A jogszabály mai napon ( 2024.06.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének g) pontja alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A külön jogszabály szerinti várólistán szereplő adatok közül az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK), illetve az egészségügyi szolgáltató honlapján - a külön jogszabályban meghatározottak szerint közzétett - egyedi azonosítón, valamint az ellátás igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. A várólistán szereplő betegek külön jogszabály szerinti személyazonosító adatai nem nyilvánosak.

(2) * 

(3) A külön jogszabály szerinti központi várólistát az OVSZK várólista-kezelő számítógépes program felhasználásával teszi közzé.

(4) A várólista személyes adatokat is tartalmazó változata nem helyezhető el olyan számítógépre, amely nincs ellátva operációs rendszer szintű jelszavas védelemmel, tűzfalas védelem nélkül az internetre csatlakozik, továbbá amelyen a várólista kezeléséhez tartozó állományok a várólista kezelésére fel nem jogosított személyek számára is hozzáférhetőek. A várólistát kezelő számítógép minden felhasználójának személyesen azonosítottnak kell lennie.

(5) *  A várólista kezelésére vonatkozó, az egészségügyi szolgáltató sajátosságainak megfelelő szabályokat az egészségügyi szolgáltató adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

(6) *  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerinti intézményi várólistának, illetve u) pontja szerinti előjegyzési listának az egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie.

(7) *  A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott PET/CT központi várólista nyilvántartási rendszernek a PET-ellátásra szóló beutaló kiállítására jogosult szakorvos egészségügyi szolgáltatója, valamint a PET-ellátást végző egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetőnek kell lennie.

2. § A kezelőorvos a várólistán szereplő beteget - kérésére - legkésőbb 5 napon belül tájékoztatni köteles a várólistának a honlapon közzétett, az adott betegre vonatkozó tartalmáról.

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az egészségügyi intézmény adatvédelmi szabályzatát e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell a várólista kezelésére vonatkozó szabályokkal kiegészíteni.

(2) * 

Melléklet a 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez *