A jogszabály mai napon ( 2020.10.25. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

26/2008. (X. 22.) KvVM rendelet

a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában - a 24. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szabályozására - kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az erdőkre vonatkozóan a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 9/1993. (III. 9.) KTM rendelettel (a továbbiakban: R.) védetté nyilvánított Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzethez csatolom az 1. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 2427, 4 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Heves-Borsodi Síkság eredeti állapotát reprezentáló pusztai növénytársulások és a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek, elsősorban a túzok és a ritka ragadozómadarak élőhelyének védelme, a terület változatos, mozaikos élőhelyegyüttesének megóvása. A védetté nyilvánítás célja továbbá a Heves-Borsodi Síkságra jellemző tájképi értékek megőrzése, valamint a terület természetvédelmi célú bemutatása.

3. § A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bővítési területének természetvédelmi kezelését az R.-ben meghatározott természetvédelmi kezelési tervnek megfelelően kell végezni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az R. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Hatályát veszti az R. 2. számú melléklet 3.2.2. Látogatás című alpontjának második francia bekezdése.

(4) * 

1. melléklet a 26/2008. (X. 22.) KvVM rendelethez

A Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Átány

0158, 0159, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0161/13, 0161/15, 0161/23, 0161/24, 0161/25, 0161/26, 0161/27, 0161/28, 0161/29, 0161/30, 0161/31, 0161/32, 0161/33, 0161/34, 0169, 0184, 0185/1, 0185/2, 0185/3, 0185/4, 0185/5, 0185/6, 0185/7, 0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11, 0185/12, 0192, 0193/2, 0197/2, 0197/3, 0197/4, 0197/5, 0197/6, 0197/7, 0197/8, 0197/9, 0198/1, 0199/2, 0199/7, 0202, 0203/1, 0203/2, 0203/3, 0203/4, 0211/5, 0211/6, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0262, 0263/2, 0263/3, 0263/4, 0263/5, 0264/1, 0264/3, 0264/4, 0264/5, 0264/6, 0264/7, 0265, 0266/1, 0266/2, 0266/3, 0266/4, 0266/5, 0266/6, 0266/7, 0267, 0268/1, 0268/2, 0268/3, 0268/4, 0269, 0270, 0271/1, 0271/2, 0271/3, 0271/4, 0271/5, 0271/6, 0271/7, 0271/8, 0271/10, 0271/11, 0274/1, 0274/3, 0275, 0276, 0280/2, 0280/3, 0280/4, 0280/5, 0282/1, 0282/2, 0310, 0316, 0317/3, 0317/4, 0318, 0319/3, 0325, 0328/2

Besenyőtelek

063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 063/9, 063/10, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7

Dormánd

046, 063/2, 063/3

Erdőtelek

0198/3, 0203, 0204/1, 0204/2, 0205, 0206/114, 0206/115, 0208, 0209, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0211/4, 0211/5, 0212, 0223, 0229/1, 0229/2, 0229/3, 0229/4, 0231, 0233

Kompolt

093/1, 093/2, 094/1, 095, 096, 097/1, 0102/2, 0132/1

Kömlő

0155/33, 0155/34, 0155/35, 0155/36, 0159, 0162, 0164, 0170, 0175/17, 0175/18, 0175/21, 0175/24, 0175/25, 0175/26, 0175/28

Nagyút

073, 091/1, 091/2, 092, 0100/1, 0115/19, 0143/1, 0143/12, 0158/13, 0159, 0160/2, 0160/3, 0160/5, 0160/6, 0161, 0163/2, 0174/3, 0176/2, 0182/8, 0188, 0189, 0190

Poroszló

02/2, 0114/39, 0114/40, 0140, 0144/8, 0144/9, 0154/2, 0167/1, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 0167/8, 0167/9, 0167/10, 0167/11, 0167/12, 0167/13, 0167/14, 0167/15, 0167/16, 0167/18, 0167/19, 0167/20, 0167/21, 0167/22, 0167/23, 0167/24, 0167/25, 0167/26, 0167/27, 0167/28, 0167/29, 0197/1, 0197/4, 0197/14, 0197/15, 0197/19, 0197/20, 0197/27, 0198, 0199, 0200, 0201, 0203, 0205/1, 0205/3, 0205/4, 0205/5, 0205/6, 0205/7, 0205/11, 0205/12, 0205/13, 0206, 0207/1, 0207/2, 0207/3, 0207/4, 0207/5, 0219/8, 0256, 0259/2, 0259/3, 0259/5, 0259/6, 0261, 0262/4, 0262/5, 0262/6, 0267/1, 0267/2, 0268, 0273/2, 0273/3, 0273/4, 0273/5, 0273/6, 0273/7, 0273/8, 0273/9, 0273/10, 0273/11, 0273/12, 0273/13, 0273/14, 0273/15, 0274/1, 0274/2, 0278/1, 0278/2, 0282, 0291/2, 0291/3, 0291/5, 0291/6, 0292/1, 0292/2, 0292/3, 0292/4, 0292/5, 0294, 0300, 0301/15, 0301/16, 0301/17, 0301/18, 0301/19, 0301/20, 0301/21, 0301/22, 0301/23, 0301/24, 0301/25, 0301/26, 0301/27, 0301/28, 0301/30, 0301/31, 0301/32, 0301/33, 0301/34, 0301/35, 0301/38, 0301/39, 0301/40, 0301/41, 0301/42, 0337, 0377/12, 0377/13, 0378/4, 0382/2

Tarnazsadány

072/2, 075, 091/2, 093, 094, 0105

Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.

2. melléklet a 26/2008. (X. 22.) KvVM rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére