A jogszabály mai napon ( 2024.07.15. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet

az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pont szerinti feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Az önálló vállalkozók tevékenységeit az 1. mellékletben meghatározott Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (a továbbiakban: ÖVTJ) szerint, annak legmélyebb, 6 számjegyű szintjén kell azonosítani.

(2) E rendelet alkalmazásában önálló vállalkozónak kell tekinteni:

a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókat;

b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, az alábbi tevékenységet folytatókat:

ba) a magán-állatorvosi tevékenység,

bb) az egyéni ügyvédi tevékenység,

bc) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység,

bd) az egyéni közjegyzői tevékenység,

be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

c) *  az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt.

2. § Az ÖVTJ kódokat az alábbiak szerint kell képezni:

a) az 1–4. számjegy megfelel a tevékenységek egységes osztályozási rendszere (a mindenkor hatályos NACE/TEÁOR) szerinti kódnak

b) az 5–6. számjegy a tevékenység TEÁOR szakágazaton belüli sorszáma.

3. § (1) Az ÖVTJ-re vonatkozó módosító javaslatok minden év június 30-ig jelenthetők be írásban a Központi Statisztikai Hivatalnál (a továbbiakban: KSH).

(2) A jelen rendelet hatályba lépésének időpontjában nyilvántartásban szereplő önálló vállalkozók főtevékenysége besorolásának módosítását az új vagy módosított jegyzék alapján a KSH végzi el. A módosított adatokat, valamint a régi és az új vagy módosított jegyzék közötti teljes és az egy az egyhez fordítókulcsokat a KSH – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – átadja az e rendelet szerinti önálló vállalkozók hivatalos központi nyilvántartását vezető szerveknek.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a KSH elnökének a Szakmakód Jegyzékről szóló 9005/2007. (SK 7.) közleménye, a Szakmakód jegyzék módosításáról, szóló 10/2010. (XII. 29.) KSH közleménye, továbbá a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH közleménye.

5. § *  Ez a rendelet

a) * 

b) az európai vállalkozásstatisztikáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2152 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelethez * 

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)

