A jogszabály mai napon ( 2020.11.01. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

11/2010. (XII. 22.) NGM-BM együttes rendelet

a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2009. (I. 30.) PM-ÖM együttes rendelet végrehajtásának elszámolásáról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: zárszámadási törvény) 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában, továbbá

37. § p) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva - figyelemmel az Alkotmány 37. § (3) bekezdésére - a következőket rendeljük el:

1. § A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzatok) - a zárszámadási törvény 7. § (1) és (2) bekezdése, (5) bekezdése és a 8. § (1)-(3) bekezdése szerinti elszámolás alapján - visszafizetési kötelezettségeinek, valamint többlettámogatási jogosultságainak:

a) a normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó, valamint a normatív, kötött felhasználású támogatások, továbbá a megyei önkormányzatokat az általuk fenntartott intézményekben ellátottak után megillető személyijövedelemadó-részesedés helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 1. melléklet, valamint a helyi önkormányzatonkénti összesített elszámolását a 2. melléklet,

b) a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálódását mérséklő kiegészítések és beszámítások ténylegesen teljesített mutatószámok alapján történő elszámolását önkormányzatok szerinti részletezésben a 3. melléklet,

c) az a) és b) pont elszámolása alapján, a törvényben meghatározott mértéket meghaladóan igénybe vett támogatások, illetve kiegészítések utáni kamatfizetési kötelezettségeket a 4. melléklet,

d) a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások helyi önkormányzatonként és jogcímenként részletezett elszámolását az 5. melléklet,

e) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolását a 6. melléklet,

f) a 2008. december 31-én feladattal terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások, és központosított előirányzatok, valamint egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolását a 7. melléklet,

g) a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséhez kapcsolódó járulék megtakarítás elszámolását a 8. melléklet

tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1-8. melléklet a 11/2010. (XII. 22.) NGM-BM együttes rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére