, dékán
G I 3 Entz Béla, mezőkomáromi orvos, patológus, MTA tag, egyetemi tanár, rektor
G I 5-6 Kovács Béla politikus, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő, földművelésügyi miniszter, államminiszter
G I 9 Dombay János régész, múzeumigazgató
G 498 sb Angster család orgonaépítő
H I 1-2 Beck Soma orvos, bőrgyógyász, egyetemi tanár
H I 6 Pilch Andor építész
H XV 5 Veress Endre történész, bibliográfus
H 323 sb Horváth Antal jogász, régész, szőlész, műgyűjtő, mecénás, múzeumalapító
I XXIV 7 Lambrecht Kálmán paleontológus, geológus, ornitológus, néprajzkutató, címzetes egyetemi tanár, muzeológus, műfordító
I 166 sb Keresztes-Fischer Ferenc politikus, főispán, országgyűlési képviselő, belügyminiszter
M V 35 Gebauer Ernő festő, grafikus
M XVII 42 Faluhelyi Ferenc jogtudós, nemzetközi jogász, egyetemi tanár, dékán
N III 5 Csorba Győző költő, műfordító
N III 20 Grastyán Endre orvos, fiziológus, neurobiológus, egyetemi tanár, MTA tag
O 711 sb Berze Nagy Károly néprajzkutató, folklorista, pedagógus
P 92 sb Belitska Sándor tábornok, honvédelmi miniszter, diplomata
P 1071 sb Klemm Imre Antal bencés szerzetes, nyelvész, főiskolai és egyetemi tanár, MTA tag
P 1526 sb Ernst Jenő orvos, biofizikus, egyetemi tanár, MTA tag
R VII 1 Holub József történész, jogtörténész, heraldikus, egyetemi tanár, dékán, MTA tag
S I 2 Várkonyi Nándor író, művelődés- és irodalomtörténész, könyvtáros, egyetemi magántanár
S I 10 Simon Béla festő, grafikus
S XXIV 26 Csekey István jogtudós, alkotmányjogász, egyetemi tanár, dékán, helytörténész
T I 2 Cholnoky László, csolnokossi kémikus, farmakológus, egyetemi tanár, rektor, MTA tag
T I 4 Vizaknai Antal statisztikus, MTA tag
T VII 5 Fenyvessy Béla, zalai orvos, higienista, egyetemi tanár, rektor
Y I 52 Ángyán János, vörösberényi orvos, belgyógyász, egyetemi tanár, rektor
Wy III 37 Lajos László orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, dékán
Wy 40 Pórszász János orvos, fiziológus, farmakológus, egyetemi tanár
Z 26 59 Schmidegg Károly Tamás, sárladányi gróf 1848-as honvéd tüzérszázados
Ny-i fal 98 sb Mátyás Flórián történész, nyelvész, MTA tag
Ny-i fal 604 sb Fesztl Nándor
Fesztl Lehel
1848-as honvéd ezredorvos, tábornok, I. világháborús hősi halott
Izraelita temető
(Pécs, Szív u.)
E 28 Martyn Ferenc festő, grafikus, szobrász
Zsolnai Mauzóleum
(Pécs, Budai külváros -
Ledina, Vadász u.)
Zsolnai Vilmos keramikus, feltaláló, gyártulajdonos