ÖVTJ-kód
2024
ÖVTJ 2024 megnevezés
01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
011 Nem évelő növény termesztése
0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
011101 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése m.n.s.
011102 Máktermesztés
0112 Rizstermesztés
011201 Rizstermesztés
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
011301 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése m.n.s.
0114 Cukornádtermesztés
011401 Cukornádtermesztés
0115 Dohánytermesztés
011501 Dohánytermesztés
0116 Rostnövénytermesztés
011601 Rostnövénytermesztés m.n.s.
011602 Kendertermesztés
0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése
011901 Egyéb, nem évelő növény termesztése m.n.s.
011902 Dísznövény- és virágtermesztés
011903 Koszorú- és virágkötés saját termesztésű növényből (nem művirágból)
011904 Koszorúalap készítés szalmából és szénából (saját termelésű alapanyagból)
012 Évelő növény termesztése
0121 Szőlőtermesztés
012101 Borszőlő termesztés
012103 Csemegeszőlő termesztés
0122 Trópusi gyümölcs termesztése
012201 Trópusi gyümölcs termesztése
0123 Citrusféle termesztése
012301 Citrusfélék termesztése
0124 Almatermésű, csonthéjas termesztése
012401 Almatermésű, csonthéjas termesztése
0125 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
012501 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0126 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
012601 Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0127 Italgyártási növény termesztése
012701 Italgyártási növény termesztése
0128 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
012801 Fűszer-, aromanövény termesztése m.n.s.
012802 Gyógynövénytermesztés
012803 Gyógyszergyártásban használt növények termesztése
0129 Egyéb évelő növény termesztése
012901 Egyéb évelő növény termesztése m.n.s.
012902 Nádgazdasági és fűztelepi tevékenység
012903 Karácsonyfa termesztése
013 Növényi szaporítóanyag termesztése
0130 Növényi szaporítóanyag termesztése
013001 Zöldség-szaporítóanyag termesztése m.n.s.
013002 Dísznövényszaporítóanyag-termesztés
013003 Gyümölcs-, díszfaiskola
013004 Egyéb kertészeti szaporítóanyag termesztése
013005 Szőlő szaporítóanyag termesztése (szőlőiskola)
014 Állattenyésztés
0141 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
014101 Tejhasznú szarvasmarha, bivaly tenyésztése
0142 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
014201 Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0143 Ló, lóféle tenyésztése
014301 Ló, lóféle tenyésztése
0144 Teve, teveféle tenyésztése
014401 Teve, teveféle tenyésztése
0145 Juh, kecske tenyésztése
014501 Juh, kecske tenyésztése
0146 Sertéstenyésztés
014601 Sertéstenyésztés
0147 Baromfitenyésztés
014701 Baromfitenyésztés
0149 Egyéb állat tenyésztése
014901 Egyéb állat tenyésztése m.n.s.
014902 Méhészet
014903 Hobbiállat tenyésztése
014904 Egyéb állati termékek termelése
014905 Nyúl tenyésztése
015 Vegyes gazdálkodás
0150 Vegyes gazdálkodás
015001 Vegyes gazdálkodás (növénytermesztés állattenyésztéssel, egyik részaránya sem éri el a 66%-ot)
016 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás
0161 Növénytermesztési szolgáltatás
016101 Növénytermesztési szolgáltatás géppel m.n.s.
016102 Növénytermesztési szolgáltatás kézi erővel
016103 Mezőgazdasági kártevőirtás
016104 Beporzási szolgáltatás
0162 Állattenyésztési szolgáltatás
016201 Állattenyésztési szolgáltatás
0163 Betakarítást követő szolgáltatás
016301 Betakarítást követő szolgáltatás m.n.s.
016302 Koszorú- és virágkötés nem saját termelésű növényből (nem művirágból)
016303 Gyógynövény előkészítés
0164 Vetési célú magfeldolgozás
016401 Vetési célú magfeldolgozás
017 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
017001 Vadgazdálkodási szolgáltatás
02 Erdőgazdálkodás
021 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0210 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
021001 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
022 Fakitermelés
0220 Fakitermelés
022001 Fakitermelés saját jogon
022003 Faszéntermelés az erdőben (hagyományos módszerrel előállítva)
023 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
023001 Erdőgazdálkodói haszonvételek gyakorlása (vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése)
023002 Éti csiga gyűjtése
024 Erdészeti szolgáltatás
0240 Erdészeti szolgáltatás
024001 Erdészeti szolgáltatás m.n.s.
024002 Erdészeti bérmunka
024003 Kézi és gépi fakitermelés bérmunkában
024004 Erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
03 Halászat, halgazdálkodás
031 Halászat
0311 Tengeri halászat
031101 Tengeri halászat
0312 Édesvízi halászat
031201 Édesvízi halászat
032 Halgazdálkodás
0321 Tengerihal-gazdálkodás
032101 Tengerihal-gazdálkodás
0322 Édesvízihal-gazdálkodás
032201 Édesvízihal-gazdálkodás
05 Szénbányászat
051 Feketeszén-bányászat
0510 Feketeszén-bányászat
051001 Feketeszén-bányászat
052 Barnaszén-, lignitbányászat
0520 Barnaszén-, lignitbányászat
052001 Barnaszén-, lignitbányászat
06 Kőolaj-, földgázkitermelés
061 Kőolaj-kitermelés
0610 Kőolaj-kitermelés
061001 Kőolaj-kitermelés
062 Földgázkitermelés
0620 Földgázkitermelés
062001 Földgázkitermelés
07 Fémtartalmú érc bányászata
071 Vasércbányászat
0710 Vasércbányászat
071001 Vasércbányászat
072 Egyéb fém érc bányászata
0721 Urán-, tóriumérc-bányászat
072101 Urán-, tóriumérc-bányászat
0729 Színesfém érc bányászata
072901 Színesfém érc bányászata m.n.s.
072902 Aranymosás kézi erővel
08 Egyéb bányászat
081 Kőfejtés, homok-, agyagbányászat
0811 Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
081101 Mészkő, gipsz, kréta bányászata m.n.s.
081102 Építőkő, díszítőkő fejtése
081103 Pala bányászata
0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat
081201 Kavics-, homokbányászat
081202 Agyag-, kaolinbányászat
089 M.n.s. bányászat
0891 Vegyi ásvány bányászata
089101 Vegyi ásvány bányászata
0892 Tőzegkitermelés
089201 Tőzegkitermelés
0893 Sókitermelés
089301 Sókitermelés
0899 Egyéb m.n.s. bányászat
089901 M.n.s. egyéb bányászat
09 Bányászati szolgáltatás
091 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
0910 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
091001 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
099 Egyéb bányászati szolgáltatás
0990 Egyéb bányászati szolgáltatás
099001 Egyéb bányászati szolgáltatás
10 Élelmiszergyártás
101 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás
101101 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)
101102 Vágóállatok vágása
101103 Húsfeldolgozás, -tartósítás m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
101201 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)
101202 Baromfikopasztás
101203 Baromfihús feldolgozása, tartósítása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
101301 Húskészítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
101302 Baromfihús-készítmény gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
101303 Hús-, baromfihús-készítmény gyártástól elkülönült füstölése
101304 Húskonzervek gyártása
101305 Húskészítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)
101306 Baromfihús-készítmény gyártása (saját termelésű alapanyagból)
102 Halfeldolgozás, -tartósítás
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás
102001 Halfeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)
102002 Halfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)
103 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
103101 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (nem saját termelésű alapanyagból)
103102 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
103201 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.
103202 Zöldséglé gyártása (saját termelésű alapanyagból)
103203 Szőlőlé gyártása (saját termelésű alapanyagból)
103204 Gyümölcslé gyártása (saját termelésű alapanyagból)
103205 Szőlőlé gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
103901 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás m.n.s.
103902 Savanyúságkészítés (nem saját termelésű alapanyagból)
103903 Savanyúságkészítés (saját termelésű alapanyagból)
103904 Pattogatottkukorica-, pirított napraforgómag készítés (nem saját termelésű alapanyagból)
103905 Pattogatottkukorica-, pirítottnapraforgómag-készítés (saját termelésű alapanyagból)
103910 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás (saját termelésű alapanyagból)
104 Növényi, állati olaj gyártása
1041 Olaj gyártása
104101 Olaj gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
104102 Olaj gyártása (saját termelésű alapanyagból)
1042 Margarin gyártása
104201 Margarin gyártása (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.
104202 Margarin gyártása (saját termelésű alapanyagból)
105 Tejfeldolgozás
1051 Tejtermék gyártása
105101 Tejtermék készítése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.
105102 Tejtermék készítés (saját termelésű tehéntejből)
105103 Tejtermék készítés (saját termelésű juh-, kecsketejből)
1052 Jégkrém gyártása
105201 Jégkrém gyártása
106 Malomipari termék, keményítő gyártása
1061 Malomipari termék gyártása
106101 Malomipari termék gyártása m.n.s.
106102 Gabonafélék bérdarálása
1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása
106201 Keményítő, keményítőtermék gyártása
107 Pékáru, tésztafélék gyártása
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása
107101 Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s.
107102 Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
107103 Friss kürtőskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra)
1072 Tartósított lisztes áru gyártása
107201 Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása m.n.s.
107202 Keksz- és ostyagyártás
107203 Mézeskalács-készítés
1073 Tésztafélék gyártása
107301 Tésztafélék gyártása
108 Egyéb élelmiszer gyártása
1081 Cukorgyártás
108101 Cukorgyártás
1082 Édesség gyártása
108201 Édesség gyártása m.n.s.
108202 Cukorkakészítés
108203 Csokoládé és csokoládékészítmények gyártása
108204 Kakaó és kakaókészítmények gyártása
1083 Tea, kávé feldolgozása
108301 Tea, kávé feldolgozása
108302 Gyógytea feldolgozása (nem saját termelésű alapanyagból)
108303 Gyógytea feldolgozása (saját termelésű alapanyagból)
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
108401 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (nem saját termelésű alapanyagból)
108402 Paprika darálása, mesterséges szárítása
108403 Fűszer, ételízesítő gyártása m.n.s. (saját termelésű alapanyagból)
1085 Készétel gyártása
108501 Készétel gyártása
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
108601 Homogenizált, diétás étel gyártása
1089 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
108901 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
108902 Étrendkiegészítő gyártása
109 Takarmány gyártása
1091 Haszonállat-eledel gyártása
109101 Haszonállat-eledel gyártása
1092 Hobbiállat-eledel gyártása
109201 Hobbiállat-eledel gyártása
11 Italgyártás
110 Italgyártás
1101 Desztillált szeszes ital gyártása
110101 Desztillált szeszes ital gyártása m.n.s.
110102 Pálinka készítése (nem saját termelésű alapanyagból)
110103 Etilalkohol gyártása
110104 Pálinka készítése (saját termelésű alapanyagból)
1102 Szőlőbor termelése
110201 Bortermelés (nem saját termelésű alapanyagól) m.n.s.
110202 Pezsgőtermelés (nem saját termelésű alapanyagból)
110203 Szőlőmust-, bortermelés (saját termelésű alapanyagból)
110204 Pezsgőtermelés (saját termelésű alapanyagból)
1103 Gyümölcsbor termelése
110301 Gyümölcsbor termelése (nem saját termelésű alapanyagból) m.n.s.
110302 Gyümölcsbortermelés (saját termelésű alapanyagból)
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
110401 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (nem saját termelésű alapanyagból)
110402 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása (saját termelésű alapanyagból)
1105 Sörgyártás
110501 Sörgyártás
1106 Malátagyártás
110601 Malátagyártás
1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása
110701 Ásványvíz és forrásvíz palackozása
110702 Szikvízkészítés
110703 Alkoholmentes (üdítő)ital gyártása
110704 Mesterséges víz gyártása
12 Dohánytermék gyártása
120 Dohánytermék gyártása
1200 Dohánytermék gyártása
120001 Dohánytermék gyártása
13 Textília gyártása
131 Textilszálak fonása
1310 Textilszálak fonása
131001 Textilszálak fonása
132 Textilszövés
1320 Textilszövés
132001 Textilszövés m.n.s.
132003 Népi iparművészeti és iparművészeti textilszövet készítése
133 Textilkikészítés
1330 Textilkikészítés
133001 Textilkikészítés (nem saját előállítású textíliából) m.n.s.
133002 Népi iparművészeti és iparművészeti kékfestés
139 Egyéb textiláru gyártása
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása
139101 Kötött, hurkolt kelme gyártása m.n.s.
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
139201 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) m.n.s.
139202 Népi iparművészeti és iparművészeti lakberendezési textiltermék készítése
139203 Gobelinvarrás
1393 Szőnyeggyártás
139301 Szőnyeggyártás m.n.s.
139302 Népművészeti szőnyegkészítés
1394 Kötéláru gyártása
139401 Kötéláru gyártása
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
139501 Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1396 Műszaki textiláru gyártása
139601 Műszaki textiláru gyártása
1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s.
139901 M.n.s. egyéb textiltermék gyártása
139902 Gombkötés és paszománytermék gyártása
139903 Mű- és gépi hímzett termék készítése (végben, szalagban, motívumban)
139904 Népi iparművészeti és iparművészeti kéziszőttes, csipkekészítés, kézi hímzés
139905 Kézimunka-előnyomás
139906 Kéziszőttes, necceltáru és csipkekészítés, kézi hímzés
139907 Népi iparművészeti és iparművészeti nemez készítése
14 Ruházati termék gyártása
141 Ruházat gyártása (kivéve: szőrmeruházat)
1411 Bőrruházat gyártása
141101 Bőrruházat gyártása m.n.s.
141102 Bőrruházati termék összeállítása
1412 Munkaruházat gyártása
141201 Munkaruházat gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
141301 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) m.n.s.
141302 Felsőruházati termék összeállítása
141303 Egyenruházat gyártása
141304 Népi iparművészeti és iparművészeti felsőruházat készítése
1414 Alsóruházat gyártása
141401 Alsóruházat gyártása m.n.s.
141402 Alsóruházati termék összeállítása
141403 Népi iparművészeti és iparművészeti alsóruházat készítése
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
141901 Öltözékkiegészítő gyártása m.n.s.
141902 Fürdőruhakészítés
141903 Bőr-, szőrmeruházati kiegészítők gyártása
141904 Textil alapanyagú lábbeli gyártása
141905 Bébiruházat gyártása
141906 Egyéb ruházati termékek összeállítása
141907 Speciális versenysportruházat gyártása
