A jogszabály mai napon ( 2020.07.14. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

121/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet

a Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról * 

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 1211/1954. számú határozatával védetté nyilvánított Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület védettségét fenntartom. * 

2. § A Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület kiterjedése 0,9 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma Várpalota 2617.

3. § A védettség indoka és célja a homokbányászat következményeként létrejött jelentős tudományos értékű, középső miocén korú homokrétegek tanulmányozását lehetővé tévő feltárás megőrzése.

4. § A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság.

5. § Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére