A jogszabály mai napon ( 2024.05.30. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

9/2011. (III. 23.) BM rendelet

a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körét a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ellátási kötelezettség tekintetében – a tevékenységek ágazati besorolása és a szolgáltatások jegyzéke alapján – az 1. melléklet határozza meg.

2. § A büntetés-végrehajtási szervezetet a 2. mellékletben meghatározott, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékek és szolgáltatások körében, a megkötött ellátási megállapodások alapján, az e célra rendelkezésre bocsátott források erejéig ellátási kötelezettség terheli.

3. § (1) Az ellátási tevékenységet végző vagy koordináló Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett jogaira és kötelezettségeire, az ellátással összefüggő eljárás szabályaira, valamint az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet) kell megfelelően alkalmazni.

(2) *  Az e rendelet szerinti ellátási kötelezettség nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek értéke meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt.

(3) *  A Kedvezményezett egyenruházati termékekre vonatkozó, Korm. rendelet szerinti igénybejelentést csak a Kedvezményezettnél már rendszeresített vagy alkalmazásba vett termékekre nyújthatja be.

4. § (1) *  A Kedvezményezett a Korm. rendelet szerinti ajánlat elutasítása előtt a Központi Ellátó Szervvel köteles az ajánlat beérkezésétől számított 8 munkanapon belüli időpontra tárgyalást kezdeményezni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárgyalás célja, hogy Kedvezményezett hitelt érdemlően bizonyítsa, hogy a Központi Ellátó Szerv által meghatározott ellenértéknél legalább 20%-kal kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást a közbeszerzésre irányadó általános szabályok szerint – a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel és minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel és ajánlati kötöttséggel azonosan vagy annál kedvezőbb módon – beszerezni.

(2a) *  A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a beszerzés részben vagy egészben európai uniós forrásból vagy egyéb nemzetközi együttműködésből származó támogatás felhasználásával történik, az (1) bekezdés szerinti tárgyalás célja, hogy a Kedvezményezett hitelt érdemlően bizonyítsa, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást – a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel és minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel azonosan vagy annál kedvezőbb módon – beszerezni.

(3) A Kedvezményezett csak akkor jogosult elutasítani az ajánlatot és a terméket vagy szolgáltatást a közbeszerzésre irányadó általános szabályok szerint beszerezni, ha a bizonyítása sikeres és az (1) bekezdés szerinti tárgyalás során a Központi Ellátó Szerv és a Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Felek) nem tudnak megegyezni a meghatározott ellenérték megfelelő csökkentésében vagy az ellenérték különbözetének más módon történő kompenzálásában. Megegyezés esetén Kedvezményezett köteles a szerződést vagy az ellátási megállapodást megkötni.

5. § *  A Központi Ellátó Szerv a Korm. rendeletben meghatározott jelentése alapján a belügyminiszter a Kedvezményezettek esetében évente, utólag ellenőrizteti, hogy az ajánlatok elutasítása vagy a szerződéstől történő elállás megfelelt-e az irányadó jogszabályi követelményeknek.

6. § (1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.

(2) * 

(3) * 

(4) E rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek és szolgáltatások, valamint 2. mellékletében meghatározott Kedvezményezettek körét a Belügyminisztérium a Központi Ellátó Szerv javaslata alapján évente felülvizsgálja.

(5) * 

1. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez * 

A fogvatartottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek és szolgáltatások köre

A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR’08) szerinti alábbi ágazatokhoz tartozó foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek, szolgáltatások és építési tevékenységek:

1. *  10 Élelmiszergyártás

a) Hasított félsertés, sertésbelsőségek (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

b) Étkezési sült sertészsír, étkezési sertéstepertő (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

c) Hűtött és mélyhűtött baromfi, egészben és darabolva (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

d) Kenyér, péksütemény, finom pékáru (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

e) Száraztészta (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

f) Tejtermékek (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

g) Húskészítmény (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

h) Ételízesítő (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

i) Bejglifélék (diós, mákos, gesztenyés, csokoládés) – szezonális jelleggel.

j) Tökmagolaj, tökmagliszt, héj nélküli tökmag.

2. *  13.92 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

a) ágynemű, asztalnemű, fürdőszobai és konyhai textíliák,

b) konfekcionált lakástextíliák (kivéve: függönyök),

c) fogvatartotti ágytextília,

d) pénzeszsák, bűnjelzsák, szagminta-vevő kendő,

e) vászontáska,

f) szivaccsal töltött párna,

g) hálózsák.

3. 13.99 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.

Kalocsai hímzett terítő, gépi hímzett termékek, hímzett rendfokozati jelzés, karjelvények, hímzett azonosítók.

4. *  14.12 Munkaruházat gyártása

a) Egyenruházati termékek: nadrág, szoknya, ing/blúz, dzseki, zubbony, télikabát, gyakorló ruházat, vászon sapka (kivéve: speciális ruházat).

b) Fogvatartotti ruházat.

c) Vízügyi védekezési ruházat, munkaruházat.

d) Közfoglalkoztatotti ruházat.

e) Kétrészes munkaruha, dzseki, derekas nadrág, melles nadrág, télikabát, munkakabát, téli mellény, overáll, vattakabát, vattamellény.

f) Köpeny, tunika, nadrág, kötény, ing, orvosi blúz.

g) Egészségügyi, műtős ruházat.

h) Pincérkabát, szakácskabát, szakácsnadrág, szakácssapka.

i) Formaruházat, öltöny, kosztüm, mellény, nyakkendő.

5. 14.14 Alsóruházat gyártása

Ing, téli ing, téli alsó, blúz, póló, pizsama, hálóing. Kivéve: gyermek ruházat.

6. *  14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása

Munkavédelmi kesztyűk (kivéve: lángálló kesztyű, vágásbiztos kesztyű, bélelt kesztyű, cérnakesztyű, motoros kesztyű, mártott kesztyű, sav-lúgálló kesztyű, gumikesztyű).

7. *  15.12 Táskafélék, szíjazat gyártása

a) Egyenruházati kiegészítők: övek bőrből, taktikai öv, tonfatartó, bilincstartó tok, könnyfakasztó tartó tok, merev bilincstartó (bőr), gyorskötöző tartó, kulcstartó, rádiótartó tok, riasztó tok, honvédségi hevederöv, katasztrófavédelmi öv, különböző, bőrből készült tártokok, fegyvertokok, spraytok, bőr bilincsrögzítő öv, pisztolytáska, lábbilincs.

b) Szolgálati célú táska, hátizsák, hátitáska bőrből vagy szintetikus anyagból.

c) Zsákcímke-tartó tok.

d) Málhazsák.

e) Szolgálati igazolvány tok.

f) Gyöngyvászon tokok, irattartó.

g) Fogvatartotti táska.

h) Vezetőszár.

8. *  15.20 Lábbeligyártás

8.1. *  Munkavédelmi, utcai és egyenruházati lábbelik gyártása bőr és textil felsőrésszel, direkt fröccsöntött talppal, ragasztott vagy varrott technológiával, PVC vagy gumicsizma előállítása a 8.2. alpont kivételével.

8.2. A 8.1. alpont alóli kivételek:

a) lovaglócsizma,

b) hegesztőbakancs,

c) női társasági, alkalmi és divatcipő,

d) speciális díszelgőcipő, -csizma,

e) műtős klumpa, mosható, fertőtleníthető klumpa, egyszer használatos klumpa,

f) hajós félcipő, bakancs,

g) sportcipő,

h) gyermeklábbeli,

i) sav-lúgálló lábbeli,

j) fatalpú klumpa.

9. 17.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása

Háztartási toalettpapír, közületi toalettpapír, háztartási kéztörlő, közületi kéztörlő, papír zsebkendő, szalvéta, orvosi lepedő.

10. *  17.23 Irodai papíráru gyártása

Egyedi spirálfüzet, konferenciamappa, jegyzettömb, kockatömb, dosszié (pólyás, fűzős, szalagos), mappa, talpas boríték, papírtasak, karton iratpapucs, gyűrűs és emelőkaros iratrendező, talpas tasak.

11. *  18.12. Nyomás (kivéve: napilap)

a) íves, könyvkötött (pl. füzet, könyv, tömb) és leporellós termék: könyv, évkönyv, meghívók, üdvözlő kártyák, céglogós és egyedi kialakítású nyomott borítékok [kivéve: hatósági szürke borítékok, speciális tasakok, egyéb speciális borítékok és tasakok (pl. légpárnás, kraft papír alapanyagú)],

b) névjegykártya,

c) B2 méretnél nem nagyobb egyedi- és formanyomtatványok, hatósági nyomtatványok, szigorú számadású nyomtatványok, engedélyköteles nyomtatványok (pl. helyszíni bírság tömb, bianco és megszemélyesített postai készpénzátutalási megbízás „fehér, sárga, rózsaszín postai csekk”, egyes bizonyítványok),

d) kis és nagy formátumú kültéri és beltéri plakátok (pl. roll-up, molinó), ragasztott, kasírozott, laminált tablók, táblák,

e) lőlapok,

f) naptárak (egyes sorozatgyártású, illetve emblémázott egyedi asztali és falinaptár),

g) iratborító,

h) leporellós kivitelű nyomtatványok,

i) *  textilnyomtatással készülő egyedi termékek, továbbá tárgy- és felületnyomtatással készült termékek (különösen bögre, póló, toll, kulcstartó, egérpad, termosz).

12. 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység

Kiadványszerkesztés, könyvszedés, könyvszerkesztés, elektronikus tördelés.

13. 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

Könyvkötés, műbőrkötés, emlékkönyv, vendégkönyv, keménytáblás kötés, oklevélátadó, díszborító, aláírókönyv, prospektustartó, fóliázás, laminálás, kasírozás, arany-feliratozás, feliratozás.

14. * 

15. *  22.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása

a) Homokzsák.

b) * 

16. 25.11 Fémszerkezet gyártása

Építőipari állványok és zsaluk, egyedi épület- és csarnokszerkezetek, acél műtárgyak közutakhoz, ipari tartószerkezetek, toronyszerkezetek, expandált lemez, közúti jelzőtáblaoszlopok.

17. 25.12 Fém épületelem gyártása

Ablakrács, biztonsági rács, elválasztó rács, rács, lemezajtó, rácsos ajtó, zárkaajtó, kerítés.

18. * 

19. 25.71 Evőeszköz gyártás

Fogvatartotti zsebkés.

20. 25.72 Lakat-, zárgyártás

Zár, záralkatrészek (kivéve: zárbetétek).

Büntetés-végrehajtási ajtózár-szerkezet (3 ponton záródó).

Elektromos ajtózár (szigonyzár).

20/A. *  25.93 Huzaltermék gyártása

Huzalból készült áruk: pengés (NATO) drót, huzalkerítés (3000 mm × 15 m × 2,5 mm paraméterű huzal) gyártása.

21. *  25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása

a) Kordon, biztonsági elválasztó-kordon.

b) Gurulásgátló, fém létra (kivéve: háztartási), fémkitűző, fém ruhaszárító, fém polc(rendszer).

c) Vályogprés gép.

22. *  31.01. Irodabútor gyártása

a) laminált bútorlapból készült ügyintézői irodabútorok,

b) lap- és csőlábas asztalok, szekrények,

c) forgószékek, vezetői fotel, tárgyalószékek, favázas székek, bankett székek,

d) egyéb irodai kiegészítő bútorok.

23. 31.02 Konyhabútorgyártás

Egyszerű kivitelű, egyedi konyhabútor gyártása laminált bútorlapból.

24. 31.03 Ágybetét gyártása

Szivacsmatrac (huzattal), ágybetét (MDF lap).

25. *  31.09 Egyéb bútor gyártása

a) Iskolabútor gyártása.

b) Gyermekbútorok: szék, asztal, szekrény, kanapé, polc, polcos ülőke.

c) Heverők gyártása és összeszerelése.

d) Tömörfa ülőbútorok.

e) Laminált bútorlapból készült kulcstartó szekrény, fali ruhafogas, polc, fegyvertároló szekrény, öltözőszekrény.

f) Készenléti helyiségek laminált bútorlapból készült bútorzatának gyártása és összeszerelése.

g) Vaságyak, fémasztalok, fém lábú zárkaasztal, zárkaszekrények, fémszékek, fémszekrények (kivéve: trezorok).

h) Homokláda.

i) Piknikpad.

j) Iskolatáblák gyártása.

ja) Kerámia (zöld, krétás kivitel).

jb) Mázas (zöld, krétás kivitel).

jc) Zománc (fehér, filctollas kivitel).

26. 32.30. Sportszergyártás

Iskolai sportszerek: bordásfal, zsámoly, ugrószekrény, tornapad, tornagerenda, gyűrű.

27. *  32.50 Orvosi eszköz gyártása

a) Orvosi, egészségügyi és kórházi beépített, illetve mobil bútor, laboratóriumi bútor gyártása.

b) Elektromos betegápolóágy, betegápolóágy (manuális).

c) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő, matracvédő, vizsgálólepedő.

d) Antiallergén, steppelt, mosható párna és paplan műszál töltettel.

e) Antiallergén, mosható, steppelt betegalátét.

f) Vízhatlan, lég- és páraáteresztő betegalátét.

g) Egészségügyi komforthabmatrac.

h) Szuper mikroszálas törlőkendő, törölköző, orvosiműszer-törlő.

i) Sötétítő függöny, szeméremfüggöny (UV Standard 801).

j) Egyszer használatos három rétegű sebészeti szájmaszk.

k) Kórházi textíliák.

l) Egyszer használatos nem szőtt termékek: zsilipruhák, lepedők, védőruhák, cipővédő, beteging, sapka, eü. szájmaszk, kiegészítők.

m) Steril egyszer használatos nem szőtt termékek: operációs kabátok, lepedők, kiegészítők.

n) Steril egyszer használatos nem szőtt műtéti szettek: általános szett, rectum és laparoszkópos szett, sliccelt lepedő szett, szemészeti szett, szekciós szett, laparoszkópos szett, cisztoszkópos szett, TUR szett, kézsebészeti szett, kéz-lábizoláló szett, végtagszett, térd arthroszkópos szett, vertikális szett, csípőszett.

28. 38 Hulladékgazdálkodás

Irodai, nyomdai, irattári papírok, valamint műanyag alapú adathordozók gyűjtése és válogatása, hasznosítása, megsemmisítése.

Elektronikai hulladék gyűjtése, válogatása, bontása, hasznosítása, megsemmisítése.

29. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése

Laboratóriumi berendezések bútorainak felszerelése és hasonló cikkek beszerelése.

30. 58.11 Könyvkiadás

Kiadói tevékenység.

31. *  96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

a) Normál textíliák mosása, szárítása, kalanderezése, ruházat, ágynemű, egyéb textiltermékek mosása. Egészségügyi textíliák mosása, szárítása, kalanderezése (higiénikus mosodai státusz).

b) Erősen szennyezett textíliák mosása, szárítása, kalanderezése.

c) 48 órás mosás, textíliák javítása, textíliák kézi vasalása, szennyes és tiszta textíliák szállítása, textília csomagolása, élő kártevőkkel szennyezett textília fertőtlenítése.

d) Ágyneműk, munka- és védőruhák kölcsönzése (bértextil szolgáltatás).

32. *  33.11 Fémfeldolgozási termék javítása

Határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár elemeinek [fémfeldolgozási termékek, huzalból készült termékek, pengés (NATO) drót, huzalkerítés, drótkerítés, kerítésfonat, drótháló, magasfigyelők és esőbeállók] javítása, karbantartása.

33. *  42.11. Út, autópálya építése

Határőrizeti feladatok végrehajtására kiépített manőverút karbantartása, javítása.

34. * 

35. * 

36. *  16.24 Tároló fatermék gyártása

Fa tároló rekesz, doboz.

37. *  22.23 Műanyag építőanyag gyártása

a) Műanyag ablak és tokja.

b) WPC burkolat.

38. *  42.99 Egyéb m.n.s. építés

Fémszerkezetű kerítés építése.

39. *  16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása

a) Ajtó, ablak, kereteik, fémszerelvényekkel (mint pl. sarokvas, zár) ellátva vagy anélkül.

b) Esőbeálló (pihenő, várakozó) gyártása.

c) Öltözőpad (fogassal ellátott pad).

d) Kültéri pad tömörfa-, fém lábakkal (kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában).

40. *  28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

Irodagép festékpatronjának (toner) gyártása: Írás- és képmegjelenítő berendezések (nyomtatók, másolók, faxok, számológépek stb.) komplett nyomtató kellékanyagainak (komplett toner/cartridge /festékkazetta/) vagy azok külön alkatrészeinek (toner /külön festékegység/, dob /külön képalkotó egység/, fuser /külön beégető egység/, IBT Belt /képátvivő szalag/ és belt cleaner /képátvivőszalag-törlő/, waste container /használtfesték-tartály/) utángyártása, javítása.

41. *  Építőipari tevékenység kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában:

41.1. 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése

a) Redőny, reluxa felszerelése, javítása.

b) Nyílászáró beszerelése.

c) Álmennyezet-, álpadlószerelés.

d) Beépített bútor beszerelése, javítása.

e) M.n.s. egyéb épületasztalos-szerkezet szerelése, javítása.

41.2. 42.99 Egyéb m.n.s. építés

a) Egyéb m.n.s. építés.

b) Sportpályák építése.

41.3. 41.10 Épületépítési projekt szervezése

Épületépítési beruházás szervezése.

41.4. 41.20 Lakó- és nem lakó épület építése

a) Épületszerkezet-felújítás.

b) Lakó- és nem lakóépület kivitelezése.

c) Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje.

d) Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása.

41.5. 43.11 Bontás

a) Bontás kézi erővel.

b) Bontás géppel.

41.6. 43.12 Építési terület előkészítése

a) Gépi földmunkák végzése.

b) Kézi földmunka végzése.

c) Építési terület előkészítése m.n.s.

d) Emelőgép, földmunkagép, útépítőgép kezelése.

41.7. 43.31 Vakolás

a) Vakolás m.n.s.

b) Gipszkartonszerelés, szárazépítészet.

c) Szárazépítészet (belsőépítészeti munkák készítése).

d) Gipszkartonszerelés.

41.8. 43.33 Padló-, falburkolás, térburkolás

a) Melegburkolás és parkettázás.

b) Tapétázás.

c) Térburkolás.

41.9. 43.34 Festés, üvegezés

a) Festés, mázolás.

b) Építmény-, faszerkezetgomba, kártevő és korrózió elleni védelem.

c) Acélszerkezetek korrózióvédelme.

41.10. 43.39 Egyéb befejező építés, új épület első takarítása az építkezés befejezésekor

a) Egyéb befejező építés m.n.s.

b) Új épület első takarítása az építkezés befejezésekor.

c) Szögbelövés.

d) Betonfúrás és -vágás, szögbelövés.

41.11. 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Tetőszerkezet-építés (ácsolás).

41.12. 43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s., falazási, helyszíni betonozási munkák, épületek külső homlokzatának gőz- és homokfúvással vagy hasonló módszerekkel történő tisztítása

a) Az épületek külső falának tisztítása gőz és homokfúvással.

b) Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

c) Vízszigetelés.

d) Állványozás.

e) Kőművesmunka.

f) Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel.

g) Zsaluzás, dúcolás.

41.13. *  43.21. Villanyszerelés

41.14. *  43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

41.15. *  43.29. Egyéb épületgépészeti szerelés.

42. *  81.29. Egyéb takarítás (fertőtlenítés és kártevőirtás) kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában.

43. *  23.61 Építési betontermék gyártása kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában.

44. *  81.21 Általános épülettakarítás kizárólag a büntetés-végrehajtás vonatkozásában.

2. melléklet a 9/2011. (III. 23.) BM rendelethez * 

A Kedvezményezettek köre

1. Belügyminisztérium

2. Rendőrség

3. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervek

4. rendvédelmi technikumok

5. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az irányítása alá tartozó szervek

6. Terrorelhárítási Központ

7. Nemzeti Védelmi Szolgálat

8. Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok

9. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

10. A Belügyminisztérium minisztériumi szerveként, az önálló belügyi szervként, illetve a Belügyminisztérium szakmai felügyelete alatt álló gazdasági társaságként működő – az 1–9. pont hatálya alá nem tartozó – szervek, illetve szervezeti elemek