141908 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti ruházat készítése
142 Szőrmecikk gyártása
1420 Szőrmecikk gyártása
142001 Szőrme- és szűcsipari termékek gyártása m.n.s.
142002 Népi iparművészeti és iparművészeti szőrmecikk készítése
143 Kötött, hurkolt cikk gyártása
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
143101 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása m.n.s.
143102 Gépi kötött, hurkolt harisnyafélék összeállítása
143103 Kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
143901 Gépi kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása m.n.s.
143902 Kötött, hurkolt, horgolt pulóverfélék összeállítása
143903 Kézi kötésű, horgolású pulóverfélék gyártása
15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
151 Bőr, szőrme kikészítése; táskafélék, szíjazat gyártása
1511 Bőr, szőrme kikészítése
151101 Bőrkikészítés
151102 Szőrmekikészítés és -festés
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
151201 Bőr-, műbőr termékek gyártása (kivéve: bőrruházat, lábbeli) m.n.s.
151202 Népi iparművészeti és iparművészeti nyergesáru, lószerszám készítése
151203 Népi iparművészeti és iparművészeti bőrtermék készítése (kivéve állatfelszerelés)
151204 Nyergesáru, lószerszám gyártása
151205 Állatruházat bármilyen állat számára, bármilyen anyagból
152 Lábbeligyártás
1520 Lábbeligyártás
152001 Lábbeligyártás m.n.s.
152002 Népi iparművészeti és iparművészeti lábbeli készítése
16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
161 Fűrészárugyártás
1610 Fűrészárugyártás
161001 Fűrészárugyártás m.n.s.
161002 Táblába össze nem állított parketta-, hajópadló-készítés
162 Fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1621 Falemezgyártás
162101 Falemezgyártás
1622 Parkettagyártás
162201 Parkettagyártás
1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása
162301 Épületasztalos-ipari termék gyártása
1624 Tároló fatermék gyártása
162401 Tároló fatermék gyártása
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
162901 Fatömegcikkgyártás m.n.s.
162902 Faesztergályos, faszobrászati termékek gyártása
162903 Népi iparművészeti és iparművészeti faműves termékek készítése
162904 Fa alapanyagú dísztárgykészítés
162905 Parafa-, fonottáru gyártása
162906 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottáru készítése
162907 Brikett, pellet gyártása
17 Papír, papírtermék gyártása
171 Papíripari rostanyag, papír gyártása
1711 Papíripari rostanyag gyártása
171101 Papíripari rostanyag gyártása
1712 Papírgyártás
171201 Papírgyártás
172 Papírtermék gyártása
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
172101 Papír csomagolóeszköz gyártása
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
172201 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723 Irodai papíráru gyártása
172301 Irodai papíráru gyártása
1724 Tapétagyártás
172401 Tapétagyártás
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
172901 Egyéb m.n.s. papírtermék gyártása
172902 Papíralapú dísztárgykészítés
172903 Szívott rostanyagból készült papíráru gyártása
18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
181 Nyomdai tevékenység
1811 Napilapnyomás
181101 Napilapnyomás
1812 Nyomás (kivéve: napilap)
181201 Könyv- és zeneműnyomás
181202 Időszaki kiadvány nyomása
181203 Egyéb nyomdai termékek nyomása
181204 Nyomás közvetlenül textíliára, műanyagra, üvegre, fémre, fára és kerámiára
1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
181301 M.n.s. nyomdai előkészítő tevékenység
181302 Kiegészítő nyomdai tevékenység
181303 Nyomdai kiadvány tördelése, szerkesztése, tipográfia
1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
181401 M.n.s. könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
181402 Egyéb nyomtatott papírtermék kötése
182 Egyéb sokszorosítás
1820 Egyéb sokszorosítás
182001 Hangfelvétel-sokszorosítás
182002 Videofelvétel sokszorosítása
182003 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
191 Kokszgyártás
1910 Kokszgyártás
191001 Kokszgyártás
192 Kőolaj-feldolgozás
1920 Kőolaj-feldolgozás
192001 Kőolaj-feldolgozás m.n.s.
192002 Szén- és tőzegbrikett gyártása
20 Vegyi anyag, termék gyártása
201 Vegyi alapanyag gyártása
2011 Ipari gáz gyártása
201101 Ipari gáz gyártása
2012 Színezék, pigment gyártása
201201 Színezék, pigment gyártása
2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
201301 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása
201401 Szerves vegyi alapanyag gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
201501 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
201502 Virágföld előállítása
2016 Műanyag-alapanyag gyártása
201601 Műanyag-alapanyag gyártása
2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
201701 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
202 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
202001 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
203 Festék, bevonóanyag gyártása
2030 Festék, bevonóanyag gyártása
203001 Festék, bevonóanyag gyártása m.n.s.
204 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
2041 Tisztítószer gyártása
204101 Tisztítószer gyártása m.n.s.
204102 Szappankészítés
2042 Testápolási cikk gyártása
204201 Testápolási cikk gyártása
204202 Kézműves szappanok és kozmetikumok készítése
205 Egyéb vegyi termék gyártása
2051 Robbanóanyag gyártása
205101 Robbanóanyag gyártása
2052 Ragasztószergyártás
205201 Ragasztószergyártás
2053 Illóolajgyártás
205301 Illóolajgyártás
2059 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
205901 Egyéb vegyi termék gyártása m.n.s.
205902 Fényképészeti vegyi anyag gyártása
205903 Tinta-, tusgyártás
206 Vegyi szál gyártása
2060 Vegyi szál gyártása
206001 Vegyi szál gyártása
21 Gyógyszergyártás
211 Gyógyszeralapanyag-gyártás
2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás
211001 Gyógyszer-hatóanyag gyártás
211002 Gyógyszer-segédanyag gyártás
211003 Gyógyszeranyag gyártás
212 Gyógyszerkészítmény gyártása
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása
212001 Gyógyszergyártás
212003 Gyógyászati felhasználású anyagok gyártása
22 Gumi-, műanyag termék gyártása
221 Gumitermék gyártása
2211 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
221101 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása m.n.s.
221102 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása
2219 Egyéb gumitermék gyártása
221901 Egyéb gumitermék gyártása
222 Műanyag termék gyártása
2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
222101 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása m.n.s.
222102 Műanyagból készült lap, lemez, cső, profil gyártásával kapcsolatos szolgáltatások
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
222201 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2223 Műanyag építőanyag gyártása
222301 Műanyag építőanyag gyártása
2229 Egyéb műanyag termék gyártása
222901 Egyéb műanyag termék gyártása m.n.s.
222903 Gravírozás, festés műanyagra bérmunkában
23 Nemfém ásványi termék gyártása
231 Üveg, üvegtermék gyártása
2311 Síküveggyártás
231101 Síküveggyártás m.n.s.
231102 Síküveg csiszolása
2312 Síküveg továbbfeldolgozása
231201 Síküveg továbbfeldolgozása
2313 Öblösüveggyártás
231301 Egyéb öblösüveggyártás
231302 Népi iparművészeti és iparművészeti öblösüveg készítése
231303 Gravírozás, festés öblösüvegre bérmunkában
231304 Öblösüveg csiszolása
2314 Üvegszálgyártás
231401 Üvegszálgyártás
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
231901 Műszaki üvegtermék gyártása m.n.s.
231902 Népi iparművészeti és iparművészeti díszüveg készítése
231903 Egyéb üvegtermék, -dísztárgy-készítés
231904 Gravírozás, festés műszaki, egyéb üvegre
231906 Műszaki üveg csiszolása
232 Tűzálló termék gyártása
2320 Tűzálló termék gyártása
232001 Tűzálló termék gyártása
233 Kerámia, agyag építőanyag gyártása
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása
233101 Kerámiacsempe, -lap gyártása
233102 Népi iparművészeti és iparművészeti kályhacsempék készítése
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása
233201 Égetett agyag építőanyag gyártása
234 Porcelán, kerámiatermék gyártása
2341 Háztartási kerámia gyártása
234101 Egyéb háztartási kerámia gyártása
234102 Népi iparművészeti és iparművészeti háztartási kerámia- és fazekastermék készítése
234103 Kerámia dísztárgykészítés, porcelánfestés
2342 Egészségügyi kerámia gyártása
234201 Egészségügyi kerámia gyártása
2343 Kerámia szigetelő gyártása
234301 Kerámia szigetelő gyártása
2344 Műszaki kerámia gyártása
234401 Műszaki kerámia gyártása
2349 Egyéb kerámiatermék gyártása
234901 Egyéb m.n.s. kerámiatermék gyártása
234902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti kerámia- és fazekastermék készítése
235 Cement-, mész-, gipszgyártás
2351 Cementgyártás
235101 Cementgyártás
2352 Mész-, gipszgyártás
235201 Mészgyártás (mészoltás, mészégetés)
235202 Gipszgyártás
235203 Dolomitgyártás
236 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2361 Építési betontermék gyártása
236101 Építési betontermék gyártása
2362 Építési gipsztermék gyártása
236201 Építési gipsztermék gyártása
2363 Előre kevert beton gyártása
236301 Előre kevert beton gyártása
2364 Habarcsgyártás
236401 Habarcsgyártás
2365 Szálerősítésű cement gyártása
236501 Egyéb szálerősítésű cement gyártása
236502 Vályogvetés
2369 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
236901 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
237 Kőmegmunkálás
2370 Kőmegmunkálás
237001 Kőmegmunkálás
239 Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
2391 Csiszolótermék gyártása
239101 Csiszolótermék gyártása
2399 M.n.s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
239901 Egyéb nemfém ásványi termék gyártása m.n.s.
24 Fémalapanyag gyártása
241 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
2410 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
241001 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
242 Acélcsőgyártás
2420 Acélcsőgyártás
242001 Acélcsőgyártás
243 Egyéb kohászati termék gyártása acélból
2431 Hidegen húzott acélrúd gyártása
243101 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása
2432 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
243201 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása
243301 Hidegen alakított acélidom gyártása
2434 Hidegen húzott acélhuzal gyártása
243401 Acélhuzalgyártás
244 Nem vas fém alapanyag gyártása
2441 Nemesfémgyártás
244101 Nemesfémgyártás
2442 Alumíniumgyártás
244201 Alumíniumgyártás
2443 Ólom, cink, ón gyártása
244301 Ólom, cink, ón gyártása
2444 Rézgyártás
244401 Rézgyártás
2445 Egyéb nem vas fém gyártása
244501 Egyéb nem vas fém gyártása
245 Fémöntés
2451 Vasöntés
245101 Vasöntés m.n.s.
245102 Öntöttvas cső gyártása
2452 Acélöntés
245201 Acélöntés
2453 Könnyűfémöntés
245301 Könnyűfémöntés
2454 Egyéb nem vas fém öntése
245401 Egyéb nem vas fém öntése
25 Fémfeldolgozási termék gyártása
251 Fémszerkezet, -épületelem gyártása
2511 Fémszerkezet gyártása
251101 Fémszerkezet gyártása
2512 Fém épületelem gyártása
251201 Fém épületelem gyártása
252 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása
2521 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
252101 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2529 Fémtartály gyártása
252901 Fémtartály gyártása
253 Gőzkazán gyártása
2530 Gőzkazán gyártása
253001 Gőzkazán gyártása
254 Fegyver-, lőszergyártás
2540 Fegyver-, lőszergyártás
254001 Fegyver-, lőszergyártás
255 Fémalakítás, porkohászat
2550 Fémalakítás, porkohászat
255001 Fémnyomás, fémkovácsolás, sajtolás, préselés
255002 Porkohászat
256 Fém felületkezelése, megmunkálása
2561 Fémfelület-kezelés
256101 Fémfelület-kezelés
256102 Gravírozás fémfelületre, bérmunkában
2562 Fémmegmunkálás
256201 Fémmegmunkálás m.n.s.
256202 Fém hegesztése, forrasztása
256203 Fém esztergálása
257 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
2571 Evőeszköz gyártása
257101 Evőeszköz gyártása
257102 Népi iparművészeti és iparművészeti kés készítés
257103 Egyéb vágóeszköz gyártása
2572 Lakat-, zárgyártás
257201 Lakat-, zárgyártás
2573 Szerszámgyártás
257301 Kéziszerszámgyártás
257302 Gépszerszámgyártás
259 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2591 Acél tárolóeszköz gyártása
259101 Vas, acél tárolóeszköz gyártása
2592 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
259201 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2593 Huzaltermék gyártása
259301 Huzaltermék gyártása
2594 Kötőelem, csavar gyártása
259401 Kötőelem, csavar gyártása
2599 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
259901 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
259902 Fém dísztárgy készítése
259903 Népi iparművészeti és iparművészeti fémműves termék készítése
259904 Háztartási és egyéb fém tömegcikk gyártása
259905 Bronz, rézműves díszműáru és hasonló termék gyártása
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
261 Elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása
2611 Elektronikai alkatrész gyártása
261101 Elektronikai alkatrész gyártása
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása
261201 Elektronikai áramköri kártya gyártása
262 Számítógép, perifériás egység gyártása
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
262001 Számítógép, perifériás egység gyártása m.n.s.
262002 Számítógépmodulok összeszerelése
263 Híradás-technikai berendezés gyártása
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása
263001 Híradás-technikai berendezés gyártása m.n.s.
264 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
264001 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
265 Műszer-, óragyártás
2651 Mérőműszergyártás
265101 Mérőműszer gyártása
2652 Óragyártás
265201 Óragyártás
266 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
266001 Elektronikus orvosi berendezés gyártása
267 Optikai eszköz gyártása
2670 Optikai eszköz gyártása
267001 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
268 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
268001 Mágneses, optikai információhordozó gyártása
27 Villamos berendezés gyártása
271 Villamos motor, áramfejlesztő, áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
2711 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
271101 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
2712 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
271201 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
272 Akkumulátor, szárazelem gyártása
2720 Akkumulátor, szárazelem gyártása
272001 Akkumulátor, szárazelem gyártása
273 Vezeték, kábel, szerelvény gyártása
2731 Száloptikai kábel gyártása
273101 Száloptikai kábel gyártása
2732 Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
273201 Szigetelt vezeték, kábel gyártása
2733 Szerelvény gyártása
273301 Szerelvény gyártása
274 Villamos világítóeszköz gyártása
2740 Villamos világítóeszköz gyártása
274001 Villamos világítóeszköz gyártása
275 Háztartási készülék gyártása
2751 Háztartási villamos készülék gyártása
275101 Háztartási villamos készülék gyártása m.n.s.
275102 Elektromos fűtőberendezés gyártása
2752 Nem villamos háztartási készülék gyártása
275201 Nem villamos háztartási készülék gyártása m.n.s.
275202 M.n.s. fűtőberendezés gyártása
279 Egyéb villamos berendezés gyártása
2790 Egyéb villamos berendezés gyártása
279001 Egyéb villamos berendezés gyártása m.n.s.
279002 Elektromos forgalomirányító berendezés gyártása
279003 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések gyártása
28 Gép, gépi berendezés gyártása
281 Általános rendeltetésű gép gyártása
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
281101 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
281201 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
281301 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2814 Csap, szelep gyártása
281401 Csap, szelep gyártása
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
281501 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
282 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása
282101 Ipari kemence gyártása
282102 Sütőipari villamos kemence gyártása
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
282201 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
282301 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
282401 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
282501 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
282901 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
283 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
283001 M.n.s. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
283002 Mezőgazdasági traktor gyártása
284 Szerszámgépgyártás
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
284101 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2849 Egyéb szerszámgép gyártása
284901 Egyéb szerszámgép gyártása
289 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
2891 Kohászati gép gyártása
289101 Kohászati gép gyártása
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása
289201 Bányászati, építőipari gép gyártása
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
289301 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
289401 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2895 Papíripari gép gyártása
289501 Papíripari gép gyártása
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
289601 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
289901 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
29 Közúti jármű gyártása
291 Közúti gépjármű gyártása
2910 Közúti gépjármű gyártása
291001 Közúti gépjármű gyártása
292 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
292001 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása m.n.s.
292002 Konténer, szállítótartály gyártása
292003 Lakókocsi, mobilotthon berendezésének kialakítása
293 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
293101 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
2932 Közúti jármű alkatrészeinek gyártása
293201 Közúti gépjármű alkatrészeinek gyártása
30 Egyéb jármű gyártása
301 Hajó, csónak gyártása
3011 Hajógyártás
301101 Hajóépítés
3012 Szabadidő-, sporthajó gyártása
301201 Szabadidő-, sporthajó építése
302 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
302001 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
303 Légi, űrjármű gyártása
3030 Légi, űrjármű gyártása
303001 Légi, űrjármű gyártása
304 Katonai harcjármű gyártása
3040 Katonai harcjármű gyártása
304001 Katonai harcjármű gyártása
309 Egyéb jármű gyártása
3091 Motorkerékpár gyártása
309101 Motorkerékpár gyártása
3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
309201 Kerékpár gyártása
309202 Kerekesszék gyártása
3099 M.n.s. egyéb jármű gyártása
309901 M.n.s. egyéb jármű gyártása
31 Bútorgyártás
310 Bútorgyártás
3101 Irodabútor gyártása
310101 Irodabútor gyártása
3102 Konyhabútorgyártás
310201 Konyhabútorgyártás m.n.s.
310202 Népi iparművészeti és iparművészeti konyhabútor készítése
3103 Ágybetét gyártása
310301 Ágybetét gyártása
3109 Egyéb bútor gyártása
310901 Egyéb m.n.s. bútor gyártása
310902 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti bútor készítése
310904 Bútorgyártás befejező műveletei
310905 Népi iparművészeti és iparművészeti fonottbútor-készítés
32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység
321 Ékszergyártás
3212 Ékszergyártás
321201 Ötvös, aranyműves termék gyártása, vésése
321202 Ékszer gyártása, átalakítása
321204 M.n.s. ékszergyártás
3213 Divatékszer gyártása
321301 Divatékszer gyártása m.n.s.
321302 Tűzzománc dísztárgy, divatékszer készítése
321304 Népi iparművészeti és iparművészeti divatékszer, díszműáru készítése
321305 Fűzöttgyöngy-készítés
322 Hangszergyártás
3220 Hangszergyártás
322001 Hangszergyártás
322002 Népi iparművészeti és iparművészeti hangszer készítése
323 Sportszergyártás
3230 Sportszergyártás
323001 Sportszergyártás m.n.s.
323002 Bőr sportkesztyű, -fejfedő gyártása
324 Játékgyártás
3240 Játékgyártás
324001 Játékgyártás m.n.s.
324002 Népi iparművészeti és iparművészeti játékok készítése
324003 Játékautomata és szórakoztató játékok gyártása
324004 Vidámparki szórakoztató berendezés gyártása
325 Orvosi eszköz gyártása
3250 Orvosi eszköz gyártása
325001 Egyéb orvosi eszköz gyártása m.n.s.
325002 Gyógyászati segédeszköz gyártása
325003 Fogtechnikai eszköz gyártása
325004 Egyedi gyógyászati segédeszköz gyártása és értékesítése
329 M.n.s. egyéb feldolgozóipari tevékenység
3291 Seprű-, kefegyártás
329101 Seprű-, kefegyártás
3299 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
329901 Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
329902 Koporsókészítés
329903 Védő- és biztonsági felszerelések gyártása
329904 Ernyőkészítés
329905 Kézi szita- és rostakészítés
329906 Egyéb népi iparművészeti és iparművészeti termékek készítése
329907 Fésű-, hajcsatkészítés
329908 Gomb-, patent-, húzózárkészítés
329909 Parókakészítés
329910 Gyertyaöntés, gyertyamártás
329911 Művirág-, műgyümölcs-készítés
329912 Bemutató- (kiállítási, oktatási) és szemléltetőeszköz-, -készülék- és -modell-készítés
329913 Írószerkészítés, bélyegzőkészítés
329914 Preparátori tevékenység (állatkitömés)
329916 Termék gyártási folyamattól elkülönült dekorálása
329917 Címfestés
33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése
331 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
3311 Fémfeldolgozási termék javítása
331101 Fémszerkezet javítása
331102 Konténer javítása
331103 Fegyver-, fegyverrendszer javítása
331104 Zár, -szerkezet javítása
331105 Vas, acél tárolóeszköz javítása
331106 Fémtartály javítása
331110 Fűtési kazán, radiátor javítása
331111 Gőzkazán javítása
331113 Könnyűfém csomagolóeszköz javítása
331114 Huzaltermék javítása
331115 Kötőelem, csavar javítása
331116 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása
331117 Kéziszerszám javítás
3312 Ipari gép, berendezés javítása
331201 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés javítása
331202 Gépi meghajtású, hordozható kézi szerszámgép javítása
331203 Egyéb mezőgazdasági gép javítása
331205 Irodagép javítása (kivéve: számítógép és perifériái)
331206 Textil-, ruházati, bőripari gép javítása
331207 M.n.s. egyéb speciális gép javítása
331208 Papíripari gép javítása
331209 Élelmiszer-, dohányipari gép javítása
331210 Bányászati, építőipari gép javítása
331211 Kohászati gép javítása
331212 Egyéb m.n.s. szerszámgép javítása
331213 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép javítása
331214 Mezőgazdasági traktor javítása
331215 Ipari kemence javítása
331216 Ipari, technológiai csap, szelep javítása
331217 Szivattyú, kompresszor javítása
331220 Motor, turbina javítása (légi, közúti járműmotor nélkül)
331221 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó javítása
331222 Emelő-, anyagmozgató gép javítása
331223 Csapágy, erőátviteli elem javítása
331224 Műanyag-, gumifeldolgozó gép javítása
331225 Gépek elektromos javítása
3313 Elektronikus, optikai eszköz javítása
331301 Elektronikus, optikai eszköz javítása m.n.s.
331302 Orvosi, sebészeti berendezés javítása
331303 Professzionális optikai, fényképészeti eszköz javítása
331304 Ipari folyamatirányító rendszer javítása
331305 Professzionális időmérő műszer javítása
331306 Professzionális híradás-technikai termék javítása
3314 Ipari villamos gép, berendezés javítása
331401 M.n.s. egyéb villamos iparigép, készülék javítása
331402 Villamos motor, áramfejlesztő javítása, újratekercselése
331403 Transzformátor javítása
331404 Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása
3315 Hajó, csónak javítása
331501 Hajó, csónak javítása m.n.s.
331502 Szabadidő-, sporthajó javítása
331503 Halászhajó javítása
3316 Repülőgép, űrhajó javítása
331601 Légi-, űrjármű javítása
3317 Egyéb közlekedési eszköz javítása
331701 Vasúti, kötöttpályás jármű javítása
331702 Kerekesszék javítása
331703 Nem gépi meghajtású egyéb jármű javítása
331704 M.n.s. egyéb közlekedési eszköz javítása
3319 Egyéb ipari eszköz javítása
331901 Kötélzet, jutavászon és ponyva javítása
331902 Orgona és más hangszer régiség javítása, restaurálása
331903 Automata, vidámparki, vendéglátóhelyi asztali és egyéb társasjátékok javítása
331904 Tároló fatermék, rakodólap javítása
331905 Egyéb gumitermék javítása (kivéve: gumiabroncs)
331906 Műanyag termékek javítása
331908 Csiszolótermék javítása
331910 Műszaki üvegtermék javítása
331912 M.n.s. egyéb ipari eszköz javítása
332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
332001 M.n.s. egyéb speciális gép üzembe helyezése
332002 Erőátviteli elem üzembe helyezése
332003 Kemence üzembe helyezése
332005 Ipari folyamatirányító rendszer összeszerelése
332007 Motor, turbina üzembe helyezése (légi, közúti járműmotor nélkül)
332008 Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése
332009 Fűtési kazán (ipari kapacitású) üzembe helyezése
332010 Emelő-, anyagmozgató gép üzembe helyezése
332011 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó üzembe helyezése
332012 M.n.s. egyéb általános gép, berendezés üzembe helyezése
332013 Mezőgazdasági gép üzembe helyezése
332014 Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése
332015 Egyéb m.n.s. szerszámgép üzembe helyezése
332016 Kohászati gép üzembe helyezése
332018 Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése
332019 Textil-, ruházati, bőripari gép üzembe helyezése
332020 Papíripari gép üzembe helyezése
332021 Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése
332022 Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése
332023 Ipari híradás-technikai termék üzembe helyezése
332024 Mérőműszer üzembe helyezése (kivéve fogyasztásmérők)
332026 Fém tárolóeszköz üzembe helyezése
332027 Zár, -szerkezet üzembe helyezése
332029 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép üzembe helyezése
332030 M.n.s. egyéb ipari villamos berendezés üzembe helyezése
332031 M.n.s. egyéb ipari eszköz üzembe helyezése
332032 Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése
332033 Gőzkazán üzembe helyezése
332035 Orvosi, sebészeti berendezés üzembe helyezése
332036 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (kivéve: a gépek, gépi berendezések) üzembe helyezése
332037 Fémtartály üzembe helyezése
332038 Automata tekepálya, vidámparki játékberendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társasjátékainak felszerelése, üzembe helyezése
332039 Irodagép üzembe helyezése
332040 Professzionális elektronikai berendezés üzembe helyezése
332041 Hangszer üzembe helyezése
332042 Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése
332043 Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése
35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
351 Villamosenergia-termelés, -ellátás
3511 Villamosenergia-termelés
351101 Engedélyhez nem kötött erőmű működtetése
351102 Szélerőmű működtetése
3514 Villamosenergia-kereskedelem
351401 Ügyfélszerzés villamosenergia-szolgáltató részére
351402 Villamosenergia ügynöki kiskereskedelme
351403 Elektromos járművek töltési szolgáltatása
352 Gázellátás
3523 Gázkereskedelem
352301 Ügyfélszerzés gázszolgáltató részére
352302 Gáz ügynöki kiskereskedelme
353 Gőzellátás, légkondicionálás
3530 Gőzellátás, légkondicionálás
353001 Fogyasztói hőszolgáltatás
353002 Képesítéshez kötött kazán-kezelés
36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
360 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
360001 Vízóra hitelesítése
37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
370 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
370001 Szennyvíz- és csapadékvíz-csatorna tisztítása, dugulás megszüntetése
370002 Szennyvízszippantás
38 Hulladékgazdálkodás
381 Hulladékgyűjtés
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
381101 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
381201 Veszélyes hulladék gyűjtése
382 Hulladékkezelés, -ártalmatlanítás
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382101 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103 Biogáz gyártás hulladékból
382104 Komposztálás
382105 Másodlagos tüzelőanyag előállítása hulladékból
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382201 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
383 Hulladékanyag hasznosítása
3831 Használt eszköz bontása
383103 Gépjármű bontása
383104 Egyéb eszköz, berendezés bontása
383105 Elektromos és elektronikai berendezés bontása
3832 Hulladék újrahasznosítása
383205 Másodlagos nyersanyag előállítása fém hulladékból
383206 Másodlagos nyersanyag előállítása nemfém hulladékból
383207 Brikett, pellet gyártása ipari hulladékból
39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
390 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
390001 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés m.n.s
390002 Területtisztítás
41 Épületek építése
411 Épületépítési projekt szervezése
4110 Épületépítési projekt szervezése
411001 Épület építési beruházás szervezése
412 Lakó- és nem lakó épület építése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
412001 Épületszerkezet felújítás
412002 Lakó- és nem lakóépület kivitelezése
412003 Előre gyártott (nem saját gyártású) épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban
412004 Műemlék építmény helyreállítása, restaurálása
412005 Saját gyártású faépület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban
412006 Saját gyártású műanyag épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban
412007 Saját gyártású fém épület helyszíni összeszerelése, felállítása kulcsra kész állapotban
42 Egyéb építmény építése
421 Út, vasút építése
4211 Út, autópálya építése
421101 Útépítés
421103 Útburkolati jelek festése
421104 Repülőtéri kifutópálya-építés
421105 Útfelújítás, karbantartás
4212 Vasút építése
421201 Vasút építése
421202 Városi kötöttpályás vasút építése
4213 Híd, alagút építése
421301 Hídépítés
421302 Alagút építés
422 Közműépítés
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
422101 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése m.n.s.
422102 Vízi-csatorna közműépítés
422103 Gáz és egyéb energia csővezeték építése
422104 Automata öntözőrendszer telepítése
422105 Kútfúrás
422106 Kútásás
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
422202 Elektromos közmű építése
422203 Távközlési, telekommunikációs hálózat építés
422204 Erőmű építése
429 M.n.s. egyéb építmény építése
4291 Vízi létesítmény építése
429101 Vízi létesítmény építése
4299 Egyéb m.n.s. építés
429901 Egyéb m.n.s. építés
429904 Sportpályák építése
43 Speciális szaképítés
431 Bontás, építési terület előkészítése
4311 Bontás
431101 Bontás kézi erővel
431102 Robbantással végzett épületbontás
431103 Bontás géppel
4312 Építési terület előkészítése
431201 Gépi földmunkák végzése
431202 Kézi földmunka végzése
431203 Építési terület előkészítése m.n.s.
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
431301 Talajmintavétel, próbafúrás
432 Épületgépészeti szerelés
4321 Villanyszerelés
432101 Egyéb villanyszerelés
432102 Vagyonvédelmi, riasztóberendezések, épületfelügyelet felszerelése, gyengeáramú hálózat kiépítése, javítása
432103 Antennaszerelés (helyhez kötött)
432104 Napelem szerelése
432105 Közúti, vasúti világítási és elektromos jelzőrendszer, biztosítóberendezések szerelése
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
432201 Gázvezeték szerelés
432202 Központi fűtés és csőhálózat szerelése (nem elektromos)
432203 Szennyvízcsatorna-, vízvezetékszerelés
432204 Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése
432205 Napkollektor szerelése
432206 Gázkészülék szerelés
432207 Beépített tűzoltóberendezés szerelése
432208 Fűtőberendezés szerelése
432209 Gázszállító rendszerek szerelése
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
432901 Egyéb m.n.s. épületgépészeti szerelés
432902 Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése
432903 Épületlakatos szerkezet szerelés, kerítés, rács felszerelése
432904 Felvonó, mozgólépcső karbantartás, -javítás
432906 Hang- és hőszigetelés
432907 Árnyékoló, napellenző, ponyvatető, árnyékolástechnika felszerelése, javítása
432908 Épületszerkezetek tűzállóvá tétele
433 Befejező építés
4331 Vakolás
433101 Vakolás m.n.s.
433102 Gipsz- és terrakottaszobrászat (helyszínen végezve)
433103 Gipszkartonszerelés, száraz építészet
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
433202 Redőny, reluxa felszerelése, javítása
433203 Nyílászáró beszerelése
433204 Álmennyezet-, álpadló-szerelés
433206 Beépített bútor beszerelése, javítása
433207 M.n.s. egyéb épületasztalos szerkezet szerelése, javítása
4333 Padló-, falburkolás
433301 Épületburkoló-ipari munkák
433302 Melegburkolás és parkettázás
433303 Mozaik díszítés, márvány, gránit és palamunka
433305 Tapétázás
433307 Térburkolás
433308 Hidegburkolás
4334 Festés, üvegezés
433401 Festés, mázolás
433402 Üvegezés
433403 Építmény, faszerkezet gomba, kártevő és korrózió elleni védelme
433404 Acélszerkezetek korrózióvédelme
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
433901 Egyéb befejező építés m.n.s.
433902 Sírkő felállítása, javítása, felújítása, bontása a helyszínen
433903 Betonfúrás és -vágás, szögbelövés
439 Egyéb speciális szaképítés
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
439101 Tetőfedés, héjalás
439102 Bádogozás
439103 Tetőszerkezet-építés (ácsolás)
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
439901 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
439902 Vízszigetelés
439903 Állványozás
439904 Kőművesmunka
439905 Cserépkályha- és kandallóépítés
439906 Vasbetonszerelés
439907 Kazán és kemence kőművesmunkái
439908 Gázkéményszerelés
439909 Építményfelújítás, karbantartás ipari alpinista módszerrel
439910 Zsaluzás, dúcolás
439911 Saját gyártású fémszerkezet helyszíni szerelése
439913 Épületszobrászat, kőfaragás (helyszínen)
439915 Építmény acélszerkezetének összeszerelése
439916 Előre gyártott építmények összeszerelése és felállítása
439918 Mélyalapozás
45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
451 Gépjármű-kereskedelem
4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
451101 Személygépjármű-, könnyűgépjármű nagykereskedelme
451102 Használt személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme
451103 Személygépjármű, könnyűgépjármű kiskereskedelme
451104 Személygépjármű, könnyűgépjármű külkereskedelme
451105 Személygépjármű, könnyűgépjármű ügynöki kereskedelme
4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem
451901 Egyéb gépjármű nagykereskedelme
451902 Használt egyéb gépjármű kiskereskedelme
451903 Egyéb gépjármű kiskereskedelme
451904 Egyéb gépjármű külkereskedelme
451905 Egyéb gépjármű ügynöki kereskedelme
452 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
452001 Személygépkocsi általános karbantartás, -javítás
452002 Gumiabroncs, -tömlő javítás, centírozás
452003 Gépjárműkarosszéria-, tartozék-javítás
452004 Egyéb gépjármű javítása és karbantartása
452005 Gépjármű elektromos rendszerének javítása
452006 Gépjárműmosás
452007 Szélvédő helyszíni karcmentesítése, rendszám gravírozása a gépkocsi szélvédőjére vagy más részeire
452008 Gépjármű részegység és alkatrész javítás
453 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
453101 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem m.n.s.
453102 Gépjárműalkatrész-külkereskedelem
453103 Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelem
4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
453201 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem m.n.s.
453202 Gépjárműalkatrész ügynöki kiskereskedelem
454 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4540 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
454001 Motorkerékpár nagykereskedelme
454002 Motorkerékpár-külkereskedelem
454003 Motorkerékpár ügynöki kereskedelme
454004 Motorkerékpár kiskereskedelme (új)
454005 Motorkerékpár kiskereskedelme (használt)
454006 Motorkerékpár-javítás, -karbantartás
454007 Motorkerékpár alkatrész kereskedelme
454008 Motorkerékpár részegység és alkatrész javítása
46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)
461 Ügynöki nagykereskedelem
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
461101 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4612 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme
461201 Tüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag ügynöki nagykereskedelme
461202 Befektetési arany ügynöki nagykereskedelme
4613 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
461301 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
461401 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4615 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
461501 Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4616 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
461601 Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
4617 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
461701 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
461801 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme m.n.s.
461802 Gyógyszerközvetítés
4619 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
461901 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem m.n.s.
461902 Anyagbeszerzés
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
4621 Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
462101 Gabona-, vetőmag-, takarmány- és egyéb növényiszaporítóanyag-nagykereskedelem
462102 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme
462103 Mezőgazdasági növény, gyógynövény, egyéb m.n.s. mezőgazdasági nyersanyag felvásárlása
462104 Feldolgozatlan dohány külkereskedelem
462105 Gabona, vetőmag, takarmány külkereskedelem
4622 Dísznövény nagykereskedelme
462201 Dísznövény-nagykereskedelem
462202 Dísznövény-külkereskedelem
4623 Élőállat nagykereskedelme
462301 Élőállat nagykereskedelme m.n.s.
462302 Mezőgazdasági állatfelvásárlás
462303 Élőállat-külkereskedelem
4624 Bőr nagykereskedelme
462401 Bőr nagykereskedelme (új és használt)
462402 Bőr külkereskedelme
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
463101 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem m.n.s.
463102 Zöldség-, gyümölcs-külkereskedelem
463103 Borszőlő nagykereskedelme
4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
463201 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme m.n.s.
463202 Hús-, húskészítmény külkereskedelme
4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
463301 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme m.n.s.
463302 Tejtermék, tojás, zsiradék külkereskedelme
4634 Ital nagykereskedelme
463401 Ital nagykereskedelme m.n.s.
463402 Ital külkereskedelme
463403 Szőlőbor nagykereskedelme
4635 Dohányáru nagykereskedelme
463501 Dohányáru nagykereskedelme
463502 Dohányáru külkereskedelme
4636 Cukor, édesség nagykereskedelme
463601 Cukor, édesség, nagykereskedelme m.n.s.
463602 Cukor, édesség, kenyér, pékáru külkereskedelme
463603 Kenyér-, pékáru-nagykereskedelem
4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
463701 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem m.n.s.
463702 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-külkereskedelem
4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
463801 Egyéb m.n.s. élelmiszer-nagykereskedelem
463802 Egyéb élelmiszer-felvásárlás
463803 Egyéb m.n.s. élelmiszer külkereskedelem
463804 Malomipari termékek nagykereskedelme
463805 Malomipari termékek külkereskedelme
4639 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
463901 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme m.n.s.
463902 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes külkereskedelme
464 Háztartási cikk nagykereskedelme
4641 Textil-nagykereskedelem
464101 Textil-nagykereskedelem m.n.s.
464102 Textil-külkereskedelem
4642 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
464201 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme m.n.s.
464202 Ruházat, lábbeli külkereskedelme
4643 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme
464301 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme
464302 Elektromos háztartási cikk külkereskedelme
4644 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
464401 Háztartási célú tisztítószer-nagykereskedelem
464402 Porcelán, üvegáru nagykereskedelem
464403 Háztartási célú tisztítószer-külkereskedelem
464404 Porcelán, üvegáru külkereskedelem
4645 Illatszer nagykereskedelme
464501 Illatszer nagykereskedelme m.n.s.
464502 Illatszer külkereskedelme
4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
464601 Gyógyszer nagykereskedelme
464602 Gyógyászati termék nagykereskedelme
464603 Gyógyászati termék külkereskedelme
4647 Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
464701 Bútor, szőnyeg, világító berendezés nagykereskedelme m.n.s.
464702 Bútor, szőnyeg, világító berendezés külkereskedelme
4648 Óra-, ékszer-nagykereskedelem
464801 Óra-, ékszer-nagykereskedelem m.n.s.
464802 Óra-, ékszer-külkereskedelem
4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
464901 Evőeszköz és fém háztartási cikk nagykereskedelem
464902 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
464903 Egyéb háztartási cikk külkereskedelme m.n.s.
464904 Sportfelszerelés nagykereskedelme (ideértve a kerékpárt is)
465 Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme
4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
465101 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme m.n.s.
465102 Számítógép, periféria, szoftver külkereskedelme
4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
465201 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme m.n.s.
465202 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei külkereskedelme
466 Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
466101 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme m.n.s.
466102 Mezőgazdasági gép, berendezés külkereskedelme
4662 Szerszámgép-nagykereskedelem
466201 Szerszámgép-nagykereskedelem m.n.s.
466202 Szerszámgép-külkereskedelem
4663 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
466301 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme m.n.s.
466302 Bányászati-, építőipari gép külkereskedelme
4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
466401 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme m.n.s.
466402 Textilipari gép, varró-, kötőgép külkereskedelme
4665 Irodabútor-nagykereskedelem
466501 Irodabútor-nagykereskedelem
466502 Irodabútor-külkereskedelem
4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
466601 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme m.n.s.
466602 Egyéb irodagép, -berendezés külkereskedelme
4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
466901 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
466902 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme
466903 Egyéb m.n.s. gép, berendezés külkereskedelme
466904 Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép külkereskedelme
467 Egyéb szakosodott nagykereskedelem
4671 Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
467101 Tüzelőanyag-nagykereskedelem
467102 Gépjárműüzemanyag-nagykereskedelem
467103 Tüzelőanyag-külkereskedelem
467104 Gépjárműüzemanyag-külkereskedelem
4672 Fém-, érc-nagykereskedelem
467201 Fém-, érc-nagykereskedelem m.n.s.
467202 Fém-, érc-külkereskedelem
467203 Befektetési arany nagykereskedelme
4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
467301 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem m.n.s.
467302 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-külkereskedelem
467303 Tapéta-nagykereskedelem
4674 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
467401 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme m.n.s.
467402 Fémáru-, szerelvény, fűtési berendezés külkereskedelme
4675 Vegyi áru nagykereskedelme
467501 Vegyi áru külkereskedelme (kivéve: tisztítószer)
467502 Vegyi áru nagykereskedelme
467503 Növényvédőszer-nagykereskedelem
467504 Műtrágya nagykereskedelem
4676 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
467601 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme m.n.s.
467602 Egyéb termelési célú termék külkereskedelme
467603 Műanyag és gumi alapanyag nagykereskedelme
4677 Hulladék-nagykereskedelem
467701 Hulladék-nagykereskedelem m.n.s.
