A jogszabály mai napon ( 2020.07.04. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

285/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet

az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatáról szóló 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kormány az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 13. § (2) bekezdésében, valamint a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az állambiztonsági szolgálatok mágnesszalagra rögzített adatbázisaiban található adatok felülvizsgálatáról szóló 102/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.).

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése alapján felállított tanácsadó testület tagjainak megbízatása e rendelet hatálybalépését követő 15. napon megszűnik. A tanácsadó testület megbízatásának megszűnését megelőzően tevékenységéről jelentést tesz a miniszterelnöknek.

(2) Az R. alapján a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma által keletkeztetett Egységes Gépi Prioráló Rendszer „G” és „H” jelű nyilvántartása, „K” jelű adattára és az azokban található adatok minősítésének felülvizsgálata során bármely adathordozón keletkezett iratanyag megőrzéséről az Alkotmányvédelmi Hivatal gondoskodik.

3. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére