A jogszabály mai napon ( 2024.04.13. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

2/2009. (I. 30.) OKM rendelet

az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1-2. §-ai alapján támogatásban részesült fenntartók részére kiegészítő támogatás folyósításának eljárási rendjéről

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 16. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja szerinti feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 1. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartókra, akik az OKM rendelet 1-2. §-aiban szabályozott eljárás szerint 2008. évben támogatásban részesültek, valamint a támogatás folyósításában részt vevő szervezetekre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntartók részére az (1) bekezdésben meghatározott eljárás szerint 2008. évben megítélt összeg fennmaradó részének tekintetében kiegészítő támogatás folyósítandó a 2008/2009-es nevelési év, tanév feladatainak ellátására.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatást elnyert helyi önkormányzatok összesített adatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) utalványozás céljából az önkormányzat KSH-kódjának, megnevezésének és a támogatási összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus formában 2009. január 30-ig megküldi az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) részére. A támogatás folyósításáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a 2009. év február havi nettó finanszírozás keretében az ÖM utalványozása alapján gondoskodik.

(4) A nem állami, nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményfenntartó részére megítélt támogatás folyósításáról az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszírozási adatok ismeretében a Kincstár a 2009. február havi normatíva kiutalással együtt gondoskodik.

(5) A támogatás elszámolása és ellenőrzése tekintetében az OKM rendelet 15. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.