467702 Hulladék-külkereskedelem
467703 Üveg- és palackvisszagyűjtő (bolti tevékenységtől elkülönülten végezve)
469 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem
469001 Vegyestermékkörű nagykereskedelem m.n.s.
469002 Vegyestermékkörű külkereskedelem
47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
471 Nem szakosodott bolti vegyes kiskereskedelem
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
471101 Vegyes-kiskereskedelem élelmiszer jelleggel, élelmiszer diszkont
4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
471901 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem m.n.s.
471902 Általános áruházi kiskereskedelem
472 Élelmiszer-, ital-, dohányáru kiskereskedelme
4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
472101 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem m.n.s.
472102 Gyümölcskereskedelem (résztevékenység)
472103 Savanyúság-kiskereskedelem
4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme
472201 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme m.n.s.
472202 Vadhús kiskereskedelem
472203 Vágott baromfi-kiskereskedelem
4723 Hal kiskereskedelme
472301 Hal kiskereskedelme m.n.s.
4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
472401 Kenyér-, pékáru-kiskereskedelem m.n.s.
472402 Édesség-kiskereskedelem
4725 Ital-kiskereskedelem
472501 Ital-kiskereskedelem m.n.s.
472502 Szőlőbor kiskereskedelme
4726 Dohányáru-kiskereskedelem
472601 Dohányáru-kiskereskedelem m.n.s.
4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
472901 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m.n.s.
472902 Tej- és tejtermék-kiskereskedelem
472903 Kávé-, tea-kiskereskedelem
472904 Tojás, zsiradék kiskereskedelem
472905 Gyógynövény-kiskereskedelem
473 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
473001 Gépjármű üzemanyag kiskereskedelem m.n.s.
473002 Egyéb kőolajszármazék kiskereskedelem
474 Információs, híradás-technikai termék kiskereskedelme
4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
474101 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
474201 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
474301 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
475 Egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4751 Textil-kiskereskedelem
475101 Egyéb textil-kiskereskedelem
475102 Méteráru-kiskereskedelem
475103 Rövidáru-, fonal-kiskereskedelem
475104 Kézimunka-kiskereskedelem
475105 Népi iparművészeti és iparművészeti, háziipari textil-kiskereskedelem
4752 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
475201 Vasáru, szerszám, szerelvény, barkácsáru kiskereskedelem
475202 Festék-kiskereskedelem
475203 Építőanyag és szaniteráru kiskereskedelme
475205 Épületfa kiskereskedelme
475206 Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme
4753 Szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
475301 Függöny, textil lakberendezési cikk kiskereskedelme
475302 Népművészeti szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
475303 Tapéta-kiskereskedelem
475304 Szőnyeg-kiskereskedelem
4754 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
475401 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
475901 Egyéb háztartási termék kiskereskedelme m.n.s.
475902 Finomacéláru kiskereskedelem
475903 Lakásfelszerelési cikkek kiskereskedelme
475904 Háztartási üveg-, porcelán-kiskereskedelem
475905 Műanyag-, háztartási cikk kiskereskedelme
475906 Nem elektromos műszaki cikkek kiskereskedelme
475907 Világítástechnikai termékek kiskereskedelme
475908 Egyéb bútor, lakberendezési tárgy kiskereskedelme
475909 Hangszer-kiskereskedelem
475910 Zenemű (kotta)–kiskereskedelem
475911 Irodabútor kiskereskedelem
475912 Népművészeti bútor és díszműáru kiskereskedelme
476 Kulturális, szabadidős cikk bolti kiskereskedelme
4761 Könyv-kiskereskedelem
476101 Könyv-kiskereskedelem
4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
476202 Hírlap, folyóirat, időszaki kiadvány kiskereskedelme
476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem
4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
476301 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4764 Sportszer-kiskereskedelem
476401 Sportáru-, sporthorgászati- és kempingcikk-kiskereskedelem
476402 Vadászati cikkek kiskereskedelme
4765 Játék-kiskereskedelem
476501 Játék-kiskereskedelem
477 Egyéb m.n.s. áru kiskereskedelme
4771 Ruházat kiskereskedelem
477101 Egyéb ruházati kiskereskedelem
477102 Felsőruházati, munkaruha-kiskereskedelem
477103 Bőr-, szőrmeruházati-kiskereskedelem
477105 Kötöttáru-kiskereskedelem
477106 Fehérnemű-kiskereskedelem
477107 Gyermekruházati kiskereskedelem
477108 Ruházati kiegészítők kiskereskedelme
477109 Népművészeti ruházati kiskereskedelem
4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
477201 Lábbeli-kiskereskedelem
477202 Bőrdíszműáru-kiskereskedelem
477203 Népművészeti lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
477204 Bőr nyergesáru, lószerszám kiskereskedelem
4773 Gyógyszer-kiskereskedelem
477301 Gyógyszer-kiskereskedelem m.n.s.
477302 Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme
4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme
477401 Gyógyászati segédeszköz kiskereskedelme (egészségügyi szolgáltatásként)
477402 Egyéb gyógyászati termék kiskereskedelme
4775 Illatszer-kiskereskedelem
477501 Egyéb illatszer-kiskereskedelem
477503 Fodrászati cikk kiskereskedelme
4776 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
477601 Virág-, koszorú-, dísznövény-kiskereskedelem
477602 Hobbiállat, -eledel és takarmány kiskereskedelme
477603 Dísznövényi szaporítóanyag kiskereskedelem
477604 Műtrágya és agrokémiai termék kiskereskedelem
477607 Díszállat- és díszhal-kiskereskedelem
4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
477701 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
477801 Egyéb m.n.s. iparcikk kiskereskedelme
477802 Toll-kiskereskedelem
477803 Népművészeti ajándéktárgy-kiskereskedelme
477804 Háztartási vegyiáru kiskereskedelme
477806 Pincegazdasági és felszerelési cikk kiskereskedelme
477807 Mezőgazdasági felhasználású anyagok kiskereskedelme
477808 Fotó-, optikai cikk kiskereskedelme
477809 Bélyegkereskedelem
477810 Zsák-, zsineg-, ponyva-kiskereskedelem
477811 Képző-, iparművészeti termék kiskereskedelme
477813 Ajándéktárgy-kiskereskedelem
477814 Mutatványoskellék-áru kiskereskedelme
477815 Művirág-kiskereskedelem
477817 Kegytárgy-kiskereskedelem
477818 Tüzelőanyag-kiskereskedelem
477819 Tüzelőolaj-kiskereskedelem
477820 Érmekereskedelem
477821 Szemléltetőeszköz kiskereskedelem
477822 Szexuális áru kiskereskedelem
477823 Termény-, takarmány-, egyéb mezőgazdasági termék kiskereskedelme
477824 Palackosgáz-kiskereskedelem
477826 Pirotechnikai termékek kiskereskedelme
477827 Látszerészek tevékenysége
477828 Fegyver kiskereskedelem
477829 Képkeretezés
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
477901 Egyéb használtcikk-kiskereskedelem
477902 Használtruha-, lábbeli-kiskereskedelem
477903 Használtbútor kiskereskedelem
477904 Antikvárium
477905 Régiség-kereskedelem
477906 Használtiparcikk-kiskereskedelem
477907 Zálogtárgy-kereskedelem
478 Piaci kiskereskedelem
4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
478101 Élelmiszer, ital piaci kiskereskedelme
478102 Élelmiszer, ital kiskereskedelmi értékesítése közterületen
4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
478201 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
478901 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
478902 Egyéb áruk értékesítése közterületen
479 Nem bolti, piaci kiskereskedelem
4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
479102 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
479903 Értékesítés automatán keresztül
479904 Üzleten kívüli kiskereskedelem
479906 Tüzelőanyag üzleten kívüli kiskereskedelme
49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás
493 Egyéb szárazföldi személyszállítás
4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
493101 Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás
4932 Taxis személyszállítás
493201 Taxis személyszállítás
493203 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett taxis gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
493205 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás
493206 Önálló diszpécser szolgálat
493207 Személygépkocsival nem menetrendszerű személyszállításként végzett személygépkocsis személyszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
493901 Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás
493903 Nem menetrend szerinti autóbuszos közúti személyszállítás
493904 Személyszállítás emberi vagy állati vontatású járművel
493905 Autóbusszal végzett menetrend szerinti távolsági személyszállítás
493906 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
493907 Autóbusszal nem menetrendszerű személyszállításként végzett gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
493909 Sofőrszolgálat
493910 Különcélú menetrend szerinti közúti személyszállítás
494 Közúti áruszállítás, költöztetés
4941 Közúti áruszállítás
494101 Közúti teherszállítás
494102 Szekérfuvarozás (lófogatú)
494104 Autómentés rakfelülettel rendelkező járművel
494106 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
494107 Személygépkocsival végzett kisteherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
494108 Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
494109 Tehergépjárművel végzett teherszállító gépjárművezetői szolgáltatás nem engedélyes közúti közlekedési szolgáltató részére
4942 Költöztetés
494201 Költöztetés
495 Csővezetékes szállítás
4950 Csővezetékes szállítás
495001 Csővezetékes szállítás
50 Vízi szállítás
501 Tengeri személyszállítás
5010 Tengeri személyszállítás
501001 Tengeri személyszállítás
502 Tengeri áruszállítás
5020 Tengeri áruszállítás
502001 Tengeri áruszállítás
503 Belvízi személyszállítás
5030 Belvízi személyszállítás
503001 Belvízi személyszállítás m.n.s.
503002 Kompközlekedés
504 Belvízi áruszállítás
5040 Belvízi áruszállítás
504001 Belvízi áruszállítás
51 Légi szállítás
511 Légi személyszállítás
5110 Légi személyszállítás
511001 Menetrendszerű légi személyszállítás
511002 Nem menetrendszerű légi személyszállítás
511003 Légiutas-kisérő
512 Légi áruszállítás
5121 Légi áruszállítás
512101 Menetrendszerű légi áruszállítás
512102 Nem menetrendszerű légi teherszállítás
52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
521 Raktározás, tárolás
5210 Raktározás, tárolás
521001 Nem jövedéki termék tárolása, raktározása
521002 Jövedéki termék tárolása, raktározása
521003 Hűtőházban történő tárolás, raktározás
522 Szállítást kiegészítő tevékenység
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
522101 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység m.n.s.
522102 Parkolási szolgáltatás
522103 Közlekedési vonaljegyek ügynöki árusítása
522104 Autómentés (rakfelület nélküli járművel vagy vontatással)
522105 Túlméretes járművek szakkísérése
5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
522201 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
522301 Légi szállítást segítő tevékenység m.n.s.
522302 Repülőterek üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás
5224 Rakománykezelés
522401 Rakománykezelés
522402 Nem közforgalmú, egyéb áruszállítás
522403 Belső üzemi kötöttpályás teherszállítás
522404 Anyagmozgatás kézi erővel
522405 Anyagmozgatás géppel
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
522901 Szállítmányozás
522902 Vámközreműködés
522903 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
53 Postai, futárpostai tevékenység
532 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
532001 Futárpostai tevékenység
532002 Áru házhozszállítása (kivéve étel)
532003 Közreműködés postai szolgáltatás ellátásában
532004 Bejelentéshez kötött egyéb postai szolgáltatás
532005 Étel házhozszállítása
532006 Újság, folyóirat terjesztése
55 Szálláshely-szolgáltatás
551 Szállodai szolgáltatás
5510 Szállodai szolgáltatás
551001 Szállodai szolgáltatás m.n.s.
551002 Panzió szolgáltatás
552 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
552001 Közösségi szálláshely-szolgáltatás
552003 Üdülőháztelep szolgáltatás
552006 Szálláshely-szolgáltatás m.n.s.
552007 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: üdülő
552008 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: gyermek- és ifjúsági tábor
552009 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: hegyi menedékház
552010 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: vendégszállás
552011 Falusi szálláshely-szolgáltatás
552013 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: diákotthon, kollégium
552014 Magánszálláshely szolgáltatás
553 Kempingszolgáltatás
5530 Kempingszolgáltatás
553001 Kempingszolgáltatás
553002 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: nomád táborhely
553003 Közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás: bivakszállás
553004 Szabadidős és nyaralótáboroztatás
559 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
559001 Nem üdülési, nem turisztikai egyéb szálláshely-szolgáltatás
559007 Szoba bérbeadása
56 Vendéglátás
561 Éttermi, mozgó vendéglátás
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
561002 Pecsenye és más húsalapú készítmény sütése
561003 Palacsinta-, lángos-, pizzasütés
561004 Egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás
561005 Falatozó (büfé), melegkonyhás büfé
561006 Falatozó (büfé), hidegkonyhás büfé szolgáltatás
561007 Sörözői vendéglátás (melegkonyhás)
561008 Kávéház, teaház (melegkonyhás)
561009 Éttermi vendéglátás
561010 Cukrászda, fagylaltozó
561011 Kürtőskalács sütés
561012 Főzőkonyha működtetése / Főzőkonyha szolgáltatás
562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
5621 Rendezvényi étkeztetés
562101 Rendezvényi étkeztetés m.n.s.
562102 Családi rendezvényszolgálat
562103 Falusi vendégasztal szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
562901 Munkahelyi étkeztetés
562902 Nem melegkonyhás munkahelyi büfé, kantin
562903 Közétkeztetés
562904 M.n.s. egyéb vendéglátás
562905 Szociális étkeztetés
563 Italszolgáltatás
5630 Italszolgáltatás
563001 Zenés szórakozóhely (mulató, varieté, bár, diszkó) működtetése
563002 Kocsmai, italbolti vendéglátás
563003 Sörbár (nem melegkonyhás)
563004 Borozó (nem melegkonyhás)
563006 Kávézó, teázó (nem melegkonyhás)
563007 Egyéb italszolgáltatás
58 Kiadói tevékenység
581 Kiadói tevékenység
5811 Könyvkiadás
581101 Könyv- és térképkiadás
581103 Könyv kiadása lemezen, kazettán, más fizikai hordozón
581104 Könyv online-kiadása
5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
581201 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
581202 Címtárak, levelezőjegyzékek online-kiadása
5813 Napilapkiadás
581301 Napilapkiadás m.n.s.
581302 Napilap online-kiadása
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581401 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása m.n.s.
581402 Folyóirat, időszaki kiadvány online-kiadása
5819 Egyéb kiadói tevékenység
581901 Egyéb kiadói tevékenység m.n.s.
581903 Egyéb online-kiadói tevékenység
582 Szoftverkiadás
5821 Számítógépes játék kiadása
582101 Számítógépes játék kiadása m.n.s.
582102 Számítógépes játék online-kiadása
5829 Egyéb szoftverkiadás
582901 Egyéb szoftverkiadás
59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
591 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
591101 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
591201 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
591301 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
5914 Filmvetítés
591401 Filmvetítés
592 Hangfelvétel készítése, kiadása
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
592001 Hangfelvétel-kiadás
592002 Nyomtatott zenemű kiadása
592003 Hangfelvétel-készítés (első példány, nyilvános közlésre)
592004 Rádióműsor-készítés
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
601 Rádióműsor-szolgáltatás
6010 Rádióműsor-szolgáltatás
601001 Rádióműsor-szolgáltatás m.n.s.
601002 Közszolgálati rádióműsor-szolgáltatás
602 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
602001 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása m.n.s.
602002 Közszolgálati televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
61 Távközlés
611 Vezetékes távközlés
6110 Vezetékes távközlés
611001 Vezetékes távközlés
612 Vezeték nélküli távközlés
6120 Vezeték nélküli távközlés
612001 Vezeték nélküli távközlés
613 Műholdas távközlés
6130 Műholdas távközlés
613001 Műholdas távközlés
619 Egyéb távközlés
6190 Egyéb távközlés
619001 Egyéb távközlés m.n.s.
619002 Internet-hozzáférés biztosítása
62 Információ-technológiai szolgáltatás
620 Információ-technológiai szolgáltatás
6201 Számítógépes programozás
620101 Egyedi szoftverfejlesztés
620102 Rendszerszervezési, -karbantartási tanácsadás
620103 Weblap tervezése (webdizájn)
620104 Számítógépes programozás m.n.s.
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
620201 Egyéb számítástechnikai szakértés, tanácsadás
620203 Hardver-szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés
620301 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
620901 Egyéb számítástechnikai tevékenység
620902 Számítógép üzembe helyezése
63 Információs szolgáltatás
631 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
631101 Egyéb adatbázis-szolgáltatás
631102 Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése
631104 Adatfeldolgozási szolgáltatás
631105 Weboldal üzemeltetés (webhoszting)
6312 Világháló-portál szolgáltatás
631201 Világháló-portál szolgáltatás
639 Egyéb információs szolgáltatás
6391 Hírügynökségi tevékenység
639101 Hírügynökségi tevékenység
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
639901 Téma-, sajtófigyelés
66 Egyéb pénzügyi tevékenység
661 Pénzügyi kiegészítő tevékenység (kivéve: biztosítás, nyugdíjalap)
6612 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
661201 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység m.n.s.
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
661901 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység m.n.s.
662 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
6621 Kockázatértékelés, kárszakértés
662101 Biztosítási kockázatértékelés, kárszakértés
6622 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
662201 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
662202 Pénztári tag szervezése, pénztári ügynöki tevékenység
6629 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
662901 Biztosítási állomány kezelése, adminisztrációja
68 Ingatlanügyletek
681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
681001 Egyéb ingatlan forgalmazása
681002 Lakóingatlan és földterület forgalmazása
682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682001 Lakóingatlan bérbeadás
682002 Gazdasági építmény bérbeadása
682003 Földterület bérbeadás
682004 Oktatást szolgáló építmény és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása
682005 Sportlétesítmény, sporttelep és önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása
682006 Művelődési ház és művelődést szolgáló önálló rendeltetési egység rendeltetésének megfelelő bérbeadása
682007 Üzlethelyiség bérbeadása
682008 Saját tulajdonú vagy bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s.
683 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
683101 Lakóingatlan, földterület közvetítése
683102 Ingatlan-értékbecslés
683103 Egyéb ingatlan közvetítése
683104 Igazságügyi szakértés lakásügyi területen
6832 Ingatlankezelés
683201 Ingatlankezelés m.n.s.
683202 Lakóingatlan kezelése
69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység
691 Jogi tevékenység
6910 Jogi tevékenység
691001 Jogi, ügyvédi szolgáltatás
691002 Iparjogvédelmi ügyek intézése
691003 Közjegyzői szolgáltatás
691004 Önálló bírósági végrehajtói tevékenység
691005 Szabadalmi ügyvivő
691006 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés (kivéve: büntető ügyekben)
691007 Permegelőző, konfliktuskezelő közvetítés büntető ügyekben
692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
692001 Adószakértés, adó-szaktanácsadás
692002 Könyvvizsgálat (audit)
692003 Könyvelés
692007 Pénzügyi ellenőr
692008 Jövedéki ügyintézés
692009 Termékdíj ügyintézés
692010 Bérszámfejtés
692011 Egyéb számviteli szolgáltatás
70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
702 Üzletviteli tanácsadás
7021 PR, kommunikáció
702101 PR, kommunikáció m.n.s.
702102 Lobbitevékenység
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
702201 Általános üzletviteli tanácsadás
702202 Pénzügyi, társadalombiztosítási és marketing üzletviteli tanácsadás
702203 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
702204 Egyéb üzletviteli tanácsadás, gazdasági szakmai szakértés
702205 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt
702206 Közbeszerzési tanácsadás
702207 Belső ellenőrzés
71 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
711 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
711101 Építészeti tervezés
711104 Táj- és kertépítészeti tervezés
711105 Építészeti műszaki rajzolás
711106 Technikusi tevékenység építészeti, kertészeti területen
711107 Építésügyi műszaki szakértő (építészmérnök)
711108 Településrendezés tervezés
711109 Vidéktervezés
711110 Területrendezési tervezés
711111 Településrendezési szakértő
711112 Igazságügyi szakértés településrendezési területen
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
711201 Építészeti műszaki tervezés (kivéve: építészmérnökök)
711202 Ipari folyamatirányító rendszer tervezése
711203 Geológiai, geofizikai szolgáltatás
711204 Földmérés, térképészet
711206 Beruházás lebonyolítói tevékenység
711207 Felelős műszaki vezetés
711208 Műszaki rajzolás (kivéve: építészeti)
711209 Ipari tevékenységhez kapcsolódó mérnöki tervezés, szakértés
711210 Technikusi tevékenység (kivéve építészet)
711212 Építési műszaki ellenőrzés
711213 Építésügyi műszaki szakértő (kivéve: építészmérnökök)
711214 Tűzvédelmi tervező tevékenység
711215 Igazságügyi szakértés építésügyi területen
711216 Építési műszaki ellenőrzés (technikus)
711217 Felelős műszaki vezetés (technikus)
711218 Ipari tevékenységhez kapcsolódó technikusi tevékenység
711219 Távérzékelés
712 Műszaki vizsgálat, elemzés
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
712001 Műszaki vizsgálat, elemzés, tesztelés
712002 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712003 Energetikai tanúsító tevékenység
712004 Gáz csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata
72 Tudományos kutatás, fejlesztés
721 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
721101 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
721901 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
722 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
722001 Társadalomtudományi kutatás, fejlesztés
722002 Humán kutatás, fejlesztés
73 Reklám, piackutatás
731 Reklám
7311 Reklámügynöki tevékenység
731101 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés
7312 Médiareklám
731202 Reklámfelület ügynöki értékesítése
732 Piac-, közvélemény-kutatás
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
732001 Piac-, közvélemény-kutatás
74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
741 Divat-, formatervezés
7410 Divat-, formatervezés
741001 Divattervezés, formatervezés, grafika, kirakatrendezés
741002 Lakberendezés-tervezés, -tanácsadás
741003 Belsőépítészeti-tervezés, -tanácsadás
741004 Dekorációs falfestés
742 Fényképészet
7420 Fényképészet
742001 Fényképészet m.n.s.
742002 Videofelvétel-készítés
742003 Fotóriporteri szolgáltatás
743 Fordítás, tolmácsolás
7430 Fordítás, tolmácsolás
743001 Szakfordítás
743002 Nyelvi lektorálás
743003 Tolmácsolás
743004 Jeltolmácsolás
749 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
749001 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
749002 Közvetítési, ügynöki szolgáltatás
749003 Értékbecslő igazságügyi szakértés
749004 Becsüs (kivéve: ingatlan-, biztosításikár-szakértés)
749005 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
749007 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés
749008 Kulturális és egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés
749009 Egészségügyi tervezés, szakértés, módszertani feladatok végzése
749010 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szaktanácsadás
749011 Egyéb, gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés
749012 Munka-, tűzvédelmi szakértés, szabályzat kidolgozása
749014 Igazságügyi szakértés tűzvédelmi, személy- és vagyonvédelmi területeken
749015 Minőségbiztosítási ügyintézés, tanácsadás
749016 Igazságügyi szakértés környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területen
749024 Igazságügyi szakértés kulturális területen
749029 Igazságügyi szakértés orvosi, egyes pszichológiai és biológiai területen
749031 Haszonállatok törzskönyvezése
749032 Igazságügyi szakértés kriminalisztikai területen
749033 M.n.s. egyéb igazságügyi szakértő
749035 Műszaki tanácsadás
749036 Hobbiállatok törzskönyvezése (kivéve: munkaeb pl. vakvezető eb, rendőreb)
749037 Lektorálás (nem nyelvi)
749038 Meteorológiai szolgáltatás
749039 Igazságügyi állategészségügyi szakértés
749040 Gombaszakértés
749042 Igazságügyi szakértés munkabiztonsági területen
749043 Igazságügyi szakértés közlekedési és ipari területeken (kivéve: élelmiszeripar)
749044 Igazságügyi szakértés informatikai és hírközlési területen
749045 Igazságügyi szakértés gyógypedagógiai és egyes pszichológiai területen
749046 Igazságügyi szakértés közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területen
749047 Igazságügyi idegenforgalmi szakértés
749048 Igazságügyi szakértés az audiovizuális média területén
749049 Igazságügyi szakértés mező- és erdőgazdálkodási, élelmiszer-ipari területen
749054 Ipari hűtőgép kezelés
749055 Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység
749056 Közlekedésbiztonsági vizsgálat
749057 Igazságügyi szakértés titokvédelmi területen
749058 Szociálpolitikai szakértés
749059 Gyermekvédelmi szakértés
749060 Növényvédelmi szakértés
749061 Szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás
749062 Kertészethez kapcsolódó szaktanácsadás
749063 Precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
749064 Ökológiai gazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
749065 Öntözésfejlesztéshez kapcsolódó szaktanácsadás
749066 Állattenyésztéshez kapcsolódó szaktanácsadás
749067 Állategészségügyhöz kapcsolódó szaktanácsadás
749068 Élelmiszer-előállításhoz, -feldolgozáshoz kapcsolódó szaktanácsadás
749069 Takarmányozáshoz, takarmány-előállításhoz kapcsolódó szaktanácsadás
749070 Földügyekhez kapcsolódó szaktanácsadás
75 Állat-egészségügyi ellátás
750 Állat-egészségügyi ellátás
7500 Állat-egészségügyi ellátás
750001 Állatorvosi tevékenység
750003 Egyéb állategészségügyi ellátás
77 Kölcsönzés, operatív lízing
771 Gépjárműkölcsönzés
7711 Személygépjármű kölcsönzése
771101 Gépkocsikölcsönzés
771103 M.n.s. személygépjármű kölcsönzése
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
771201 Járműkölcsönzés
772 Személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
772101 Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése
7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése
772201 Videokazetta-, LD-, DVD-lemez kölcsönzése
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
772901 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése m.n.s.
772902 Barkácseszköz kölcsönzése
772903 Esküvői ruha, jelmez, egyéb ruházati termék kölcsönzése
772904 Oktatást szolgáló szemléltetőeszköz és bemutató taneszköz kölcsönzése
772905 Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése
772906 Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése
772907 Hangszerkölcsönzés
772908 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése
773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
773101 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7732 Építőipari gép kölcsönzése
773201 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
773301 Irodagép-kölcsönzés
773302 Számítástechnikai berendezések kölcsönzése
7734 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
773401 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7735 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
773501 Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
773901 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
773902 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
773903 Gazdasági haszonállatok kölcsönzése
774 Immateriális javak kölcsönzése
7740 Immateriális javak kölcsönzése
774001 Immateriális javak kölcsönzése
78 Munkaerőpiaci szolgáltatás
781 Munkaközvetítés
7810 Munkaközvetítés
781001 Munkaközvetítés
79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
791 Utazásközvetítés, utazásszervezés
7911 Utazásközvetítés
791101 Utazásközvetítés
791102 Menetjegy foglalása, ügynöki értékesítése
791103 Egyéb közlekedési eszköz foglalása, ügynöki értékesítése
791104 Szálláshely-foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)
791105 Utazás foglalása, ügynöki értékesítése (nem utazási csomagban)
7912 Utazásszervezés
791201 Utazásszervezés m.n.s.
799 Egyéb foglalás
7990 Egyéb foglalás
799001 Idegenvezetés
799002 Jegyértékesítő ügynöki tevékenység
799003 Turistatájékoztatás
799005 Egyéb foglalás m.n.s.
80 Biztonsági, nyomozói tevékenység
801 Személybiztonsági tevékenység
8010 Személybiztonsági tevékenység
801001 Személybiztonsági tevékenység
802 Biztonsági rendszer szolgáltatás
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás
802001 Biztonsági rendszer szolgáltatás
803 Nyomozás
8030 Nyomozás
803001 Magánnyomozás
81 Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
811 Építményüzemeltetés
8110 Építményüzemeltetés
811001 Házfelügyelői szolgáltatás
811002 Kazánfűtői tevékenység
811003 Építményüzemeltetés m.n.s. (nem saját és nem bérelt ingatlan esetén)
812 Takarítás
8121 Általános épülettakarítás
812101 Általános épülettakarítás
812102 Takarítás, tisztítás háztartásnál
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás
812201 Egyéb épület-, ipari takarítás m.n.s.
812202 Kéménytisztítás, -vizsgálat, -ellenőrzés, tüzeléstechnikai szolgáltatás
812203 Ablaktisztítás
8129 Egyéb takarítás
812901 Egyéb takarítás m.n.s.
812902 Egyéb tisztítás
812904 Egészségügyi kártevők elleni védekezés (rovar- és rágcsálóirtás)
812905 Köz- és egyéb területek tisztítása, hó- és jégmentesítése
813 Zöldterület-kezelés
8130 Zöldterület-kezelés
813001 Zöldterület-kezelés
813002 Házikertgondozás
82 Adminisztratív, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás
821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás
821101 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
821901 Egyéb irodai szolgáltatás m.n.s.
821902 Fénymásolás, sokszorosítás
822 Telefoninformáció
8220 Telefoninformáció
822001 Telefoninformáció
823 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
823001 Kereskedelmi bemutató, vásár szervezése
823003 Falusi rendezvények szervezése, szálláshely-szolgáltatás nélkül
823004 Konferencia-, kongresszusszervezés
829 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
8291 Követelésbehajtás
829101 Követelésbehajtás m.n.s.
829102 Díjbeszedés
8292 Csomagolás
829201 Csomagolás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
829901 Jegyzőkönyvi, gyorsírásos feljegyzés készítése
829902 M.n.s. egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
829903 Aukció, árverés
829905 Építésügyi igazgatási szakértő
84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás
8424 Közbiztonság, közrend
842401 Traffipax működtetése
85 Oktatás
851 Iskolai előkészítő oktatás
8510 Iskolai előkészítő oktatás
851001 Iskolai előkészítő oktatás
852 Alapfokú oktatás
8520 Alapfokú oktatás
852001 Alapfokú oktatás m.n.s.
852002 Alapfokú művészetoktatás
852003 Alapfokú felnőttoktatás
853 Középfokú oktatás
8531 Általános középfokú oktatás
853101 Általános középfokú oktatás m.n.s.
853102 Általános középfokú felnőttoktatás
8532 Szakmai középfokú oktatás
853201 Szakmai középfokú oktatás
853203 Szakmai középfokú felnőttképzés
853204 Hivatásos járművezető oktatás
854 Felső szintű oktatás
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
854101 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.
854102 Érettségire épülő szakmai felnőttképzés
854103 Felső szintű, nem felsőfokú iskolarendszerű szakképzés
8542 Felsőfokú oktatás
854201 Főiskolai és egyetemi oktatás, alapképzés, mesterképzés és doktori képzés
854203 Egyéb felsőfokú továbbképzés
855 Egyéb oktatás
8551 Sport, szabadidős képzés
855101 Sport és szabadidős képzés
8552 Kulturális képzés
855201 Iskolarendszeren kívüli művészetoktatás
855202 Kulturális képzés szakkör keretében
855203 Táncoktatás
8553 Járművezető-oktatás
855301 Járművezető-oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
855901 M.n.s. egyéb oktatás
855903 Nyelvi magánoktatás
855907 Általános képzési célú felnőttképzés
855909 Informatikai oktatás
855911 Általános és szaknyelvi felnőttképzés
855912 Házi korrepetálás
856 Oktatást kiegészítő tevékenység
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
856001 Oktatási, nevelési, módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés
856002 Iskolarendszerű nevelési, oktatási és más köznevelési intézmény alapítása és fenntartása
856004 Vizsgáztatás
856005 Iskolarendszeren kívüli tanulmányi verseny, tanfolyam szervezése
856006 Gyógypedagógiai ellátás, konduktív pedagógia
856007 Oktatást kiegészítő tevékenység m.n.s.
86 Humán-egészségügyi ellátás
861 Fekvőbeteg-ellátás
8610 Fekvőbeteg-ellátás
861001 Szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban
861002 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység fekvőbeteg-ellátásban
861005 Hospice ellátás a fekvőbeteg gyógyintézeti szakellátásban
861006 Szabadfoglalkozású szakdolgozói (nem orvosi) egészségügyi tevékenység fekvőbeteg-szakellátásban
861007 Szakdolgozói fekvőbeteg szakellátás
862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
8621 Általános járóbeteg-ellátás
862101 Egészségügyi alapellátás
862102 Szabadfoglalkozású orvosi tevékenység alapellátásban
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
862201 Szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban
862202 Szabadfoglalkozású szakorvosi tevékenység járóbeteg-ellátásban
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
862301 Fogorvosi járóbeteg-ellátás m.n.s.
862302 Szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység fogorvosi szakellátásban
869 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
869001 Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)
869002 Gyógyszerész (nem saját gyógyszertárban)
869003 Szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéb humán-egészségügyi ellátásban (kivéve: orvosok, fogorvosok)
869004 Védőnői és ápolói szolgáltatás
869005 Természetgyógyászati ellátás
869006 Mentál-egészségügyi ellátás
869007 Mentál-egészségügyi ellátás (nem egészségügyi szolgáltatásként)
869009 Hospice ellátás a beteg otthonában
869010 Lovasterápia
869011 Humánkineziológiai szolgáltatás
869012 Dúlai szolgáltatás
869013 Doppingellenőrzési célú mintavételi tevékenység
87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
871 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás
871001 Bentlakásos, nem kórházi ápolás m.n.s.
872 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8720 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
872001 Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása m.n.s.
873 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
873001 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása m.n.s.
879 Egyéb bentlakásos ellátás
8790 Egyéb bentlakásos ellátás
879001 Egyéb bentlakásos ellátás
879007 Önálló helyettes szülői tevékenység
879008 Helyettes szülői hálózat működtetése
879009 Gyermekek átmeneti otthonának működtetése
879010 Családok átmeneti otthonának működtetése
879011 Nevelőszülői hálózat működtetése
879012 Gyermek- és lakásotthon működtetése
879013 Különleges gyermek- és lakásotthon működtetése
879014 Speciális gyermek- és lakásotthon működtetése
879015 Utógondozó otthon működtetése
88 Szociális ellátás bentlakás nélkül
881 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
881001 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
881003 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás
881004 Házi segítségnyújtás
881005 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
881006 Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
889105 Alternatív napközbeni ellátás
889106 Gyermekfelügyelet, a gyermekvédelmi törvény hatályán kívüli szolgáltatásként
889108 Családi bölcsőde
889109 Napközbeni gyermekfelügyelet
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889901 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889907 Utcai szociális munka
889909 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
889910 Közösségi ellátás
90 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
900 Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
9001 Előadó-művészet
900101 Előadó-művészeti tevékenység (prózai)
900102 Előadó-művészeti tevékenység (zenei)
900103 Táncművészeti tevékenység
900104 Amatőr előadóművész tevékenység
900105 Népzenei, magyarnóta-énekesi előadóművészet
900106 Statisztálás
900107 Egyéb színpadi előadóművészeti tevékenység
900108 Cirkuszi előadóművészeti tevékenység
900110 Vándorcirkuszi előadóművészeti tevékenység
900111 Előadó-művészet m.n.s.
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
900204 Színpadi látványtechnika biztosítása
900205 Hangosítás
900206 Színpadi rendezői, produceri tevékenység
900207 Jelmez- és díszlettervezés
900208 M.n.s. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 Alkotóművészet
900301 Egyéb alkotóművészeti tevékenység m.n.s.
900302 Írói, költői tevékenység
900303 Művészi tűzzománc képek készítése
900304 Képzőművészeti alkotások és védett kulturális javak restaurálása
900305 Független újságírói tevékenység
900306 Képzőművészeti tevékenység (képzőművészeti alkotások készítése)
900307 Műfordítás
9004 Művészeti létesítmények működtetése
900401 Művészeti létesítmények működtetése
91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
910101 Könyvtári tevékenység
910102 Levéltári tevékenység
9102 Múzeumi tevékenység
910201 Múzeumi tevékenység
910202 Múzeumi tárgyak és védett kulturális javak állagmegőrzése, konzerválása
9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése m.n.s.
910302 Helyi népművészeti, néprajzi, kézműves, építészeti és kulturális értékek, örökségek bemutatása
9104 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
910401 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
92 Szerencsejáték, fogadás
920 Szerencsejáték, fogadás
9200 Szerencsejáték, fogadás
920001 Szerencsejáték-szolgáltatás
920002 Szerencsejáték-szelvény saját számlás értékesítése
920003 Szerencsejáték-szelvény ügynöki értékesítése
93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
931 Sporttevékenység
9311 Sportlétesítmény működtetése
931101 Sportlétesítmény működtetése
9313 Testedzési szolgáltatás
931302 Fitneszklub, kondicionálóterem működtetése; aerobic
9319 Egyéb sporttevékenység
931901 Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
931902 Egyéb m.n.s. sporttevékenység
931903 Sport- és szabadidős horgászat szervezése
931904 Sport- és szabadidős vadászat szervezése
931905 Sport- és szabadidős lovagoltatás
931906 Sportszakemberek tevékenysége
932 Egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9321 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
932101 Vásári, vidámparki szórakoztatás
932102 Vándor vidámparki szolgáltatás
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
932901 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység
932902 Játékautomata-üzemeltetés (nem pénznyerő)
932903 Strandfürdő szolgáltatás
932904 Táncrendezvény szolgáltatás
932905 Falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó hagyományok, tevékenységek bemutatása
932906 Helyi gazdálkodási módok, termelési szokások bemutatása
932907 Vegyes szórakoztatás
932908 Szabadidős közlekedési eszközhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)
95 Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása
9511 Számítógép, -periféria javítása
951102 Számítógép, -periféria javítása
9512 Kommunikációs eszköz javítása
951201 Mobiltelefon javítása
951202 Kommunikációs eszközök javítása m.n.s.
952 Személyi, háztartási cikk javítása
9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
952101 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
9522 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
952201 Háztartási villamos készülék üzembe helyezése
952202 Mosógép javítása
952203 Hűtőgép javítása
952204 Egyéb háztartási villamos készülékek, cikkek javítása
952205 Nem villamos működtetésű háztartási, kerti eszköz javítása
9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása
952301 Lábbelijavítás
952302 Bőráru javítása
9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása
952401 Egyéb m.n.s. bútorjavítás
952402 Konyhabútor-javítás
952403 Irodabútor-javítás
952404 Ülőbútor újrakárpitozása
952405 Ülőbútor-javítás
9525 Óra-, ékszerjavítás
952501 Órajavítás
952502 Ékszerjavítás
9529 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
952901 Egyéb háztartási és közszükségleti cikkek javítása
952902 Gyártástól elkülönült gravírozási szolgáltatás
952903 Kulcsmásolás
952905 Vegyes javítás
952906 Késélezés, köszörülés, evőeszköz javítása
952907 Mechanikus varrógép javítás
952908 Kerékpárjavítás
952910 Hangszerjavítás
952911 Ruházati és egyéb konfekcionált termékek javítása
952912 Töltőtolljavítás
952913 Öngyújtótöltés, javítás
952914 Házaló javító szolgáltatás
952915 Patentozás, riglizés, szegecselés
952917 Háztartási célú fotó és optikai eszközök javítása
952918 Professzionális sportberendezés javítása
952919 Kempingcikk, vitorlavászon javítása
952920 Gyógyászati segédeszköz javítása
96 Egyéb személyi szolgáltatás
960 Egyéb személyi szolgáltatás
9601 Textil, szőrme mosása, tisztítása
960101 Mosás, vegytisztítás, vasalás
960102 Ruhafestés, -színezés
960103 Mosodai gyűjtőszolgálat
960104 Mosás, vasalás háztartásnál
9602 Fodrászat, szépségápolás
960201 Férfifodrászat
960202 Férfi-, női, gyermekfodrászat
960203 Kozmetika, szépségápolás
960204 Női fodrászat
960205 Hajmosás
960207 Fodrászat az ügyfél otthonában
960208 Kozmetika, szépségápolás az ügyfél otthonában
960210 Sminkelés, műszempilla-építés
960211 Sminkelés az ügyfél otthonában
960212 Hajfonás, hajhosszabbítás
960213 Lábápolás
960214 Lábápolás az ügyfél otthonában
960215 Speciális lábápolás
960216 Speciális lábápolás az ügyfél otthonában
960217 Kéz ápolás, műkörömépítés
960218 Kézápolás és műkörömépítés az ügyfél otthonában
960219 Tartós smink készítése (sminktetoválás)
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
960301 A temető fenntartása, üzemeltetése
960302 A temetés előkészítése, temetés, hamvasztás
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
960401 Frissítő, relaxáló masszázs
960402 Szoláriumkezelés
960403 Fürdő szolgáltatás
960404 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s.
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
960901 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
960902 Illemhely üzemeltetése
960903 Partnerközvetítés, társkeresés
960904 Grafológus szolgáltatás
960905 Ruhatáros, csomagmegőrző, kabinos szolgáltatás
960906 Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás
960908 Hordár szolgáltatás
960909 Hobbiállat-gondozás, -idomítás
960910 Kutyakiképzés biztonsági célra
960911 Állatkozmetika
960912 Tetoválás, testékszer-felhelyezés
960913 Hosztesz szolgáltatás
97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
970 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
9700 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
970001 Háztartási és egyéb alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás, magánszemély
99 Területen kívüli szervezet
990 Területen kívüli szervezet
9900 Területen kívüli szervezet
990001 Külföldi képviseletet ellátó személy