A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelet

a védett ásványok és ásványtársulások köréről és pénzben kifejezett értékéről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 52. §-ának (1) bekezdésében, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A védett ásványok körét és pénzben kifejezett értékét a melléklet szerint állapítom meg. A védettség a mellékletben meghatározott nevű és kémiai összetételű ásványoknak az ott meghatározott méretet elérő vagy azt meghaladó minden példányára kiterjed, amely hazai lelőhelyen található vagy onnan származik.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából példánynak minősül az ásvány szabad szemmel is látható méretű kristálylapokkal határolt egyede, vagy más rendezett külső alakkal rendelkező halmaza.

(3) Az ásvány védettsége kiterjed a védett ásványt tartalmazó ásványcsoportokra (társulásokra) is.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

Melléklet a 21/2007. (VI. 20.) KvVM rendelethez

Név Kémiai összetétel Védett példány alsó mérethatára (mm) Értéke (Ft)
Kristályegyed Kristályhalmaz
TERMÉSELEMEK
Réz Cu 5 50 000
100 100 000
SZULFIDOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK
Enargit Cu3AsS4 5 10 000
Ikunolit Bi4(S,Se)3 20 20 000
Wurtzit ZnS 100 50 000
OXIDOK ÉS HIDROXIDOK
Kuprit Cu2O 20 50 000
Nemesopál (opál változat) SiO2 · nH2O 20 50 000
KARBONÁTOK ÉS NITRÁTOK
Azurit Cu3(CO3)2(OH)2 10 50 000
100 100 000
Malachit Cu2(CO3)(OH)2 10 50 000
100 100 000
SZERVES ÁSVÁNYOK
Humboldtin Fe2+C2O4 2H2O 40 50 000
Mellit Al2C6(COO)6 · 16H2O 20 50 000
Whewellit CaC2O4 · H2O 10 50 000

  Vissza az oldal tetejére