A jogszabály mai napon ( 2024.04.20. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

114/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Sárvári arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 601/1952. számú határozatával védetté nyilvánított Sárvári arborétum természetvédelmi terület védettségét fenntartom.

2. § A Sárvári arborétum természetvédelmi terület kiterjedése 9,2 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Sárvár 579, 599/1, 605/1.

3. § A védettség indoka és célja a területen található természettudományi és erdőgazdasági szempontból rendkívül értékes növénygyűjtemény megőrzése, az állatvilág természetközeli életfeltételeinek biztosítása.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.