A jogszabály mai napon ( 2024.07.17. ) hatályos állapota.
A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik.

 

51/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet

az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok régészeti védettségének megszüntetéséről

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdése, valamint 18. § (2) bekezdése alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § s) és u) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a 94. § l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) *  Kiemelten védetté nyilvánítom a Badacsonytomaj (Veszprém vármegye), külterület 038/22 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és kivett, valamint a Badacsonytördemic (Veszprém vármegye), külterület 043/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és kivett művelési ágú ingatlanok területén lévő, 7104 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő késő bronzkori-kora vaskori erődített település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

2. § (1) *  Kiemelten védetté nyilvánítom a Bakonyszentlászló (Győr-Moson-Sopron vármegye), külterület 0196, 0198 és 0199/1 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, a 0197 helyrajzi szám alatt nyilvántartott rét és erdő, valamint a 0203/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a Kesellő-hegyen található ingatlanok területén lévő, 7271, 7272, 7273 és 55287 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyeket.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő kora bronzkori és késő bronzkori erődített települések, valamint középkori vár maradványainak megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

3. § (1) *  Kiemelten védetté nyilvánítom a Dédestapolcsány (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye), külterület 0160 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő és erdő, a Mályinka (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye), külterület 0105 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, továbbá a Nagyvisnyó (Heves vármegye), külterület 0421 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és legelő művelési ágú, természetben a Verebce-tetőn és a Vár-erdőben található ingatlanok területén lévő, 16539, 16540, 21280, 45948, 59834 és 61360 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyeket.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő vaskori erődített település, középkori vár, szkíta kori hamvasztásos temető és őskori halomsírok maradványainak megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

4. § (1) *  Kiemelten védetté nyilvánítom a Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar vármegye), külterület 0134/10, 0134/23, 0134/35, 0210/12 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 0210/13 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és rét, valamint a 0137/2 és 0142 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanok területén lévő, 34256 és 34259 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyeket.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő középkori faluhelyek maradványainak megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

5. § (1) *  Kiemelten védetté nyilvánítom a Piliny (Nógrád vármegye), külterület 051 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, a 054/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő és erdő, valamint a 054/3 és 054/4 helyrajzi számok alatt nyilvántartott legelő művelési ágú, természetben a Várhegy fennsíkján található ingatlanok területén lévő, 41539 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő késő rézkori és kora bronzkori település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

6. § (1) *  Kiemelten védetté nyilvánítom a Szászvár (Baranya vármegye), belterület 265, 273, 276, 277 és 278 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanok területén lévő, 24922 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő középkori eredetű püspöki vár maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a kiemelten védett régészeti lelőhelyet az I. kategóriába sorolom.

7. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Bakonyszentkirály (Veszprém vármegye), külterület 025, 026, 030, 031 és 043 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő, valamint a 053/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, legelő és kivett művelési ágú, természetben a Zörög-hegyen található ingatlanok területén lévő, 7247 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő késő bronzkori erődített település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

8. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Bükkzsérc (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye), külterület 0128/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, valamint a 0135 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanok területén lévő, 59912 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő késő bronzkori-kora vaskori erődített település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

9. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Debrecen (Hajdú-Bihar vármegye), külterület 01264 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és kivett, a 01266 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett, valamint a 01267 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú ingatlanok területén lévő, 48484 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő középkori templom és faluhely maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

10. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Galgahévíz (Pest vármegye), külterület 0195 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú ingatlan területén lévő, 25874 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő szarmata kori halomsíros temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

11. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom az Isaszeg (Pest vármegye), külterület 039/21 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő és szántó művelési ágú ingatlan területén lévő, 26100 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő szarmata kori halomsíros temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

12. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Kéthely (Somogy vármegye), külterület 059/114 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, a 059/143 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és rét, valamint a 059/164 és 059/165 helyrajzi szám alatt nyilvántartott rét művelési ágú ingatlanok területén lévő, 47307 és 47311 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő bronzkori erődített település és Árpád-kori kisvár maradványainak megőrzése, kutathatóságuk biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

13. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Kéthely (Somogy vármegye), belterület 928 helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlan területén lévő, 47326 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő török kori vár maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

14. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Monok (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye), külterület 098/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú ingatlan területén lévő, 16129 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő késő bronzkori-kora vaskori erődített település maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

15. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Tápiószőlős (Pest vármegye), külterület 0215/7 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és legelő, valamint a 0215/8, 0215/9, 0215/10, 0215/11, 0215/12, 0215/13, 0215/14, 0215/15, 0215/16, 0215/17 és 0215/33 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó művelési ágú ingatlanok területén lévő, 58357 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő középkori faluhely maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

16. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Vácszentlászló (Pest vármegye), külterület 0198 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és erdő, valamint a 0199 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú ingatlanok területén lévő, 26436 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő szarmata kori halomsíros temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

17. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Valkó (Pest vármegye), külterület 031/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, rét és szántó művelési ágú, természetben a Szent Pál-hegy területén található ingatlan területén lévő, 26457 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő szarmata kori halomsíros temető maradványainak megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

18. § (1) *  Fokozottan védetté nyilvánítom a Vaszar (Veszprém vármegye), külterület 0113/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó művelési ágú ingatlan területén lévő, 9610 egyedi azonosító számú régészeti lelőhelyet.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt régészeti védelem célja az itt elhelyezkedő kora vaskori halomsír maradványának megőrzése, kutathatóságának biztosítása.

(3) Az örökségvédelmi bírság megállapításának szempontjából a fokozottan védett régészeti lelőhelyet a II. kategóriába sorolom.

19. § (1) *  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló 30/2005. (XII. 7.) NKÖM rendelet 4. § (1) bekezdése által fokozottan védett régészeti lelőhellyé nyilvánított Badacsonytomaj (Veszprém vármegye), belterület 2488 helyrajzi számon nyilvántartott, és időközben telekalakítás következtében 2488/3, 2488/4, 2488/5, 2488/6, 2488/7, 2488/8, 2488/9, 2488/10, 2488/11, 2488/12, 2388/13 és 2488/14 helyrajzi számokra megosztott ingatlanok tekintetében, a 2488/3, 2488/4, 2488/5 és 2488/14 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(2) *  A Badacsonytomaj (Veszprém vármegye), belterület 2488/6, 2488/7, 2488/8, 2488/9, 2488/10, 2488/11, 2488/12 helyrajzi számokon nyilvántartott kivett és a 2488/13 helyrajzi számon nyilvántartott kivett és rét művelési ágú ingatlan régészeti védettsége a továbbiakban is fennáll.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlanok régészeti védettségének megszüntetését az indokolja, hogy területükre a régészeti lelőhely nem terjed ki.

20. § (1) *  A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 58432/1991. számú határozatával régészeti történeti jelentőségű védett területté nyilvánított Győr (Győr-Moson-Sopron vármegye), belterület 25472/1, 25472/2, 25472/7, 25472/15, 25472/75, 25472/76, 25472/78, 25472/80, 25472/80/A, 25472/83, 25472/85, 25472/86, 25472/87, 25472/88, 25472/89, 25472/90, 25472/91, 25472/92, 25472/93, 25472/94, 25472/95, 25472/96, 25472/97, 25472/98, és külterület 0112/2, 01500/6 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, 01498/3, 01500/1, 01500/2, 01500/3, 01500/4 és 01500/7 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, 01500/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és gyep, valamint 01500/8 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és kivett művelési ágú, természetben a Ménfőcsanak településrészen található ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt, az eredetileg védetté nyilvánított 01498/1, 01498/2, 01498/3, illetve 01500 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok megosztása révén kialakult, és időközben nagykiterjedésű régészeti kutatásokkal érintett, a régészeti örökségi elemeket eredeti összefüggéseikben csak mozaikosan megőrzött területen a régészet védettség további fenntartása nem indokolt.

21. § (1) *  A Művelődési Minisztérium 65670/1985. számú határozata által régészeti jelentőségű védett területté nyilvánított Kápolnásnyék (Fejér vármegye), belterület 242/2, 399/2, 399/3 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett művelési ágú ingatlanok régészeti védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt, az eredetileg védetté nyilvánított 242, valamint 399 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanok megosztása révén kialakult, és időközben régészetileg megkutatott új ingatlanok régészeti védettségének megszüntetését az indokolja, hogy területükre a régészeti lelőhely nem terjed ki.

22. § (1) *  Az egyes régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításáról, illetve régészeti védettség megszüntetéséről szóló 22/2004. (XI. 17.) NKÖM rendelet 6. § (1) bekezdése által kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánított Zamárdi (Somogy vármegye), belterület 2496/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett művelési ágú ingatlan régészeti védettségét megszüntetem.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ingatlan területén elvégzett megelőző feltárás során az itt található régészeti örökségi elemek teljesen feltárásra kerültek, ezért a továbbiakban a kiemelt védettség fenntartása nem indokolt.

23. § Az e rendeletben védetté nyilvánított területeken a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye szükséges a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira vonatkozó szabályokról szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet 8. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységekhez.

24. § * 

25. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 24. § a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.