A jogszabály mai napon ( 2020.03.31. ) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára (határozatlan -)
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2006. (I. 18.) Korm. rendelet

az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Izrael Állam között a polgári globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint Izrael Állam között a polgári globális navigációs műholdrendszerekről (GNSS) szóló Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2-3. § * 

4. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2-3. §-ai a Megállapodás 18. cikkében meghatározott időpontban lépnek hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2-3. §-ai hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az informatikai és hírközlési miniszter gondoskodik.


  Vissza az oldal tetejére