A jogszabály mai napon ( 2022.12.07. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

50/2007. (X. 18.) KvVM rendelet

a Fóti-Somlyó természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal 717/1971. számú határozatával védetté nyilvánított Fóti-Somlyó természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Fóti-Somlyó természetvédelmi terület kiterjedése 217 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számait az 1. számú melléklet, fokozottan védett területének helyrajzi számait a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. § A védettség indoka és célja a területen fellelhető pannon flóra és fauna megmentése és élőhelyeinek biztosítása különös tekintettel a szártalan csűdfüvön élő fóti boglárkára (Plebejus sephirus), ami a Somlyón kívül csak Bulgária egyes vidékein található meg.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet az 50/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Fóti-Somlyó természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fót

060/4, 060/5, 060/6, 061, 062, 063, 066/4, 066/5, 066/6, 067/2, 069/2

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. számú melléklet az 50/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Fóti-Somlyó természetvédelmi terület fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fót

060/4, 066/4 hrsz-ból 1,4 ha (066/4k)

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok, illetve alrészlet területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.


  Vissza az oldal tetejére